Brazílie a Argentina

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

BrazílieBrazílie

Doporučení pro vstup na brazilský trh za současné situace

 1. Aktuální situace
  Koronavirová nákaza zastihla Brazílii v období hospodářského růstu, který následoval po ekonomicko-politcké krizi v letech 2014–2016. Proreformní vládě se dařilo prosazovat zásadní změny, které mají zlepšit konkurenceschopnost brazilských firem, usnadnit podnikání v zemi, zlepšit stav státní pokladny a otevřít zemi zahraničním technologiím. V roce 2019 byla schválena přelomová reforma důchodového systému. Ta má zajistit zdroje na další reformy. Dalším krokem je daňová reforma, která měla být projednána v letošním roce.

  Samostatným tématem zasahujícím do ekonomické situace je vývoj kurzu brazilského reálu. Od ledna 2020, kdy byl kurz 5,541 korun za 1 brazilský reál, se propadl na úroveň 4,372 CZK/BRL. Jedná se o dlouhodobý pokles, který byl v průběhu šíření covid-19 zrychlen. Oslabování brazilské měny se netýká pouze koruny, ale i dalších měn vč. amerického dolaru nebo eura. Výsledkem je tedy zvýšení ceny zahraničních výrobků na místním trhu.

  V současné chvíli Brazílie čeká na okamžik, ve kterém se začne zlepšovat počet nově nakažených. Pak bude možné začít odhadovat jaké budou ekonomické ztráty v porovnání s aktuálními zdroji. Na základě těchto informací se bude sestavovat další harmonogram navrácení země do normálního stavu, spuštění výroby místních továren, obnovení pozastavených projektů atd. Společně s těmito odhady se dozvíme o obnovení jednání o ekonomických reformách. Je možné očekávat, že s cílem podpory místních výrobců přibude státních investic do již vyhlášených sektorů. Jedná se o infrastrukturu, zemědělské technologie, přechod od vodních zdrojů elektrické energie, IT a další.
   
 2. Vyhledání a oslovení obchodních partnerů
  Vzhledem k omezeným možnostem využití firemních databází v Brazílii, je aktuálně především možné vyhledávat ve zdrojích od organizátorů oborových eventů a sektorových podnikatelských organizací. Pokud tyto informace nejsou sdíleny veřejně, je ale velmi složité je od těchto institucí získat. Zahraniční kancelář CzechTrade v Brazílii (ZK Brazílie) pracuje kromě internetových zdrojů se seznamy získanými v minulosti.

  V podnikatelské sféře se situace liší podle umístění firmy, oboru činnosti, velikosti a vydaných opatřeních zasahujících do provozu. Prakticky v celé Brazílii jsou kancelářské profese prováděné z home-office. V tomto stavu je komunikace možná především s již navázanými kontakty. U těchto osob se může lišit ochota řešit obchodní záležitosti. Pokud nemáte mobilní číslo Vašeho obchodního partnera nebo kontakt na jeho WhatsApp, je zahájení komunikace obtížné.
   
 3. Logistika
  Doprava zboží do Brazílie a uvnitř federace funguje. Problém ale může nastat při přejímce, na kterou je potřeba mít předem dohodnutý postup, kdy a jak proběhne a kdo ji provede. Složitější je pohyb osob. Aktuálně není umožňován příjezd občanů EU do Brazílie a je výrazně omezeno letecké spojení do země. Navíc je omezován i pohyb osob uvnitř země.
   
 4. Doporučení
  Pokud již máte v Brazílii své kontaktní osoby, doporučuje ZK Brazílie udržovat s nimi komunikaci ať už na úrovni pracovní nebo osobní. Od svých obchodních partnerů tak můžete získávat informace o situaci v teritoriu i průmyslovém sektoru z první ruky a zároveň se nemusíte obávat, že byste po zlepšení stavu nenavázali na předchozí spolupráci. Pokud vaše obchodní aktivity pokračují v nezměněné nebo omezené podobě, nezapomínejte na aktuální dění a alespoň formálně se na něj ptejte. Pokud jsou obchodní aktivity pozastaveny, raději netlačte na témata spojená s obchodem. Podle zkušeností ZK Brazílie se komunikace s brazilskými partnery českých firem začíná omezovat na zdraví členů rodiny a dopadů vyhlášených omezení na osobní život.

