Jižní Korea

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Jižní KoreaJižní Korea

Korejská republika je čtvrtou největší ekonomikou Asie a jedenáctou v celosvětovém srovnání. Země je politicky stabilní a exportně orientovaná. Hlavními vývozními teritorii jsou Čína (25 %), USA (12 %) a Vietnam (9 %). Evropa včetně Ruské federace tvoří cca 12 % a země ASEAN cca 17 %. Korea patří k lídrům v elektrotechnickém, ocelářském, automobilovém a loďařském průmyslu. Taktéž je významných dodavatelem investičních celků po celém světě. Řadí se mezi progresivní a inovativní země s vysokými výdaji do výzkumu (cca 4 % HDP).

V roce 2011 vstoupila v platnost smlouvu o volném obchodu mezi Evropskou Unií a Koreou, která umožnila dynamický nárůst exportu zboží a služeb z Evropy. Nicméně netarifní bariéry, jazyková vybavenost a obchodní zvyklosti vytváří specifické podmínky obchodování a podnikání. Korejský trh nabízí značné obchodní příležitosti díky vysoké kupní síle obyvatelstva a silné poptávce po technologicky vyspělých řešení ze zahraničí. Korejští zákazníci sledují trendy a potrpí si na luxus a prestižní značky symbolizující úspěch. Firmy hledají moderní technologie a kvalitní produkty za konkureční ceny. 

Vysoké povědomí o Česke republice v Koreji lze využít v marketinkové komunikaci a propagaci. 

Desatero pro obchodování

Jižní KoreaJižní Korea
 1. Důkladná příprava
  Mějte na paměti, že trh je vzdálený a velmi rychle se mění. Pokuste se předem zmapovat poptávku, trendy, překážky nebo jiná specifika.
 2. Kultura
  Konfuciánské principy ovlivňují chování Korejců a důraz je kladen na harmonii. Při budování vztahů jsou důležité respekt a porozumění místním zvyklostem. 
 3. Důvěra a trpělivost
  Korejci chtějí partnera nejprve poznat, vybudovat s ním osobní vztah a důvěru, často i skrze neformální akce. Až poté přichází na řadu samotný obchod, který je lukrativní a dlouhodobý.
 4. Hierarchie a rozhodování
  Firemní procesy a postupy jsou navázány na hierarchii. Rozhoduje nejužší vedení firmy. Je vhodné zjistit pozici obchodního protějšku a jeho pravomoci. 
 5. Komunikace a čas
  Korejci jsou netrpěliví, dělající emocionální a spontánní rozhodnutí. Pokud mají zájem, vyvíjejí tlak na rychlé získání informací. Neznamená to ovšem, že korejský partner komunikuje vždy promptně s ohledem na hierarchii. Ústní dohoda je považována za důležitější než podepsaná smlouva. 
 6. Jazyk
  Angličtina je rozšířená, ale úroveň znalostí je rozdílná. Je vhodné vše projednané potvrdit e-mailem. Znalost několika slovíček či zdvořilostních frází v korejštině dokazuje zájem a pomáhá budovat vztahy. Negativní stanovisko je sdělováno nepřímo s ohledem na harmonii vztahů.
 7. Obchodní etiketa
  Na prvním dojmu velmi záleží. Ať se jedná o zdvořilé a důvěryhodné vystupování, oblečení, předávání vizitek oběma rukama, zasedací pořádek, komunikaci v pozitivním duchu. Dary jsou součástí kultury a pomáhají budovat vztahy.
 8. Dochvilnost
  Je standardem a očekávána. V případě zpoždění je žádoucí se předem telefonicky omluvit.
 9. Marketing
  Tištěné marketingové a propagační materiály v korejštině sice nejsou nutností, ale značí seriózní zájem. 
 10. Prostředník
  Korejci preferují obchodování s Korejci, prostředníci jsou proto běžní. Korejský partner pomůže se rychleji zorientovat na trhu, v legislativě a disponuje sítí kontaktů nejen v Koreji ale i v dalších zemích jihovýchodní Asie.

Nejbližší související akce

AI EXPO KOREA 2020 19. 5. 2020 - 21. 5. 2020 Veletrh
Korejská republika
Soul,
Korejská republika
Více informací

Články a rozhovory