Datum:18.10.2023
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Velká Británie - vlajka Velká Británie

Spojené království zpřísňuje podmínky pro import z EU

Nová opatření začnou platit v lednu 2024 a dotknou se nejprve produktů živočišného a rostlinného původu.

Britská vláda odhalila nový dokument, který přibližuje její plány na zpřísnění hraničních kontrol importů pocházejících z EU. Takzvaný The Border Target Operating Model konkretizuje kroky, které bude Británie podnikat k ochraně svého vnitřního trhu. Dle dokumentu se vládě jedná především o ochranu zemědělského sektoru a jeho dodavatelských řetězců, a dále o zabránění vniku jakékoli rostlinné či zvířecí choroby z kontinentu. Británie zároveň doufá, že novými opatření zabrání vstupu ilegálních importů, jako jsou zbraně či drogy.

Prvním krokem bude zavedení nové zdravotní certifikace, kterou budou celníci vyžadovat od 31. ledna 2024 pro středně rizikové živočišné produkty, rostliny, rostlinné produkty a vysoce rizikové potraviny a krmiva neživočišného původu. Od 30. dubna je v plánu zavést na hranicích fyzické kontroly zboží výše zmíněných kategorií a identity jeho přepravců. Kontrola fytosanitárních prohlášení na veškeré importy z EU bude následovat od 31. října 2024.

Spojené království doufá v bezproblémové zavedení nového hraničního systému, který je postaven na datech a měl by zamezovat duplicitám v dokumentaci. Využité mají být moderní technologie jako distribuované účetní knihy pro sdílení dat, inteligentní pečeti a GPS trackery, které by dle pilotního testování měly celý proces usnadnit.

Podrobnosti se můžete dočíst na vládním portálu gov.uk.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království a Irsko
Zdroj: gov.uk

Další aktuality