  V případě, že zvažujete vstup na brazilský trh nebo jste se pro něj už rozhodli a nemáte zatím vybudované kontakty, pokuste se trh zmapovat z dostupných zdrojů a se získanými informacemi a kontakty počkejte na konec nastalé situace. Po skončení je možné, že se promění i jednotlivé trhy oproti minulosti. Hrozí zánik firmám, na které dopadnou důsledky stávající situace, změny mohou zasáhnout organizace sektorových eventů, jakými jsou veletrhy nebo konference atp.

Odkazy:

 

Tato bývalá portugalská kolonie dnes patří mezi politicky stabilní a prosperující země založené na demokratickém systému. Brazílie je silná tržní ekonomika s osmým nejvyšším HDP na světě, s nízkou mírou inflace a liberalizovaným vnitřním trhem. Jedná se o největší a zároveň nejlidnatější zemi Latinské Ameriky, která je administrativně rozčleněná na 26 federálních států.

Brazílie má velmi rozmanitou strukturu obyvatelstva, vytvořenou imigračními vlnami z celého světa, která je patrná i z diametrální odlišnosti jednotlivých federálních států a subregionů. Tato země je tradičně nejvýznamnějším obchodním partnerem českých firem a podnikatelů v Jižní Americe a nabízí celou řadu zajímavých obchodních příležitostí.

Podrobné teritoriální informace o brazilské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Pevninská část Brazílie svou rozlohou zasahuje do 2 časových zón GMT -4 a -3 hod.
Zahraniční kancelář CzechTrade ve městě Sao Paulo náleží do pásma GMT -4 hod a nerozlišuje zimní a letní čas.
 

ArgentinaArgentina

Argentina je po Brazílii a Mexiku v Latinské Americe třetí regionální velmocí. Tento osmý největší stát zeměkoule se svým rozsáhlým přírodním bohatstvím a se 43 milióny vzdělaných a zdravých lidí, představuje pro Českou republiku dlouhodobě významný exportní potenciál.

Celých 90 % obyvatelstva je evropského původu. Jsou to potomci Španělů, Italů, Němců, Francouzů, Japonců, Chorvatů, Britů, Čechoslováků a dalších.

Jde o demokratickou, zemědělsky i průmyslově relativně velmi rozvinutou zemi. Argentina disponuje jadernou energetikou, kosmickými technologiemi. V zemi působí, vyrábí a odtud exportují významné automobilové koncerny (VW, GM, PSA, Volvo, Renault, Ford, Honda, Toyota, FIAT). Tato latinskoamerická země je důležitým světovým hráčem na trhu zemědělských komodit.

Argentina se však dlouhodobě potýká se změnami politických i ekonomických koncepcí, které jsou navíc prováděny nedůsledně. V důsledku to znamená roční inflaci přes 30 % (druhá největší na světě hned po Sudánu), ochranářská opatření, devizovou regulaci a autokratický způsob vlády.

Argentina je považována za 20. nejsilnější ekonomiku světa. Ročně dováží ze zahraničí produkty všech kategorií v celkové hodnotě zhruba 60 mld. USD.

České (československé) zboží je zde historicky dobře zapsáno, je na co navazovat.

Podrobné teritoriální informace o argentinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT -3 hodiny

