Datum:07.02.2024
Průmyslový obor: Automobilový průmysl, Ostatní, Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření:
Srbsko - vlajka Srbsko

Srbsko pro rok 2024 snížilo objem dotací na nákup elektromobilů

Srbská vláda pro rok odsouhlasila částku 170 milionů dinárů (1,45 milionu eur), která bude formou dotací rozdělena mezi ty, kteří se rozhodnou vyměnit starý automobil za nový a ekologický.

Finanční podpora srbské vlády určená na obměnu vozového parku pro letošní rok doznala podstatných změn. Jednak byla značně snížena celková finanční podpora na 170 milionů dinárů v letošním roce, oproti 444 milionům dinárů v roce 2023, a jednak už nebude možné čerpat dotaci na nákup hybridních a plug-in hybridních automobilů.

Nově bude možné žádat o finanční příspěvek pouze v případě, že se jedná o nákup elektromobilů. Výše dotace se bude pohybovat v rozmezí od 250 do 5000 eur v závislosti na typu automobilu a žádat budou moci fyzické osoby i firmy. 

Vloni bylo z výše uvedeného finančního obnosu vyčleněného na podporu obměny vozového parku vyčerpáno 97,59 % financí, které byly rozděleny mezi 348 fyzických a 796 právnických osob.

V loňském roce nicméně s počtem 763 nákupů hybridních automobilů výrazně převyšoval nákup elektromobilů, kterých bylo pořízeno 310. Srbská vláda spustila program dotací na obnovu vozového parku v roce 2020 jako jeden z nástrojů, díky kterým by mělo dojít ke snížení celkového znečištění vzduchu v zemi.  


Zdroj: Balkangreenenergynews.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

Další aktuality