Datum:28.03.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Spojené arabské emiráty - vlajka Spojené arabské emiráty

SAE zahajují digitální veřejnou konzultaci k zavedení globální minimální daně

Ministerstvo financí SAE zahájilo digitální veřejnou konzultaci, aby získalo názory na provádění globální minimální daně (Global Minimum Taxation - GMT) nebo globálních modelových pravidel proti snižováním základu daně (pravidla GloBE dle organizace OECD), jakož i na další daňové otázky.

Konzultace probíhají od 15. března do 10. dubna a jsou přístupné na internetových stránkách ministerstva nebo na vládním portálu Spojených arabských emirátů. Digitální veřejná konzultace odráží přesvědčení ministerstva o důležitosti konzultací se všemi zúčastněnými stranami, tedy s nadnárodními skupinami působícími v SAE, poradci, poskytovateli služeb a investory.

Konzultace bude rozdělena do dvou částí, kdy první má za cíl shromáždit názory zúčastněných stran na možné varianty koncepce politiky pro provádění pravidel GloBE v SAE, zejména na vývoj domácí minimální daně. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zveřejnila vzorová pravidla GloBE, která slouží jako vzorová legislativa pro jurisdikce, které chtějí zavést kvalifikovaná pravidla.

Druhou částí konzultace je porozumět názorům zúčastněných stran na zavedení pobídek založených na podstatě, které by se uplatňovaly v SAE a které by tvořily součást režimu daně z příjmu právnických osob v SAE.

S cílem seznámit zúčastněné strany s pravidly a zajistit informovanou zpětnou vazbu vydalo ministerstvo spolu s konzultací informační dokument o globální minimální dani.


Zdroj: Khaleej Times

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v SAE.

Další aktuality