Rakousko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

RakouskoRakousko

Rakousko je tradičně díky geografické blízkosti, historickým, politickým, ekonomickým a obchodním vazbám naším šestým nejdůležitějším exportním trhem.

Vysoká hodnota HDP na obyvatele řadí rakouskou ekonomiku mezi deset nejbohatších na světě. Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel představuje zajímavý trh se silnou domácí koupěschopnou poptávkou.

Uplatnění na náročném rakouském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou, nicméně při současném zachování konkurenční cenové výhody. Zejména díky pokračujícímu boomu ekologických výrob (obnovitelné zdroje energie, biopaliva) může být rakouská ekonomika i v budoucnu perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o rakouské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

RakouskoRakousko
 1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném rakouském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou při současném zachování konkurenční cenové výhody.
 2. Rakouští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.
 3. Dejte důraz na domácí přípravu, která zahrnuje mj. kvalitní propagační materiály a internetové stránky v německém jazyce.
 4. Nepodceňujte individuální komunikaci s potenciálními partnery. Pamatujte, že iniciativa se očekává od vás. Upřednostňujte osobní schůzky, které sjednávejte tři až čtyři týdny předem.
 5. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování zavedených obchodních tradic. Jednacím jazykem je němčina.
 6. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny. Případné změny v nabídce jasně zdůvodněte.
 7. Dodržujte doporučený postup působení na rakouském trhu, který směřuje od průzkumu přes vyhledání a oslovení potenciálních partnerů a případnou prezentaci na veletrhu k rozvoji obchodní spolupráce a založení vlastní společnosti. Všechny tyto kroky vám mohou usnadnit služby vídeňské kanceláře CzechTrade.
 8. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti, hospodářská krize platební morálku nezlepšila. Na CzechTrade se v poslední době obrátilo několik českých firem, vymáhajících na rakouských partnerech své pohledávky.
 9. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je s právníky obeznámenými s rakouským právem.
 10. V Rakousku je velmi rozšířená spolupráce s obchodními zástupci – odborníky ze všech odvětví s odpovídajícím know-how. Je jich více než devět tisíc a ročně zprostředkovávají obchody za 17,5 mld. EUR. CzechTrade vám pomůže takového vhodného zástupce najít.
   

Nejbližší související akce

Bauen&Energie Wien 2020 20. 2. 2020 - 23. 2. 2020 Veletrh
Rakousko
Vídeň,
Rakousko
Více informací
Setkání českých firem s rakouskými obchodními agenty z oblasti potravinářství, nábytkářství a stavebnictví 19. 3. 2020 Sourcing Day
Rakousko
Vídeň,
Rakousko
Více informací
4GAMECHANGERS 2020 31. 3. 2020 - 3. 4. 2020 Veletrh
Rakousko
Vídeň,
Rakousko
Více informací
PREZENTACE ČESKÝCH FIREM NA SETKÁNÍ S RAKOUSKÝMI STAROSTY 2. 4. 2020 Sourcing Day
Česká republika
Hnanice
Více informací
Vienna Sports World – Vienna City Marathon 2020 17. 4. 2020 - 18. 4. 2020 Veletrh
Rakousko
Vídeň,
Rakousko
Více informací
INTERTOOL 2020 12. 5. 2020 - 15. 5. 2020 Veletrh
Rakousko
Vídeň,
Rakousko
Více informací