Datum:26.04.2024
Průmyslový obor: Software a ICT služby
Teritoriální zaměření:
Spojené arabské emiráty - vlajka Spojené arabské emiráty

SAE chtějí zavést 6G sítě do roku 2030

Sítě 6G zvýší možnosti interakce robotů, umělé inteligence, autonomní dopravy či vzdálené chirurgie a diagnostiky.

Sítě 6G lidem umožní digitálně přenášet zrak a také dále posílí roli umělé inteligence a vzdálených operací a diagnostiky. Telekomunikační a digitální regulační úřad SAE (TDRA) očekává, že tato technologie rozšíří možnosti robotiky a pozvedne umělou inteligenci. „6G Má potenciál způsobit revoluci v různých oblastech, včetně autonomních inteligentních dopravních systémů a transformačního vývoje ve zdravotnictví, například v oblasti chirurgie a diagnostiky na dálku. Realizace těchto převratných technologií vyžaduje globální dostupnost dalších rádiových frekvencí,“ uvedl úřad.

SAE se soustředí na posílení digitální infrastruktury při maximálním využití schopností 6G, které ovládají integrované snímání, rozsáhlé pokrytí a integraci umělé inteligence. Při zavádění 6G spolupracují průmyslový, akademický i vládní sektor.

Telekomunikační operátoři ve Spojených arabských emirátech investují vysoké částky do 6G a nových technologií, které způsobí revoluci v telekomunikačním odvětví. Úřad zřídil speciální výbor pro urychlení zavádění 6G. Vede ho Chalífova univerzita v SAE a jeho členy jsou výrobci, operátoři a TDRA. Výbor bude usnadňovat vědecké studie, výzkum a vývoj technických norem a specifikací pro 6G. Tyto studie bude sdílet na globálních platformách, jako je Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), a ve spolupráci s mezinárodními normalizačními institucemi (IEEE a 3GPP).

K cíli 6G do roku 2030 se SAE dostávají přes vývoj pokročilé sítě 5.5G a vylepšení stávající sítě 5G, kdy u této sítě zvyšují efektivitu využití frekvenčního spektra, hustotu připojení a řízení provozu.

Majed Sultan Al Mesmar, generální ředitel TDRA, uvedl, že díky 6G se posílí globální postavení SAE jako centra nové ekonomiky. „Iniciativa je v souladu s neochvějnou snahou SAE o udržitelnost životního prostředí, digitální začlenění a posílení bezpečnostních opatření a ochrany soukromí,“ řekl Al Mesmar.

SAE prostřednictvím komplexního plánu na zavedení šesté generace telekomunikačních sítí drží krok s rychlým technologickým pokrokem, protože právě 6G síť odemkne nové a dosud nevídané případy využití. Zlepší uživatelské zkušenosti a usnadní inovativní komunikaci mezi jednotlivci i zařízeními.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.

Zdroj: Khaleej Times

Další aktuality