Zahraniční kancelář CzechTrade
Pobaltí - Lotyšsko, Litva a Estonsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

exportní Příležitosti v pobaltí

Věra Všetičková, vedoucí zahraničních kanceláří v Pobaltí, radí jak úspěšně podnikat v Pobaltských zemí

exportní Příležitosti v pobaltí - video

Kontakty

Ing. Všetičková Věra

CzechTrade Pobaltí

Ing. Věra Všetičková ředitelka zahraniční kanceláře
Embassy of the Czech Republic, Elizabetes iela 29A
LV-1010, Riga
Latvia
www.czechtrade.lv

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak Vám Můžeme Pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace z pobaltí

Informace o Lotyšsko

Díky své centrální poloze v Pobaltí představuje Lotyšsko důležitý tranzitní a logistický uzel. S hlavním městem Rigou, jakožto historicky hanzovním městem, se navíc pojí dlouhá obchodní zkušenost. Široké povědomí Lotyšů o kvalitní a cenově dostupné české výrobě hraje stále pozitivní roli při obchodních jednání. Skutečnost, že Lotyšsko - stejně jako ostatní pobaltské země - je členem jednotného vnitřního trhu i Eurozóny, činí tento region z hlediska zahraničního obchodu více predikovatelný a stabilnější. Limitovaná domácí produkce lotyšské ekonomiky, například v oblasti dopravního strojírenství, odkazuje zemi k dovozu zboží ze zahraničí. Příležitost pro české výrobky a technologie nabízí např. oblast efektivní výroby a využití energií, stavebnictví včetně prvků automatizace budov nebo zbrojní průmysl.

Podrobné teritoriální informace o lotyšské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování Lotyšsko

 1. Buďte aktivní a trpěliví
  Nenechejte kontakt „vyšumět“. Telefonické připomenutí e-mailu je běžné.
 2. Upřednostňujte osobní jednání
  Nejlépe získáte důvěru partnera i důležité informace při osobním jednání.
 3. Přizpůsobte se 
  Nebuďte překvapeni, pokud vám místní partner začne od počátku tykat a bude vás oslovovat křestním jménem. 
 4. Jednání povedete obvykle v ruštině 
  Angličtinu uplatníte v oborech jako jsou marketing, média, IT a ve vyšším managementu. Akademické tituly se v Lotyšsku uvádějí jen zřídka.
 5. Pozdější začátek pracovního dne 
  Lotyši vstávají později a jejich pracovní den začíná většinou kolem deváté. Podle toho se například oběd posouvá na jednu odpoledne. Lotyši bývají v práci do šesti nebo sedmi večer.
 6. Buďte trpělivý
  Termíny rozhodnutí se v Lotyšsku relativně často posouvají.
 7. Otevíraní bankovních účtů
  Pokud budete v Lotyšsku otvírat bankovní účet jako nerezident, připravte se na zdlouhavý proces.
 8. Představte svůj produkt na místních výstavách
  Svou prestiž a důvěryhodnost zvýšíte účastí na místních oborových výstavách, kde nejlépe představíte svou značku na trhu. Možná vás překvapí, že to není ani příliš nákladné.
 9. Mějte dobré reference
  Vítaným obchodním argumentem budou vaše reference ze severských zemí, Německa nebo Ruska.
 10. Lotyšsko je malý trh 
  Pokud budete jednat bez vědomí svého stávajícího partnera, zpravidla se to doví.

