Datum:01.03.2024
Průmyslový obor: Software a ICT služby
Teritoriální zaměření:
Singapur - vlajka Singapur

Příprava na společnou českou účast na Singapurském fintechovém festivalu

Příprava na společnou českou účast na Singapurském fintechovém festivalu.

Singapur patří mezi globální centra pro oblast finančních technologií (fintech). Letos na konci ledna proto CzechTrade zorganizoval online seminář, aby představil singapurský fintechový ekosystém. Tento online seminář byl jednou z aktivit k přípravě na společnou českou účast na Singapurském fintechovém festivalu.

Seminář měl čtyři části. V první části vedoucí zahraniční kancleáře CzechTrade Singapur prezentoval základní informace o zemi, dále představil služby agentury CzechTrade se zaměřením na dlouhodobou exportní asistenci a možnosti podpory z projektu NOVUMM2KET.

Ve druhé části Shakeel Rashid, vedoucí oddělení pro partnerství a komunikaci v Singapurské fintechové asociaci, představil singapurský fintechový ekosystém.

Ve třetí části Caren Tso, manažerka oddělení pro vztahy s vládou a mezinárodní spolupráci ve společnosti Elevandi, prezentovala Singapurský fintechový festival, který je klíčovou událostí v Singapuru a jihovýchodní Asii napříč oblastmi finančních technologií, a který každoročně přiláká tisíce účastníků z celého světa.

Na závěr byl prostor pro otázky a odpovědi. Online semináře se zúčastnilo na tři desítky zástupců českých firem.


Připravil tým zahraniční kanceláře CzechTrade Singapur. 

Další aktuality