Datum:08.01.2024
Průmyslový obor: Potravinářský průmysl, Software a ICT služby, Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření:
Filipíny - vlajka Filipíny

Silný růst filipínského hospodářství bude pokračovat i v roce 2024

Očekává se, že filipínský hospodářský růst zůstane letos silný, zejména díky aktivní spotřebě domácností a pokračující implementaci strukturálních reforem.

„Zatímco multilaterální organizace předpokládají pomalejší globální výhled na rok 2024 na 2,9 procenta, očekává se, že filipínská ekonomika se zlepší a posílí její status jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik v regionu," uvedl ministr financí Benjamin Diokno.

Filipínská ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2023 o 5,9 procenta, čímž vzrostl meziroční růst na 5,5 procenta. Ministr Diokno očekává, že výsledný růst za celý rok 2023 se usadí poblíž spodní hranice vládního cíle na 6 až 7 procentech. Pro rok 2024 předpokládají ekonomičtí manažeři tempo růstu 6,5 až 7,5 procenta.

Uprostřed pokračujícího silného El Niña a geopolitického a obchodního napětí očekáváme, že růst země potáhne silná spotřeba domácností, podpořená očekávaným návratem inflace v rámci cílového rozpětí, klesajícími cenami ropy, masivními veřejnými výdaji a většími investicemi, které lákají zdravé makroekonomické základy země, úvěrový rating na investičním stupni a provádění strukturálních reforem a zvýšená poptávka po filipínském vývozu, protože překážky dodavatelského řetězce se uvolňují. Ekonomické vyhlídky budou ještě lepší, když sladíme politiky mezi fiskálními a měnovými orgány, opatření ke snížení inflace a větší koordinace všech veřejných sektorů při implementaci programů“ řekl ministr. Dodal, že multilaterální organizace očekávají, že Filipíny budou v roce 2024 jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik.

Střednědobý fiskální rámec

Ministr Diokno uvedl, že růst v letošním roce posílí obnovení skupiny pro hospodářský rozvoj (EDG), vytvoření meziagenturního výboru pro inflaci a tržní výhled a provádění makroekonomických politik, zejména zřízení Střednědobého Fiskálního Rámce (MTFF). V rámci MTFF má vláda za cíl snížit poměr fiskálního deficitu k hrubému domácímu produktu na 5,1 procenta a poměr dluhu vůči HDP na 60 procent. Podíl výdajů na infrastrukturu má být rovněž zachován na úrovni 5 až 6 procent HDP.

Rozpočet na rok 2024

Rychlé schválení státního rozpočtu na rok 2024 zajistí rychlé a efektivní vládní výdaje v tomto roce. V srpnu loňského roku EDG vyzvala vládní liniové agentury a vládou vlastněné a kontrolované korporace (GOCC), aby prováděly včasné nákupy, aby zajistily, že nedostatečné čerpání nebude brzdou hospodářského růstu v roce 2024. Vláda navíc bude investovat hlavně na začátku roku 2024, aby pomohla zvýšit ekonomickou aktivitu po zbytek roku a přerušila cyklus uspěchaných výdajů ke konci roku.

Kromě toho ministr Diokno očekává, že inflace zůstane v mezích vládního cíle 2 až 4 procenta až do roku 2028, a to zejména vzhledem k opatřením měnové politiky centrální banky Bangko Sentral ng Pilipinas.

Mezi další hnací síly růstu vpřed patří uzákonění kodexu partnerství veřejného a soukromého sektoru, investiční fond Maharlika, který je prvním státním investičním fondem v zemi, a pokračující provádění strukturálních reforem. Schválení dalších klíčových daňových reforem, jako jsou reforma oceňování a oceňování nemovitostí, daň z přidané hodnoty pro nerezidentní poskytovatele digitálních služeb, spotřební daň z plastů na jedno použití a uživatele silničního provozu z motorových vozidel daň pomůže financovat státní rozpočet na příští rok a dosáhnout cíle 5,1 procenta deficitu k HDP pro rok 2024.

„Abychom se vypořádali se zbývajícími body ekonomické agendy, je zapotřebí koordinovaného úsilí. K tomu potřebujeme významné příspěvky od národní vlády, místních vládních jednotek a GOCC. Úzkou koordinací mezi těmito jednotkami můžeme uvolnit náš plný potenciál a dosáhnout trvalé ekonomickou prosperitu,“ řekl Diokno.

Ekonomický výhled Filipín je příslibem potenciálu, který je třeba využít. Jako jedna z nejlépe fungujících ekonomik jihovýchodní Asie jsou Filipíny skvělou příležitostí pro obchodní činnost nejen na Filipínách, ale i v celém ASEAN regionu.

První kroky na tomto trhu jsou trnité, ale po zvládnutí začátku je filipínský trh skvělým teritoriem s potenciálem 113miliónů obyvatel a volným obchodem v rámci ASEAN regionu. Je zde více než 6500 výrobků z EU, které nepodléhají clům a tak i váš výrobek zde může najít uplatnění.

 

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Filipíny. 

Zdroj: Anna Leah Gonzales, PNA

Další aktuality