Chile

Perspektivní obory

  • Důlní a těžební průmysl – stroje, zařízení a chemikálie, unikátní technologie v hornictví či zpracování nerostných surovin,
  • strojírenství v nejširším pojetí,
  • energetika od výroby elektřiny z vody, uhlí, ropných derivátů nebo obnovitelných zdrojů až po její distribuci,
  • technologie pro potravinářský průmysl,
  • lesní hospodářství a zpracování dřeva,
  • dopravní prostředky včetně letecké techniky,
  • unikátní technologie z nejrůznějších oborů se sníženým rizikem levnější nabídky z Asie,
  • řada oborů a odvětví dle momentálních potřeb s perspektivou navázání dlouhodobé spolupráce, které však nelze realizovat bez aktivního úsilí a iniciativy českých exportérů. 

Služby exportérům

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Chile je považované za nejvýkonnější ekonomiku Latinské Ameriky, měřeno tvorbou HDP na obyvatele (více než 16 000 USD). Jako doposud jediná jihoamerická země je členem elitního klubu OECD. Chile má s Evropskou unií sjednanou dohodu o volném obchodu.

Tato země je téměř 10x větší než Česká republika a čítá více než 16 milionů obyvatel. Zhruba 90 % Chilanů má evropské předky, takže se zde velmi dobře skloubila evropská zodpovědnost s latinskoamerickou srdečností.

Atraktivnost Chile podtrhuje její ekonomická otevřenost, na Latinskou Ameriku velmi nízký stupeň korupce a značná transparentnost operací pro státní sektor. Po mnoho let bohatnoucí stát chystá velké investice do klíčového těžebního průmyslu, energetiky (včetně energetiky obnovitelných zdrojů), zlepšení infrastruktury i dalšího vzdělávání obyvatelstva. Z hlediska bezpečnostního rizika je tato země zajímavá i pro dodávky speciálního materiálu a techniky. Objevují se stále větší tlaky na ekologii a dodržování pravidel ochrany životního prostředí, které jsou běžné ve vyspělých státech. Soukromému sektoru nejsou kladené prakticky žádné administrativní překážky pro spolupráci se zahraničními partnery a dovozy.

Země je dlouhodobě na ekonomickém vzestupu, má nízkou míru inflace i nezaměstnanosti a je politicky stabilní.

Pro Českou republiku je tato země navíc zajímavá také z hlediska komplementarity. Řada českých produktů a moderních technologií by mohla najít své uplatnění také v Chile. Tato, po mnoho let prosperující ekonomika, je středem zájmu řady exportérů z celého světa, především z USA a Číny, proto je nutné počítat s jednoznačně konkurenčním prostředím. Skutečnost je vyvážena relativně dobrou finanční situací jak země, tak řady soukromých subjektů, dále vysokou úrovní bankovnictví a dodržováním pravidel běžných ve vyspělém světě. Chilské bankovnictví prakticky nebylo zasaženo finanční krizí.

Československé a české výrobky mají v Chile historicky velmi dobrý zvuk, jakož i opět dovážená osobní auta Škoda. Je tedy na co navazovat. Velké šance se zde naskýtají českým dodavatelům unikátních technologií a produktů.

K prosazení je však nezbytná aktivní činnost českých exportérů na tomto perspektivním a vysoce ceněném trhu.

Podrobné teritoriální informace o chilské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT -4 hodiny
letní čas: GMT +3 hodiny

Nejbližší související akce

Jak prorazit na zajímavé trhy LATINSKÉ AMERIKY 18. 6. 2019 Exportní konference
Česká republika
Zlín
Přihlásit
Konzultace s ekon. diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 26. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Akce s účastí CzechTrade
Česká republika
Praha
Více informací