Maroko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Exportní průvodce maroko-2015.pdf (6.09MB)

Rozhovor s ředitelem zahraniční kanceláře Maroko - natočený na MSV 2015

Informace z teritoria

MarokoMaroko

Marocké království je v posledních 5 letech nejstabilnější severoafrickou zemí, se kterou výrazněji neotřáslo ani tzv. „arabské jaro“. Současný panovnický rod vládne zemi od roku 1666, království však existuje již od počátku 9. století n. l. Země patří do arabské oblasti, udržuje si však relativně pevné ekonomické i politické vazby se západoevropskými zeměmi, celkově s EU i s USA. Ve své historii nikdy nenastoupilo Maroko cestu budování socialismu, a proto bylo před rokem 1990 do značné míry stranou pozornosti zemí sovětského bloku (na rozdíl například od sousedního Alžírska). Přesto i v tomto období existovala ekonomická spolupráce mezi bývalým Československem a Marokem, na kterou je možno navazovat. 

V posledním desetiletí marocká ekonomika vykazuje výrazný růst HDP (v průměru 5 % za rok), doprovázený relativně nízkou mírou inflace (2 %), rozvojem domácí poptávky i veřejných investic. K hlavnímu exportnímu sortimentu patří fosfáty (Maroko patří k zemím s největšími zásobami na světě), oděvy, elektrosoučástky a kabely, mořské produkty, zelenina a ovoce. Řada nadnárodních společností využívá lacinější marockou pracovní sílu. Tradičně mají v Maroku své závody světoví výrobci oděvů, od 90. let se v marockých bezcelních zónách usazují zástupci automobilového průmyslu, ale i dalších odvětví (mj. aeronautiky).

Čeští exportéři mohou využít aktivních a dynamických vazeb marocké ekonomiky s evropskou. Tyto vazby jsou tradičně nejsilnější s Francií a se Španělskem, i v Maroku je však zájem zahraniční obchod diversifikovat na další členské země EU. Je na českých exportérech, aby tento zájem využili.

Podrobné teritoriální informace o marocké ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT

Desatero pro obchodování

MarokoMaroko
 1. Francouzsky, španělsky a anglicky
  Těmito jazyky se v Maroku domluvíte, i když je oficiálním jazykem arabština. Je třeba si připravit materiály v jazyce preferovaném vaším obchodním partnerem.
 2. Setkejte se osobně
  Maročané neuzavírají obchody na dálku a obchodního partnera chtějí osobně poznat. Při vstupu na marocký trh je proto nezbytné počítat nejméně s jednou, ale spíše s více cestami do Maroka.   
 3. Rozvážně volte téma konverzace
  Small talk je nedílnou součástí obchodního jednání. Důležitá je ale volba tématu. Vyhněte se otázce náboženství, vztahu Maročanů ke králi a jeho rodině či problému sporného území Západní Sahary.
 4. Zajímejte se o historii
  Maročan je hrdý na minulost své země a vysoce ocení, pokud host projeví zájem i případné znalosti z tohoto oboru.
 5. Náboženská tolerance
  Respektujte islámské náboženské zvyky stejně tak, jako Maročané tolerují evropská náboženství. Naopak obtížně přijímají ateismus.
 6. Důkladně naplánujte datum
  Není vhodné uzavírat obchod v období během Ramadánu a jiných náboženských svátků. Podobně nelze počítat s obchodními jednáními v pátek odpoledne – tento čas je vyhrazen modlitbám.
 7. Přizpůsobte se
  V Africe je vnímám čas jinak než v Evropě, proto tolerujte pozdní příchod partnera a počítejte s tím, že se jednání může protáhnout.
 8. Nebuďte naivní
  Maročan zpravidla nepoužívá slůvko „ne“ a naopak je ve snaze vyhovět partnerovi schopen slíbit i nesplnitelné. Počítejte s touto skutečností, abyste předešli vážným nedorozuměním.
 9. Oblečte se formálně
  Zvláště pro ženy platí, že pokud zakryjí ramena a kolena a nemají hluboký výstřih, nečiní Maročanům problém, na rozdíl od jiných muslimských států, s ní jednat.
 10. Informujte se
  Sežeňte si o svém obchodním partneru co nejvíce informací. Pokud má Maročan pracovní zkušenosti z Evropy nebo USA, bude mít jednání s ním spíše evropský charakter.