Datum:15.03.2024
Průmyslový obor: Ostatní, Služby
Teritoriální zaměření:
Srbsko - vlajka Srbsko

V Srbsku roste e-commerce

Údaje Národní banky Srbska za rok 2023 ukazují, že místní obyvatelé stále častěji nakupují přes internet.

Tříměsíční trend nárůstu internetových obchodů byl potvrzený i v meziročním srovnání. To za rok 2023 zaznamenalo přes 59,2 milionu internetových transakcí, což je o 37 % více než v roce 2022.

V celkovém úhrnu byly v minulém roce v Srbku přes internet uskutečněny transakce v hodnotě 114,6 miliardy dinárů (975 milionů eur), z nichž proběhly platby v objemu 109,2 miliardy dinárů na internetových portálech domácích obchodníků. 

V roce 2023 narostl také počet plateb vedených v amerických dolarech o 49,3 %. To bylo 7,2, milionu transakcí v hodnotě 174,7 dolarů v loňském roce oproti 4,8 milionům obchodů o objemu 138,6 milionu dolarů v roce 2022.

Veškeré výše uvedené údaje se vztahují pouze na transakce placené online převodem přes stránky konkrétních obchodníků a nikoliv na nákup zboží zasílaného na dobírku. O tomto druhu transakcí Národní banka Srbska nevede statistiky.


Zdroj: biznis.rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

Další aktuality