Datum:12.04.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Turecko - vlajka Turecko

Světová banka oznámila nové partnerství s Tureckem

Partnerství bylo uzavřeno na rozpočtové roky 2024 až 2028. Jeho cílem je podpořit proměnu Turecka na zemi se statusem vysokých příjmů.

Díky partnerství Světové banky s Tureckem má do místní ekonomiky v rozpočtových letech 2024 až 2028 dorazit na 18 mld. dolarů. Podpora se bude zaměřovat na tři klíčové strategie rozvoje Turecka - posílit produktivitu a zaměstnanost, zlepšit poskytování veřejných služeb a podpožit odolnost země vůči přírodním katastrofám.

Nový rámec podpory odráží již nastavenou silnou a rostoucí spolupráci Turecka s mezinárodními organizacemi, zejména s Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj. Nad rámec pomoci ve výši 18 mld. dolarů jsou zde již programy podpory od dalších organizací za 17 mld. dolarů.

Světová banka si je vědoma skutečnosti, že Turecko v posledních dvou dekádách dosáhlo významného pokroku. Výrazně tu vzrostla životní úroveň a rozvinula se moderní infrastruktura. Turecko tak integrovalo své hospodářství do globální ekonomiky a globálních hodnotových řetězců.

Světová banka hodlá navázat na realizovaný pokrok a využít svých možností, aby podpořila tureckou ekonomiku na její další cestě v rozvoji.

Mezi klíčovými oblastmi budoucí podpory je také vládní plán na energetickou transformaci a další posilování strategické infrastruktury. Má docházet k aktivizaci potenciálu tureckého soukromého sektoru prostřednictvím strategických investic. Prim bude hrát také mobilizace soukromého kapitálu při podpoře silného a udržitelného růstu tureckého hospodářství.


Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.

Zdroj: https://www.aa.com.tr

Další aktuality