Desatero pro obchodování Estonsko

 1. Nepodceňujte vývoj
  Kterého Estonsko dosáhlo.
 2. Buďte lepší než konkurence 
  Připravte se na to, že budete srovnáváni se skandinávskými konkurenty. Samo Estonsko se považuje spíše za jižní Skandinávii, než za pobaltskou zemi.
 3. Estonsko se dále vyvíjí 
  Před vstupem do Evropské unie se Estonci účastnili společných pobaltských projektů, ale v posledních letech spíše zdůrazňují svoji odlišnost.
 4. Estonci mají jinou mentalitu 
  Styl života i jazykovou příslušnost. Estonština patří do ugrofinské a litevština s lotyštinou do baltské skupiny jazyků.
 5. Estonci jsou pracovití 
  Státní správa je štíhlá, poměrně pružná a transparentní.
 6. Estonci nechodí okolo horké kaše
  Nezalekněte se estonské přímočaré komunikace, která může působit tvrdě a odmítavě. Estonci jen nejsou zvyklí na small talk.
 7. Buďte vždy pečlivě připraveni 
  Na jednání a vystupujte asertivně bez stínu pochybnosti.
 8. Začněte obchodní jednání v angličtině
  Přestože později často stejně přejdete na ruštinu. Některé úřední dokumenty existují pouze v estonštině.
 9. Buďte pozorní
  Věnujte zvýšenou pozornost psaným dokumentům, smlouvám i dohodnutým podmínkám. V Estonsku více než jinde platí, že „co je psáno, to je dáno“.
 10. Buďte progresivní
  Estonská společnost je vysoce digitalizovaná a otevřena různým „chytrým řešením“, přesto najdete mnoho webů pouze v estonské jazykové mutaci.

Desatero pro obchodování Litva

 1. Buďte aktivní
  Mějte trpělivost, nenechejte kontakt „vyšumět“.
 2. Vyjádřete obdiv k litevské historii 
  Zdůrazněte tradičně přátelské česko-litevské vztahy.
 3. Připravte se předem 
  Zjistěte si o Litvě alespoň základní informace.
 4. Nenechte se odradit 
  Počáteční nepřístupností Litevců, v užším kontaktu jsou přátelští a pohostinní.
 5. Zdůrazněte proč výhodnost spolupráce
  Při uzavírání kontraktů zdůrazněte oboustrannou výhodnost.
 6. Dbejte na prestiž
  Prezentaci, oblečení a formu vystupování. Mají větší význam než u nás.
 7. Jak oslovit Litevce
  Při oslovování můžete běžně používat křestní jména a vykání. Litevská příjmení se totiž vyslovují obtížně.
 8. Jednání jsou vedena v ruštině nebo angličtině
  Vizitky volte v anglické verzi.
 9. Nejlepší časové rozmezí na schůzky
  Rozhovory si zkuste domlouvat na čas mezi desátou a jedenáctou hodinu dopoledne. Možnost úspěchu v jednání se zvýší, pokračujete-li obědem v restauraci.
 10. Své litevské partnery nepodceňujte
  Jsou zdatnými obchodníky.

VSTUPUJETE NA lotyšský TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

 1. Průzkum trhu
  Před zahájením intenzivních aktivit za účelem penetrace trhu v regionu Pobaltí je třeba vzít v úvahu odlišnosti mezi Lotyšskem, Litvou a Estonskem, které mohou mít vliv na úspěšnost vstupu na trhu. Jedná se o rozdíly jazykové, kulturní, ale především socio-ekonomické, které odrážejí odlišnou ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, jakožto i cenovou hladinu a koupěschopnost obyvatelstva. Koronavirová zkušenost může ovlivnit podnikové procesy i potřeby místních firem, ale zástupci těchto společností jen obtížně změní svůj způsob obchodní komunikace. Na specifika obchodního jednání s Litevci, Lotyši, Estonci a rusky hovořícím obyvatelstvem žijícím v regionu vás upozorní tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Pobaltí (ZK Pobaltí).
   
 2. Vyhledání obchodního partnera
  Rozdíly mezi Litvou, Lotyšskem a Estonskem jdou ruku v ruce s potřebou nalézt vhodného obchodního partnera v každé zemi zvlášť. Jen velcí hráči na trhu, s pobočkami v jednotlivých pobaltských státech, dokážou kvalitně obsloužit celý region. Neplacené databáze (pro každou zemi vlastní) poskytují omezené množství informací, komplexní vyhledávání vhodných obchodních partnerů vyžaduje použití klíčových slov v místních národních jazycích (případně v ruštině). Zvláště estonské firemní weby mají jinou jazykovou mutaci než estonskou spíš výjimečně. Vyhledání potenciálních obchodních partnerů, zjištění jejich obratu a oslovení kontaktních osob z těchto firem patří rovněž do náplně aktivit ZK Pobaltí.
   
