Datum:05.01.2024
Průmyslový obor: Automobilový průmysl
Teritoriální zaměření:
Itálie - vlajka Itálie

Registrace vozů v Itálii vzrostla v roce 2023 o 19 %

Největší podíl na trhu mají automobily s benzínovým pohonem. Podíl elektroaut je však stále nízký.

V prosinci roku 2023 bylo na italském území zaregistrováno 111 136 vozů, což je meziroční nárůst o téměř 6 %. Celkově bylo v roce 2023 zaregistrováno 1 566 448 vozidel, což je o 19 % více než v roce 2022. Avšak ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 je imatrikulace vozů na poklesu, a to o 18,3 %.

Mezi palivovými zdroji zaznamenal největší růst benzínový motor s podílem 28,3 % (nárůst o 0,8 procentního bodu). Diesel poklesl na 17,8 % podíl (pokled o 2,1 p.b.) a LPG uzavřelo rok 2023 s 9,0 % podílem stejně jako v předchozím roce.

Co se týče elektromobilů, jejich prodej se sice v roce 2023 zvýšil o 35 %, ale podíl na trhu je stále velmi nízký, a to pouze 4,2 % (3,7 % v roce 2022). Itálie, v rozporu s trendem snižování emisí CO2 stanoveným evropskými normami, zaznamenala v průběhu roku 2023 vzrůst emisí na 119,5 g/km, nárůst o 0,7 %.

Automobily s alternativním pohonem registrované v roce 2023 vzrostly o 21,8 % a tvoří více než polovinu trhu s podílem 54 %. Z toho na elektrifikované automobily (Bev a hybridní automobily všech typů) připadá 44,8 %, což představuje nárůst o 24,2 %.

Vozový park v Itálii je poměrně starý. Průměrné stáří automobilů je 12 let a 6 měsíců. Ministr dopravy Adolf Urs proto plánuje pobídky a bonusy pro nákupu automobilů a elektroamobilů.

Expreti odhadují, že rok 2024 skončí s obdobným výsledkem.


Zdroj: La Stampa, UNRAE
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.

Další aktuality