Datum:07.11.2023
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Rumunsko - vlajka Rumunsko

Rumunsko reviduje očekávaný růst HDP směrem dolů. Letos na 2 % a 3,4 % v roce 2024

Rumunský státní prognostický úřad CNP revidoval očekávané tempo růstu rumunské ekonomiky na 2 % z předchozích 2,8 %. Za pomalejším než očekávaným růstem stojí podle revidovaného odhadu průmysl (-3,1 % y/y v přidané hodnotě) a zemědělství (+1,8 % y/y), zatímco stavebnictví si vedlo nad očekávání dobře (+7,8 % y/y) a sektor služeb je v souladu s očekávaným 3% meziročním růstem.

CNP rovněž snížila projekce pro roky 2024 a 2025 o 0,4 procentního bodu na 3,4 %, resp. 4,2 %. Všechna hospodářská odvětví budou dosahovat slabších výsledků, než se původně předpokládalo. Za hlavní tahouny růstu v nadcházejících dvou letech jsou považovány sektory stavebnictví a služeb, zatímco v průmyslu se očekává mírné oživení na +1,2 % v roce 2024 a +3,6 % v roce 2025.

Na straně poptávky jsou spotřeba i investice revidovány mírně směrem dolů. Je však patrný rozpor mezi stále výrazným 2,2 % a 3,4 % růstem soukromé spotřeby v letech 2024 a 2025 a mnohem výraznějším předstihem tvorby hrubého fixního kapitálu 6,5 %, resp. 8,2 %. 

Trajektorie deficitu běžného účtu byla revidována směrem dolů v souladu s mírnějším růstem na 7,1 % HDP v letošním roce (z 8,1 % odhadovaných v srpnu) a 6,9 % v roce 2024 (z dříve předpokládaných 7,7 % HDP).


Připravil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider


Další aktuality