Datum:23.11.2023
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Rumunsko - vlajka Rumunsko

Rumunský průmysl ztrácí půdu pod nohama. Ve 3. čtvrtletí meziročně kles o 5,6 %

Podle údajů zveřejněných statistickým úřadem INS průmyslová produkce v Rumunsku ve 3. čtvrtletí dále poklesla o 0,9 % q/q, zatímco meziroční tempo růstu zůstalo záporné a poměrně nízké o 5,6 %.

Ze zprávy dále vyplývá, že průmyslová aktivita vykazovala v průběhu čtvrtletí určité zlepšení, a to mírné v hlavních výrobních odvětvích (-0,1 % q/q), což však zdaleka nemění dlouhodobější klesající trend. Za posledních 12 měsíců do září se průmyslová produkce meziročně snížila o 4,9 %, v případě zpracovatelského průmyslu o -4,0 %.

Vynikal automobilový průmysl, který za 12 měsíců zaznamenal nárůst o 6,3 %. Celkovou výkonnost táhl dolů hutnický průmysl s meziročním poklesem o 21 %. Potravinářský průmysl dosáhl zhruba stejné výkonnosti, a to mírného poklesu o -0,2 %.

Rumunská vláda očekává, že průmyslová produkce dosáhne svého dna v roce 2024, kdy meziročně mírně stoupne o 0,8 % a v následujících třech letech poroste o 3,5-4 % ročně, přičemž přidaná hodnota by měla být o něco lepší. Základní předpoklady pro takový pozitivní scénář však zůstávají nejasné. 
Kromě automobilového průmyslu a výroby autodílů očekává státní prognostický ústav CNP v následujících letech nadprůměrné výsledky v potravinářském, chemickém, farmaceutickém, plastikářském a gumárenském průmyslu. Za zaostávající jsou považovány zpracování tabáku, lehký průmysl a hutnictví.


Připravil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider

Další aktuality