Datum:02.01.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Srbsko - vlajka Srbsko

Srbsko přebírá předsednictví v CEFTA

Počínaje 1. lednem 2024 přebírá Srbsko na jeden rok předsednictví v organizaci CEFTA, která na principu volného obchodu sdružuje evropské země, které nejsou členy EU.

Prioritami srbského předsednictví budou konsolidace a efektivnější fungování organizace, jednodušší obchodní výměna zboží a digitalizace. Mezi uváděnými prioritami jsou také snazší dovoz a vývoz ovoce a zeleniny, elektronický obchodní styk a vzájemné uznávání zplnomocněných subjektů jednotlivých členských států. Zároveň se Srbsko chce zasadit o snížení poplatků za obchodní výměnu, kratší čekací dobu na hranicích a zjednodušené uznávání dokumentů o profesní kvalifikaci. 

Po EU je pro Srbsko obchodní prostor zemí CEFTA druhým nejdůležitějším partnerem z hlediska objemu dovozu a vývozu zboží. Během prvních 11 měsíců realizovalo Srbsko se zeměmi CEFTA obchodní výměnu za 5,5 miliardy eur. V této částce mělo Srbsko pozitivní saldo ve výši 2,5 miliardy eur, a to hlavně díky vývozu elektrické energie, naftových derivátů, obilovin a výrobků z nich.

Členskými zeměmi CEFTA jsou kromě Srbska také Albánie, Severní Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina a instituce dočasné mise OSN v Kosovu v souladu s textem rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244.

Členství České republiky v organizaci zaniklo vstupem země do EU v roce 2004. 


Zdroj: n1info.rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

Další aktuality