Datum:29.02.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Itálie - vlajka Itálie

Spotřeba na italském trhu klesla v lednu o 2,1 %

Nový rok nezačíná příliš pozitivně pro sektory stravování, odívání a doplňků. Ani lednové slevy příliš nepomohly zvýšit prodeje.

Spotřeba na začátku roku klesla o 2,1 %. Trh vykazuje stabilní míru inflace, avšak se značným tlakem spojeným s vysokými cenami základních životních potřeb. V produktových sektorech nejsou patrné žádné odchylky, prodejní výkony jsou si navzájem velmi podobné.

Pokles spotřeby byl zaznamenán v sektoru stravování, které prakticky řídilo spotřebu v roce 2023, přičemž rok 2024 počíná s poklesem o -1,7 %. Negativní vlna pokračuje také v sektoru oděvů a doplňků, a to na úrovni poklesu o 2,4 %, když se tentokrát zimní výprodeje nepostaraly o růst prodejů. Ostatní maloobchody klesly průměrně o 2,1 %, což je v souladu s poklesem, který již začal na konci roku 2023.

Lednová data jsou srovnávaná s lednem 2023, který je prvním referenčním rokem po covidu, proto lze říci, že nám tato statistika může ukázat stav ekonomického klimatu bez deformujících efektů způsobených pandemií. Eroze kupní síly rodin způsobená velmi silnou inflací v posledních dvou letech nejen stlačila spotřebu z hlediska objemu, ale nyní dochází k celkovému poklesu i hodnoty.

Pokud jde o prodejní kanály, údaje jsou stejně negativní a odrážejí obecný trend spotřeby. Malé kamenné obchody začaly rok v záporných hodnotách poklesem o 3,5 %. Špatně si vedly obchody na hlavních ulicích, kde byla ztráta o 3,2 % a rovněž nákupním centrům klesly výsledky o 1,5 %.

Co se týče konkrétních regionů, nejlepší výsledky vykázala Valle d'Aosta, jež uzavírá statistiku výrazně nad průměrem země s růstem o 5,8 %. Neopak nejhůře se vedlo regionu Basilicata, kde prodeje poklesly o 12,1 %.

Odhady pro nadcházející měsíce jsou značně opatrné, kdy kupní síla spotřebitelů bude absorbovat tlak spojený s vysokými cenami základních životních potřeb.


Zpracoval kolektiv zahraničních pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: La Repubblica

Další aktuality