Maroko

Perspektivní obory

  • energetika, zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
  • výrobky pro silno/slaboproud
  • subdodávky pro automobilový průmysl
  • dopravní infrastruktura – zvláště zařízení pro železniční a leteckou dopravu
  • čištění a úprava vody
  • výpočetní technika
  • zemědělské stroje
  • stroje, nástroje a nářadí k rukodělné výrobě
  • sklářské výrobky (zakázkové sklo), bižuterie
  • dodávky pro turistický průmysl (hotelový nábytek, zařízení hotelových kuchyní, …)

Služby exportérům

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Exportní průvodce maroko-2015.pdf (6.09MB)

Rozhovor s ředitelem zahraniční kanceláře Maroko - natočený na MSV 2015

Informace z teritoria

Marocké království je v posledních 5 letech nejstabilnější severoafrickou zemí, se kterou výrazněji neotřáslo ani tzv. „arabské jaro“. Současný panovnický rod vládne zemi od roku 1666, království však existuje již od počátku 9. století n. l. Země patří do arabské oblasti, udržuje si však relativně pevné ekonomické i politické vazby se západoevropskými zeměmi, celkově s EU i s USA. Ve své historii nikdy nenastoupilo Maroko cestu budování socialismu, a proto bylo před rokem 1990 do značné míry stranou pozornosti zemí sovětského bloku (na rozdíl například od sousedního Alžírska). Přesto i v tomto období existovala ekonomická spolupráce mezi bývalým Československem a Marokem, na kterou je možno navazovat. 

V posledním desetiletí marocká ekonomika vykazuje výrazný růst HDP (v průměru 5 % za rok), doprovázený relativně nízkou mírou inflace (2 %), rozvojem domácí poptávky i veřejných investic. K hlavnímu exportnímu sortimentu patří fosfáty (Maroko patří k zemím s největšími zásobami na světě), oděvy, elektrosoučástky a kabely, mořské produkty, zelenina a ovoce. Řada nadnárodních společností využívá lacinější marockou pracovní sílu. Tradičně mají v Maroku své závody světoví výrobci oděvů, od 90. let se v marockých bezcelních zónách usazují zástupci automobilového průmyslu, ale i dalších odvětví (mj. aeronautiky).

Čeští exportéři mohou využít aktivních a dynamických vazeb marocké ekonomiky s evropskou. Tyto vazby jsou tradičně nejsilnější s Francií a se Španělskem, i v Maroku je však zájem zahraniční obchod diversifikovat na další členské země EU. Je na českých exportérech, aby tento zájem využili.

Podrobné teritoriální informace o marocké ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT

Nejbližší související akce

POLLUTEC MAROC 2019 - NOVUMM KET 2019/013K 23. 10. 2019 - 26. 10. 2019 Veletrh NOVUMM KET
Maroko
Casablanca,
Maroko
Více informací
Elec Expo & Ener 2019 30. 10. 2019 - 2. 11. 2019 Veletrh
Maroko
Casablanca,
Maroko
Více informací