Datum:27.02.2024
Průmyslový obor: Zemědělství a lesnictví
Teritoriální zaměření:
Velká Británie - vlajka Velká Británie

Začínají kontroly dovozu potravin a zemědělských produktů z EU do Británie

Od ledna začaly platit kontroly dovozu potravin, rostlin a zvířat z EU do Velké Británie.

U zboží z EU, od řezaných květin až po čerstvé produkty, maso, ovoce nebo zeleninu, od konce ledna 2024 úřady vyžadují zdravotní osvědčení. Některé průmyslové subjekty se obávají, že tato pravidla mohou zpozdit dodávky nebo zvýšit náklady. Jiné podniky naopak uvedly, že pomohou britským zemědělcům zvýšit konkurenceschopnost. Pro evropské exportéry se každopádně jedná o další komplikaci při dovozu do Británie.

Spojené království opustilo EU před čtyřmi roky. Vláda teď podle dohody o brexitu zavádí nová obchodní pravidla pro zboží putující z EU do Spojeného království.

Konec ledna znamená začátek pro změnu. Británie ruší volný pohyb zboží, který byl povolen od vytvoření jednotného trhu EU v roce 1993. Pro britské vývozce obchodující opačným směremzvýšená míra administrativa platí již tři roky.

Zavedení změn bylo pětkrát odloženo. Částečně proto, aby podniky měly čas přípravit se, a tím se minimalizovalo narušení dodavatelských řetězců. Nové hraniční kontroly budou rovněž zaváděny postupně v průběhu příštího roku, přičemž fyzické kontroly začnou od 30. dubna.

Právě fyzické kontroly vyvolaly obavy z narušení dodavatelských řetězců. Například nákladní automobily převážející zboží by mohly být zastavovány v přístavech, aby se zajistilo, že mají správnou dokumentaci.

Hlavní změnou, která je platná od konce ledna, je zavedení zdravotních osvědčení na dovoz středně rizikových rostlin, živočišných a rostlinných produktů dovážených do Británie z EU. Obchodní pravidla se týkají například řezaných květin, ovocem sýrů, ryb nebo maso. Změna znamená, že u každé takovéto zásilky bude muset být už v EU provedena kontrola.


Zdroj: BBC

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.

Další aktuality