Maroko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

MarokoMaroko

Doporučení pro vstup na marocký trh za současné situace a aktuální zpravodajství 

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V prvním kroku je třeba vyhledat vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery na místním trhu. K nalezení vhodných obchodních partneru lze využit obvykle cesty, mezi něž patří např. dotaz na některou z obchodních komor v Maroku či místní firemní asociace nebo přes placené databáze firemních kontaktů, které ale nejsou tak obsáhlé jako je tomu například v ČR.
  V Maroku zatím není tak rozšířeny internet (byt poměrně dobře funguje), jako je tomu v Evropě, vyhledávaní partnera pomocí této sítě je tedy dosud méně účinné.
  Proto zahraniční kancelář CzechTradu v Maroku (ZK Casablanca) Vám nabízí pomoc s tímto krokem a dle definice potenciálního obchodního partnera tyto společnosti vyhledat a zaslat Vám tuto databázi. Určitě je vhodné, pokud již disponujete existujícími kontakty z teritoria, tyto kontakty zaslat ZK Casablance, aby je v prvotní fázi mohla eliminovat ve svém výběru.
 2. Výběr vhodných firem
  Dalším krokem je pak výběr vhodných firem k dalšímu oslovení. Pokud firmu vyhledáváte sami, je dobré zaměřit se na ty,  které na svých webových stránkách uvádějí dodavatelské reference pro segment Vašeho zájmu. Je třeba si uvědomit, že cílový zákazník je ve většině případů obsluhován lokálním dovozcem/distributorem, na kterého je třeba se zaměřit jako na potenciálního partnera, nikoliv tedy na koncového zákazníka. 
  Taky je nutné místní firmy dle referencí a jejich webů protřídit a vybrat ty nejzajímavější partnery pro oslovení. Je fakt, že poměrně velká část místních firem nemá žádný web nebo ho nemá v provozu nebo pouze ve francouzštině a v arabštině. Firma, která nemá Web nebo ho má ale bez anglického překladu automaticky neznamená, že je firma špatná/nevhodná.
  Je i velmi důležité zjistit a oslovit správnou osobu. V zásadě by se mělo jednat o osobu s co nejvyšším postavením v rámci firemní hierarchie. Kontaktní informace na tyto lidi však nebývají zejména u větších organizací veřejně přímo dostupné a je tedy potřeba se k nim propracovat.
  V této fázi dokáže ZK Casablanca podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně.
 3. Oslovení
  Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály emailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Tento krok vzhledem k současnému stavu v zemi je velmi složitý a je spíše otázkou náhody – každá firma má nyní řešen obchod jinak. Mnoho firem buď nefunguje vůbec, nebo v omezeném režimu home office a kontaktovat klíčové pracovníky je velice komplikované, v některých případech až nemožné.
  Obecně platí, že Marocké firmy je vhodné oslovit informací o vlastní firmě, o výrobcích, které hodláme partnerovi nabídnout. Nezbytné je odvolat na zdroj kontaktu, neboť dobré reference a doporučení mohou být v obchodě rozhodující. Pokud jde o reakci, je nutno byt trpělivý. Bývá však obvykle, že asi po 10 dnech od doby, kdy marocká firma obdržela akviziční dopis, slušnou formou zaurgujeme odpověď. Nejvhodnější je, pokud se zeptáme, zda jsou zaslané materiály dostačující. Pokud pak marocká firma do měsíce nezareaguje, zřejmě nemá o nabídku zájem.
  Kultura a arabský květnatý způsob myšlení a vyjadřování vedou ke skutečnosti, že Maročan zpravidla nepoužívá slůvko „ne“. Naopak, ve snaze vyhovět partnerovi, je při různých příležitostech připraven slíbit i věci, jejichž splnění lze těžko očekávat. Tento rys může zvláště u nezkušených Evropanů způsobit vážné nedorozumění a je s ním třeba počítat.
 4. Ověření partnera / Příprava materiálů
  V tomto kroku je vhodné, aby si česká firma připravila kvalitní materiály nejlépe ve francouzském či arabském jazyce v dalším případě v anglickém jazyce (prezentace, reference, webové stránky apod.). 
  V případě zájmu je ZK Casablanca schopna, po uvolnění opatření proti šíření nemoci covid-19 a uklidnění situace v Maroku, zajistit i osobní jednání mezi řediteli kanceláří CzechTrade a marockými firmami, během nichž je možné např. odprezentovat firmu klienta nebo marocké straně předat produktové vzorky. Po obnovení mezinárodní letecké přepravy je zde samozřejmě možnost připravit osobní jednání klienta přímo v Maroku.
  V případě, kdy ke kontaktu došlo z iniciativy marocké strany, se doporučuje marockou firmou prověřit např. za pomoci zástupce zahraniční kanceláře CzechTrade v Casablance. 