Desatero pro obchodování

BrazílieBrazílie
 1. Říká se, že Brazilci spěchají jen na fotbal nebo na karneval. Obrňte se proto trpělivostí a mějte pro všechny případy vždy velkou časovou rezervu. Od vás se vždy očekává dochvilnost.
 2. Jako kopou do míče, stejně lehce a hravě obchodují a již při prvním kontaktu jsou bezprostřední a velmi přátelští. Zkuste se jim proto přizpůsobit. Nespěchejte a živě se zajímejte o věci, které s obchodem zdánlivě nesouvisejí. Naučte se třeba jména jejich fotbalových hráčů.
 3. Rozhodně je nepodceňujte. Brazilští byznysmeni jsou seriózní a rozlišují kvalitu.
 4. Pokud mluvíte portugalsky, máte zásadní výhodu. Pokud ne, mnohem lépe než španělština je akceptována angličtina.
 5. Dlouhodobě pečujte o osobní vztahy. Po vstupním jednání ‒ třeba na oborovém veletrhu ‒ je potřeba partnery aspoň jednou navštívit a pozvat je na prohlídku svého podniku.
 6. Vystupujte příjemně a sebevědomě a dbejte na formální znaky, jako je oděv nebo způsob vyjadřování. Kromě obsahu jednání si připravte i případný scénář a způsob vlastní prezentace.
 7. Jednání často probíhá při společném obědě či večeři. Pozvání neodmítejte!
 8. Překvapte hostitele drobnou pozorností, ocení to.
 9. Důležitou roli hraje hierarchie uvnitř společnosti – i o méně důležitých věcech často rozhoduje většinou jen úzká skupina vedení, respektive majitel.
 10. Brazílie trpí řadou problémů (korupce, složitá neefektivní byrokracie, atd.). Je dobré se na tyto komplikace připravit, ale rozhodně není vhodné je před Brazilci kritizovat.
ArgentinaArgentina
 1. Argentinci jsou mimořádně sebevědomým národem (to platí i pro jednotlivce). V případě obyvatel hlavního města toto přechází pro nepřipraveného návštěvníka až do nesnesitelnosti. Čím dříve se s tím vyrovnáte, tím lépe.
 2. Pokud hovoříte španělsky, máte zásadní výhodu. Pokud ne, nejvhodnější je angličtina, nikoliv portugalština. Musíte ale počítat s tím, že mimo Buenos Aires je znalost angličtiny až mizivá.
 3. Váš konkurenceschopný produkt je samozřejmostí. K uskutečnění obchodu je však zpravidla nutný i osobní vztah se zákazníkem. Tuto vazbu je třeba cíleně dlouhodobě budovat.
 4. K obchodu patří setkávání při služebních obědech či večeřích. V pokročilé fázi následují návštěvy v rodinách, mimo předmětu jednání je užitečné se při hovoru orientovat ve sportu, v náboženství (argentinský papež) a v politice.
 5. Velmi citlivým tématem jsou Falklandské ostrovy. Když na ně přijde řeč, zásadně je nazývejte Malvíny. V žádném případě nevyjadřujte podporu britské přítomnosti na ostrovech, ačkoliv 99,9 % obyvatel Malvín je pro zachování britské příslušnosti. Pokud nejste ve vysloveně důvěrném vztahu, je nevhodné hovořit o dřívějších argentinských vojenských diktaturách.
 6. Mezi jednotlivými firemními kulturami jsou velké rozdíly. Některé firmy jsou řízeny takřka na úrovni amerických korporací, jiné jsou autokraticky vedeny jediným člověkem (majitelem), který rozhoduje úplně o všem a často velmi subjektivně.
 7. Jsou zásadní rozdíly mezi životem v Buenos Aires, v Andské oblasti, v Patagonii či na severu země. Čím dále od hlavního města, tím se život více blíží starému koloniálnímu pojetí, kdy čas neznamená žádnou významnější hodnotu.
 8. Chovejte se k zákazníkovi jako k partnerovi, jste na jedné lodi. Respektujte jeho požadavky, byť se vám mohou zdát občas neúčelné, zbytečné, či z hlediska užitných hodnot vašeho produktu až kontraproduktivní.
 9. S narůstající vzdáleností od hlavního města se snižují nároky na „dress code“. Vy však začněte vždy v dobrém oblečení. Podstatná je kvalita bot, podle okolností samozřejmě můžete posléze ubírat.
 10. Buďte velmi trpěliví. Váš partner musí po uzavření kontraktu podstoupit dlouhou, klikatou a časově nezaručenou byrokratickou cestu, na jejímž konci je devizový příděl a následné uskutečnění dovozu.

Nejbližší související akce

ONLINE SEMINÁŘ: Možnosti expanze na BRAZILSKÝ trh – aktuální informace 3. 11. 2020 Teritoriální seminář
Česká republika
Online seminář
Přihlásit

Články a rozhovory

Kanada Kanada
Spojené státy americké Spojené státy americké
Brazílie Brazílie
Mexiko Mexiko
| 18. 5. 2020
Vietnam Vietnam
Litva Litva
Bulharsko Bulharsko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Polsko Polsko
Spojené státy americké Spojené státy americké
Čína Čína
Kazachstán Kazachstán
Brazílie Brazílie
Lotyšsko Lotyšsko
| 9. 3. 2020