Japonsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

JaponskoJaponsko

Japonsko je třetí nějvětší ekonomikou a jedním z hegemonů světového obchodu. Jedná se o ekonomicky a politicky stabilní, bezpečnou zemi s fungujícím právním systém a obchodními zvyklostmi. Je charakteristické vysoce rozvinutým, velmi konkurečním a zároveň velkým vnitřním trhem s vysokou kupní silou obyvatel. V souvislosti s uzavřením obchodní dohody EPA v roce 2019 lze očekávat zintenzivnění obchodních vztahů mezi Japonskem a unijními státy.

Místní trh zároveň nabízí českým firmám řadu exportních příležitostí, japonští spotřebitelé obecně preferují kvalitu před cenou, známé značky, luxusní zboží a inovace. V některých segmentech má České republika, resp. Českolovensko stále velmi dobré jméno. I přes vysokou nasycenost domácího trhu je zde prostor pro řadu tradičních i inovativních produktů a služeb, po kterých je v Japonsku poptávka. Tato poptávka po nových, kvalitnějších nebo zajímavějších produktech a řešeních motivuje místní firmy zapojené do dovozu k neustálému hledaní nových příležitostí. Japonský obchod je charakteristický vyšším počtem mežičlánků mezi výrobcem a prodejcem zapojených do velkoobchodu a distribuce. 

Hledání obchodního partnera v Japonsku může být zdlouhavější a nákladnější než v jiných teritoriích, je však vyváženo jistotou dlouhodobého obchodního vztahu a spolehlivými a dobře platícími zákazníky.    

Desatero pro obchodování

JaponskoJaponsko
  1. Zlatým pravidlem pro japonský trh je trpělivost. Je třeba dopředu počítat s tím, že navázání obchodního vztahu zabere delší dobu, než jsme na to zvyklí z Evropy. Ovšem odměnou za vytrvalost je pak kvalitní a spolehlivý obchodní partner.
  2. Znalost japonštiny je výhodou, ale zdaleka ne nutností. Je však nutné počítat s tím, že znalost angličtiny obecně v populaci i mezi zaměstnanci firem s mezinárodními aktivitami značně kolísá, proto je nutné mít minimálně na úvodní jednání zajištěné tlumočení. Znalost základních frází může prolomit ledy, ale jejich nesprávné užití zvláště v psané formě není vhodné. 
  3. Vznik a prohlubování obchodního vztahu mohou urychlit neformálnější setkání – např. společné obědy, večeře, později i návštěvy barů nebo karaoke. Osobní jednání obvykle přináší více výsledků než komunikace po emailu, telefonu či faxu.
  4. Je pravděpodobné, že Váš partner bude více než dochvilný. Je zcela běžné, že na smluvenou schůzku dorazí cca o deset minut dříve. Vy byste neměli nikdy přijít pozdě ani o minutu. Při neočekávaném zpoždění přesahujícím několik minut je dobré se předem telefonicky omluvit.
  5. Tištěné materiály a prezentace je vhodné mít přeložené do japonštiny. Pro jednání i semináře je obvyklé mít pro každého účastníka připravený balíček s brožurami a vytištěnými prezentacemi. Samozřejmě v japonštině.
  6. Při obchodních jednáních je dobré dodržovat určitá pravidla etikety, počínaje výměnou vizitek a následným zacházením s nimi, zasedacím pořádkem v jednací místnosti, přes přípravu podkladů pro jednání, kladení co nejvíce dotazů a tvorbu co největšího množství zápisků, až po vyprovázení hostů z jednání. Tato pravidla jsou tu ale od toho, aby situaci ulehčila, nikoli ztěžovala.
  7. Ve větší míře než jinde ve světě se klade důraz na zdvořilost, umírněnost, slušné vystupování, které obecně vychází z japonské mentality. Pokud se tohoto přístupu cizinec drží, pak mu drobné přešlapy ve formálních okolnostech neublíží, Japonci jsou tolerantní a chápou odlišnosti. 
  8. Dodržujte psaná i nepsaná ujednání, své sliby, a ani v nejmenším se neznedůvěryhodňujte podezřelým jednáním. Japonci jsou na jakékoli podezřelé jednání citliví, a ačkoli to nemusejí dát otevřeně najevo, může to znamenat postupné utlumení nebo ukončení obchodního vztahu.
  9. Důležitá je péče o klienta, budování důvěry a dlouhodobých vztahů, poskytování přesných a pravdivých informací, a to především co nejdříve. Japonští partneří očekávají co nejrychlejší odpovědi, ačkoli se může stát, že se pak sami několik týdnů neozvou.
  10. Na všechna jednání navažte emailem, kde zopakujete závěry jednání, dodáte slíbené informace nebo podklady, přiložíte použité prezentace a navrhnete další postup.