 

Aktuální informace o situaci v Maroku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Marocké království je v posledních 5 letech nejstabilnější severoafrickou zemí, se kterou výrazněji neotřáslo ani tzv. „arabské jaro“. Současný panovnický rod vládne zemi od roku 1666, království však existuje již od počátku 9. století n. l. Země patří do arabské oblasti, udržuje si však relativně pevné ekonomické i politické vazby se západoevropskými zeměmi, celkově s EU i s USA. Ve své historii nikdy nenastoupilo Maroko cestu budování socialismu, a proto bylo před rokem 1990 do značné míry stranou pozornosti zemí sovětského bloku (na rozdíl například od sousedního Alžírska). Přesto i v tomto období existovala ekonomická spolupráce mezi bývalým Československem a Marokem, na kterou je možno navazovat. 

V posledním desetiletí marocká ekonomika vykazuje výrazný růst HDP (v průměru 5 % za rok), doprovázený relativně nízkou mírou inflace (2 %), rozvojem domácí poptávky i veřejných investic. K hlavnímu exportnímu sortimentu patří fosfáty (Maroko patří k zemím s největšími zásobami na světě), oděvy, elektrosoučástky a kabely, mořské produkty, zelenina a ovoce. Řada nadnárodních společností využívá lacinější marockou pracovní sílu. Tradičně mají v Maroku své závody světoví výrobci oděvů, od 90. let se v marockých bezcelních zónách usazují zástupci automobilového průmyslu, ale i dalších odvětví (mj. aeronautiky).

Čeští exportéři mohou využít aktivních a dynamických vazeb marocké ekonomiky s evropskou. Tyto vazby jsou tradičně nejsilnější s Francií a se Španělskem, i v Maroku je však zájem zahraniční obchod diversifikovat na další členské země EU. Je na českých exportérech, aby tento zájem využili.

Podrobné teritoriální informace o marocké ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT

Desatero pro obchodování

MarokoMaroko
 1. Francouzsky, španělsky a anglicky
  Těmito jazyky se v Maroku domluvíte, i když je oficiálním jazykem arabština. Je třeba si připravit materiály v jazyce preferovaném vaším obchodním partnerem.
 2. Setkejte se osobně
  Maročané neuzavírají obchody na dálku a obchodního partnera chtějí osobně poznat. Při vstupu na marocký trh je proto nezbytné počítat nejméně s jednou, ale spíše s více cestami do Maroka.   
 3. Rozvážně volte téma konverzace
  Small talk je nedílnou součástí obchodního jednání. Důležitá je ale volba tématu. Vyhněte se otázce náboženství, vztahu Maročanů ke králi a jeho rodině či problému sporného území Západní Sahary.
 4. Zajímejte se o historii
  Maročan je hrdý na minulost své země a vysoce ocení, pokud host projeví zájem i případné znalosti z tohoto oboru.
 5. Náboženská tolerance
  Respektujte islámské náboženské zvyky stejně tak, jako Maročané tolerují evropská náboženství. Naopak obtížně přijímají ateismus.
 6. Důkladně naplánujte datum
  Není vhodné uzavírat obchod v období během Ramadánu a jiných náboženských svátků. Podobně nelze počítat s obchodními jednáními v pátek odpoledne – tento čas je vyhrazen modlitbám.
 7. Přizpůsobte se
  V Africe je vnímám čas jinak než v Evropě, proto tolerujte pozdní příchod partnera a počítejte s tím, že se jednání může protáhnout.
 8. Nebuďte naivní
  Maročan zpravidla nepoužívá slůvko „ne“ a naopak je ve snaze vyhovět partnerovi schopen slíbit i nesplnitelné. Počítejte s touto skutečností, abyste předešli vážným nedorozuměním.
 9. Oblečte se formálně
  Zvláště pro ženy platí, že pokud zakryjí ramena a kolena a nemají hluboký výstřih, nečiní Maročanům problém, na rozdíl od jiných muslimských států, s ní jednat.
 10. Informujte se
  Sežeňte si o svém obchodním partneru co nejvíce informací. Pokud má Maročan pracovní zkušenosti z Evropy nebo USA, bude mít jednání s ním spíše evropský charakter.

Nejbližší související akce

SIEMA & Food Expo 2023 17. 10. 2023 - 19. 10. 2023 Veletrh
Maroko
Casablanca,
Maroko
Více informací

Články a rozhovory

Maroko Maroko
| 16. 12. 2021
Maroko Maroko
| 17. 6. 2019