Datum:25.08.2023
Průmyslový obor: Obranný průmysl, Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření:
Ukrajina - vlajka Ukrajina

Ukrajinská vláda zve zahraniční podniky k účasti na humanitárním odminování

Odminování půdy kontaminované výbušninami je nejvyšší prioritou vlády a prvním krokem v rekonstrukci Ukrajiny. Dle slov první místopředsedkyně ukrajinské vlády a ministryně ekonomiky Ukrajiny Julije Svyrydenko je humanitární odminování novým trhem, kde se otevírají příležitosti jak pro místní, tak i cizí podniky.

Ministryně ekonomiky Ukrajiny informovala o tom, že země má zájem o rychlý rozvoj segmentu humanitárního odminování. V zemi působí 14 soukromých provozovatelů odminování a dalších 25 podniků čeká na certifikaci. Počet sapérů se zvýšil na 3000 osob, ale tyto kapacity na rychlé odminování nestačí, protože 80 % území Ukrajiny je kontaminováno potenciálně výbušnými předměty. Je to příležitost i pro mezinárodní partnery vstoupit na trh a pomoct dekontaminovat území. 

Pro koordinaci procesů humanitárního odminování na území Ukrajiny vláda vytvořila Centrum pro humanitární odminování, jehož hlavními úkoly jsou sběr a analýza informací, strategické plánování, koordinace procesů a mezinárodní spolupráce v oblasti humanitárního odminování. Ukrajina plánuje vypracovat Národní protiminovou strategii do konce roku 2023 a podrobný Národní program do konce prvního čtvrtletí roku 2024. Cílem je stanovit pozemky, které lze co nejdříve vyčistit a vrátit do běženého užívání.

Zpracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Ukrajina (Kyjev).

Zdroj: https://www.me.gov.ua

Další aktuality