Datum:25.04.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Turecko - vlajka Turecko

Turecko úspěšně instalovalo plovoucí elektrárnu v rezervoáru Keban

Zavlažovací rezervoár Keban v provincii Elazığ ve východní Anatolii posloužil jako prvotní projekt plovoucí solární elektrárny v Turecku. Sloužit bude k pohonu zavlažovací soustavy. Ze solární elektrárny budou těžit zemědělci z okolí rezervoáru, kteří tu obhospodařují na 4700 hektarů půdy. Solární park, který se nachází na rezervoáru, sestává z 1840 solárních panelů na rozloze 0,6 hektaru. Jde o první úspěšnou instalaci plovoucí solární elektrárny, neboť předchozí pokusy menších projektů byly neúspěšné.

Plovoucí solární elektrárna v provincii Elazığ o výkonu 1 MW stála 2,2 mil. eur. Roční výkon se odhaduje na 1,8 GWh. Plovoucí solární elektrárna je integrována s 2 MW jednotkou na souši, vyrobenou z 5028 panelů na rozloze 1,5 hektaru. Jejich roční výkon se odhaduje na 4,2 GWh. Obě zařízení dohromady poskytnou polovinu energie potřebné pro zavlažovací systémy v místě a sníží náklady pro zemědělce o 40 %.

Vědci monitorovali kvalitu vody a vodní život před a po instalaci úvodního projektu v Kebanu. Dospěli k závěru, že tento systém skýtá pro Turecko obrovský potenciál. Kromě přehrad pro pitnou vodu má Turecko 944 přehrad s celkovou plochou nádrží 5300 kilometrů čtverečních. Pokud by došlo k pokrytí jen 10 % rozlohy solárními panely, zvýšila by se kapacita výroby elektřiny o 53 GW. To by přineslo navýšení o 79,5 TWh ročně, tedy čtvrtinu domácí poptávky. Údajně by díky zakrytí panely mělo dojít také k úspoře 540 milionů metrů krychlových vody ročně před jejím vypařením.

Turecko se chystá zavést legislativu regulující plovoucí solární systémy. V Evropě tento subsektor solárních elektráren začíná nabírat na významu. 


Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://balkangreenenergynews.com

Další aktuality