Datum:14.09.2023
Průmyslový obor: Služby
Teritoriální zaměření:
Rakousko - vlajka Rakousko

Zaměstnanost v Rakousku se ve druhém čtvrtletí výrazně zvýšila

Růst zaměstnanosti se týká výhradně sektoru služeb. Průmysl, obchod a zemědělství zaznamenaly mírný pokles.

Počet zaměstnaných osob se ve druhém čtvrtletí roku 2023 meziročně nadále výrazně zvyšoval, a to zejména u žen. Dle Statistik Austria vzrostl počet o 42 100 na 4 480 900 lidí ve věku od 15 let a více. Celkově se počet zaměstnaných oproti druhému čtvrtletí roku 2022 zvýšil o 0,9 %, přičemž u žen se jedná o 1,3% nárůst, u mužů o 0,7% nárůst. 

Tahounem růstu zaměstnanosti se stal sektor služeb, ve kterém v Rakousku pracuje 70,9 % zaměstnaných. V průmyslovém a obchodním sektoru je to 25,9 % a na zemědělství připadá pouhých 3,2 %.

Míra částečných úvazků u zaměstnaných mužů mírně vzrostla, zatímco u žen došlo k menšímu poklesu. I přes to pracuje na částečný úvazek každá druhá žena, ale pouze každý osmý muž. To dokazují i procenta nezaměstnaných hledajících zaměstnání. Práci na plný úvazek shání 70 % mužů a jen 38,4 % žen.

Co se týče pracovní doby, zaznamenávají statistici pokles průměrného týdenního pracovního výkonu. Zaměstnanci na plný úvazek pracují v průměru 35,8 hodin týdně (muži 36,5 hodin, ženy 34,2 hodin). Na částečný úvazek je to v průměru 18,6 hodin (muži 17,4 hodin, ženy 19 hodin).

Naopak objem práce se značně zvýšil, o 11 milionů odpracovaných hodin více než v předchozím roce, a to hlavně díky ženám. Celkový objem práce zahrnuje 47 milionů přesčasů nebo hodin navíc, které byly odpracovány v dubnu, květnu a červnu 2023.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.

Zdroj: diepresse.com

Další aktuality