Datum:29.11.2023
Průmyslový obor: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Teritoriální zaměření:
Turecko - vlajka Turecko

Turecko posiluje svou pozici logistického hubu mezi Evropou a Asií

Investice v řádu miliard dolarů mají posílit tureckou dopravní infrastrukturu. Cílem je ještě užší propojení Evropy s Asií.

Dva nové projekty za miliardy dolarů, o které se Turecko zajímá a plánuje investovat se týkají posílení jak silniční, tak i železniční infrastruktury v podobě tzv. Zangezurského koridoru. Turecko se podílí na projektu, který má propojit Evropu s Asií jak silničním, tak i železničním koridorem. Bude součástí novodobé Hedvábné stezky. Do projektu mají být kromě dalších úzce zapojeni také Irák a Ázerbajdžán. 

Nový infrastrukturální projekt bude hrát stěžejní roli pro zboží dovážené ze vzdálenějších zemí, zejména se má týkat Číny a Indie. Očekává se, že projekt bude výrazným přínosem pro širší geografickou oblast od Evropy po oblast Perského zálivu. Tento nový dopravní koridor, který je považován za nejekonomičtější způsob propojení zmíněné trasy, dále posílí pozici Turecka jako tranzitního habu na pomezí Evropy a Asie. Právě koridor umožní, aby náklad logisticky obsluhovaný v Perském zálivu, byl přepravován do cílových destinací v Evropě přes Turecko po souši.

Turecko spolu s Irákem plánuje společně do projektu investovat na 23,8 miliardy dolarů. Ze strany Turecka budou investice směřovat do železniční a silniční sítě.

Část železniční i silniční sítě již existuje, nicméně více než 70 % zejména železničního koridoru bude muset být vybudováno. V Turecku se tak bude jednat o více než 1600 km nové železniční sítěm z toho 1000 km je ve stadiu realizace. Zhruba 480 km je již v provozu. Do výstavby železniční sítě Turecko plánuje investovat takřka šest miliard dolarů. Toto železniční spojení se bude nacházet mezi městy Gaziantep a Ovaköy.

Pokud jde o silniční část koridoru, z téměř 2000 km je již funkčních 1600, zbylá část musí být dobudována. Investice do tohoto projektu mezi městy Şanlıurfa a Ovaköy se odhaduje na dvě miliardy dolarů. Koridor Zangezur bude také zajišťovat přímou železniční a silniční přepravu mezi Tureckem a Ázerbájdžánem.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.

Zdroj: https://www.timeturk.com

Další aktuality