Datum:31.01.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Rakousko - vlajka Rakousko

Rakušané loni založili rekordní počet nových firem

Nejčastějšími odvětvími pro zahájení činnosti byly v loňském roce živnosti, řemeslo a obchod. Podle Rakouské spolkové hospodářské komory byl vysoký podíl žen v podnikání.

Zdá se, že podnikatelský duch zůstává v Rakousku navzdory mnoha hospodářským nejistotám nedotčen. V loňském roce Rakušané založili 36 380 nových společností (v roce 2022 to bylo 34 685), což je podle Rakouské spolkové hospodářské komory (WKÖ) nový rekord.

Historicky nejvyšší je také počet podniků založených ženami. Ty tvoří téměř polovinu všech nových podniků. Nejsilnějším odvětvím byly živnosti a řemeslo, následované obchodem.

Vysoký nárůst zaznamenalo informační a poradenské odvětví s necelou pětinou, následované cestovním ruchem a rekreací s osmi procenty.

Největší nárůst byl zaznamenán v hotelnictví (24,3 %), u elektrotechniků, stavařů a techniků se zaměřením na poplašné a komunikační technologie (22,1 %) a pojišťovacích agentů (13,0 %). Naopak k poklesu došlo v chemickém průmyslu a v oboru čistič památek, fasád a budov (1,6 procenta).

Nejoblíbenější právní formou zůstává živnostenské podnikání, což je podle komory dáno relativně rychlým a nebyrokratickým procesem. Počet nově založených společností s ručením omezeným (GmbH) oproti roku 2022 mírně poklesl, ale podle předběžných údajů zůstává dlouhodobě stabilní. Údaje zaznamenávané WKO nezahrnují osoby působící v pečovatelských službách.

Hlavními motivy pro založení podnikání je podle WKO touha po samostatné výdělečné činnosti, flexibilní organizace času a života a touha být svým vlastním šéfem. „Samostatná výdělečná činnost otevírá nové perspektivy v každé životní etapě. S našimi službami pro začínající podnikatele nabízíme všem zakladatelům komplexní servis a spolehlivou pomoc při zahájení podnikání," zdůraznil prezident WKÖ Harald Mahrer.

Podíl podniků založených ženami činil v roce 2023 dokonce 44,5 %. V předchozím roce to bylo v procentuálním vyjádření podobné, ovšem v absolutních číslech s počtem 13 288 ženy nikdy předtím tolik živnostenských podniků nezaložily. Předchozím maximem byl rok 2021, kdy ženy založily 12 915 firem.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: diepresse.com

Další aktuality