Datum:15.01.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Švédsko - vlajka Švédsko

Švédsko zavádí nová pravidla pro veřejné zakázky

Od 1. ledna 2024 došlo ve Švédsku k významným změnám v oblasti veřejných zakázek. Nyní je povinné uvádět v inzerátech více informací než kdy dříve. Mezi nimi jsou i požadavky na udržitelnost nebo inovace.

Důležitou novinkou je, že nyní musí být v inzerátech uváděny informace o dodavatelích, kteří podali nabídku, a to jak v případě zakázek přesahujících, tak i těch pod prahovými hodnotami. Dříve bylo nutné zveřejnit pouze informace o vítězných dodavatelích. Další změnou je povinnost uvádět v oznámení o zakázce odhadovanou hodnotu v době výzvy k podání nabídek, a to bez ohledu na prahovou hodnotu zakázky.

Navýšení prahových hodnot pro veřejné zakázky, které určují, zda je veřejná zakázka řízena směrnicemi EU nebo ne, byly od nového roku zvýšeny. Toto rozhodnutí přijala Evropská komise a hodnoty se liší v závislosti na druhu zakázky a zadavateli. Například pro obce při zadávání zboží a služeb činí prahová hodnota 2 389 585 švédských korun a pro stavební práce 59 880 179 korun. 

Nová pravidla nejen zvyšují transparentnost ve veřejných zakázkách, ale také podporují inovace a moderní přístup k veřejným zakázkám.


Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Skandinávie.

Zdroj: https://www.upphandlingsmyndigheten.se

Další aktuality