Datum:25.03.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Turecko - vlajka Turecko

Výroba solárních panelů se v Turecku dostává do popředí zájmu

Technologie pro obnovitelné zdroje energie v Turecku posilují výrobní kapacity. Turecko hodlá dále upevňovat svou pozici ve světě.

Turecko se stalo největším výrobcem solárních panelů v Evropě. Vláda je ochotná poskytovat pobídky pro technologie obnovitelných zdrojů energie. Krom toho, že se země ocitla na prvním místě ve výrobě solárních panelů, dostala se na pátou příčku ve výrobě technologií pro větrné elektrárny v Evropě. V tomto segmentu se to týká samotných sloupů větrných elektráren, lopatek a generátorů.

Díky vládním pobídkám a iniciativám v segmentu obnovitelných zdrojů energie bylo investováno zhruba 19 mld. eur. Turecko se díky své výrobní základě ocitlo na čtvrtém místě na světě ve výrobě solárních panelů a míří výš. První pozici světového lídra drží Čína, následují Vietnam, Jižní Korea a Tureckao. Přávě Turecko usiluje dostat se na druhou příčku za Čínu.

Vzhledem k systému lokálních pravidel a aukcí na nové projekty obnovitelných zdrojů energie jsou uchazeči o tyto projekty povinni dokládat nákup technologií pro realizaci projektů od tureckých dodavatelů. A to minimálně ve výši tří čtvrtin.

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové kapacitě elektřiny v Turecku již dosáhl takřka 55 %.

Vláda spolupracuje s mezinárodními finančními institucemi na dekarbonizaci průmyslových odvětví. V úvodní fázi cílí na ocelářský průmysl, výrobu hliníku, cementu a hnojiv.

Tématem je podporovat zelené technologie a digitalizaci s ohledem na udržitelnost při rozvoji tureckého průmyslu a ekonomiky.


Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.

Zdroj: https://balkangreenenergynews.com

Další aktuality