Datum:12.03.2024
Průmyslový obor: Chemický průmysl, Nerostné suroviny a polotovary, Ostatní, Potravinářský průmysl, Zemědělství a lesnictví
Teritoriální zaměření:
Brazílie - vlajka Brazílie

Přebytek brazilské obchodní bilance byl vloni rekordní

Pozitivní saldo bylo o 60,6 % vyšší než v roce 2022. Zemědělská produkce tvořila 24 % exportu.

Podle zrevidovaných údajů vygenerovala Brazílie v roce 2023 rekordní přebytek obchodní bilance ve výši 98,8 mld. dolarů. Překonala tak o 60,6 % přebytek z roku předchozího, který byl v hodnotě 61,5 mld. dolarů.

Nejvíce se exportovaly sója (15,6 % exportu), ropa a její deriváty (12,52 %), železná ruda (8,98 %) nebo cukrová třtina (4,64 %).

V cílových destinacích exportu dominovala Asie, přesněji Čína, Hong Kong a Macao, ve výši podílu 31,1 % na hodnotě vývozu. Další v pořadí jsou Evropská unie (13,6 %), USA (10,8), Jihovýchodní Asie (7,2 %) a ostatní státy sdružení Mercosul (6,9 %).

Na rekordní přebytek měl vliv i propad importu o 11,7 % oproti roku 2022, na čemž se významně podílely hlavně propady cen dovozu, v menší míře pak i snížení množství dovážených produktů.

Pro rok 2024 se odhaduje mírné snížení přebytku, které v projekci vyplývá hlavně z růstu cen dovážených produktů a komodit.


Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie

Zdroje: g1.globo.com, gov.br/mdic/pt-br, exame.com

Další aktuality