 3. Osobní setkání
  Pro navázání dlouhodobého obchodního partnerství je často nezbytné osobní (i opakované) setkání se zástupci místních firem. V Pobaltí neděláte business s firmou, ale s člověkem. Jaká jsou aktuální omezení pro služební cesty do Litvy, Lotyšska a Estonska pro vás monitoruje ZK Pobaltí a pravidelně aktualizuje situaci na webu BusinessInfo.
   
 4. Nové investiční příležitosti
  Státy Pobaltí avizovaly v rámci podpoření svých ekonomik v post-koronavirové době výrazné investice do infrastruktury a municipálních projektů. ZK Pobaltí bude informace o těchto projektech, vyhlášených výběrových řízeních a příležitostech pro české exportéry zveřejňovat na svých webových stránkách.


VSTUPUJETE NA estonský TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

Jazykově a kulturně blízké Finsku se Estonsko ve své moderní historii vyprofilovalo jako severoevropské centrum start-upů, informačních technologií a digitalizace. Státem podporovaný proces digitalizace společnosti se výrazně odráží i ve zjednodušení podnikatelského prostředí i samotného vstupu na trh. V Estonsku však stále přetrvává i silná tradice dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu a taktéž zemědělské produkce. Cenová hladina je v nejsevernější zemi Pobaltí citelně vyšší než v Litvě a Lotyšsku, stejnou tendenci mají i požadavky na úroveň kvality. Ta je po vzoru skandinávských zemí stále častěji vyhledávána v tzv. bio či eko kvalitě.

Podrobné teritoriální informace o estonské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.


VSTUPUJETE NA litevský TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

Tento nejjižnější a největší stát Pobaltí je zároveň nejvíce vystaven silné polské konkurenci, a to napříč průmyslovými sektory. Tato skutečnost se do jisté míry odráží i na cenové hladině v Litvě a může se projevit rovněž při obchodních jednání litevských subjektů s českými obchodními protějšky. Tradiční zemědělský sektor a na něj napojený potravinářský průmysl jsou společně s dřevozpracujícím a nábytkářským průmyslem stále důležitými segmenty litevské ekonomiky a zároveň příležitostmi pro české technologické inovace. Nicméně v Litvě se výrazně rozvíjí i nové obory odvozené od tzv. life sciences, což lze připisovat i tradičně silnému zastoupení chemického průmyslu v litevském hospodářství. Podporu moderním oborům zajišťuje mimo jiné i rychlé připojení k internetu, schopnost efektivně čerpat ze strukturálních fondů EU či úspěšné lákání zahraničních investorů. Díky stále přijatelné dopravní vzdálenosti je Litva zajímavým odbytištěm i pro české výrobce stavebních materiálů a technologií do stavebnictví.

Podrobné teritoriální informace o litevské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Perspektivní Obory

 • doprava (vozidla i infrastruktura),
 • stavebnictví a stavební materiály,
 • automatizace a inteligentní systémy řízení budov,
 • zařízení pro dřevozpracující průmysl,
 • zařízení pro potravinářský průmysl,
 • zemědělská technika,
 • alternativní zdroje energie,
 • informační technologie, softwarové inženýrství,
 • life sciences (biotechnologie, farmacie, chemický průmysl),
 • obranný průmysl.

Reference

 • Viru Keemia Grupp

  „It has been a real pleasure to communicate and co-operate with Věra Všetičková and CzechTrade. We are very impressed about the extremely professional and dedicated work that Vera did in identifying the proper suppliers for us, preparing the meetings and organizing the Sourcing Day. All the contacts were selected carefully and met our needs and expectations. Thank you and looking forward to working with you in the future!"

  Priit Einmann

  Head of Supply Chain

  www.vkg.ee