Španělsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

ŠpanělskoŠpanělsko

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

1.4.2020, Madrid
Virus COVID-19 paralyzoval Španělsko

Španělsko je jednou z nejpostiženějších zemí na světě. Nakažených koronavirem covid-19 je na počátku dubna více než sto tisíc. Také španělská vláda uvolňuje velké finanční prostředky na posílení ekonomiky.

V posledních dnech jsme všichni ve Španělsku očekávali nějaká zlepšení v dosavadním vývoji a změnu tendence nárůstu nakažených či mrtvých, nicméně čísla nejsou příliš příznivá. Španělsko překonalo 100 tisíc nakažených, téměř šest tisíc lidí leží na JIP. Asi nejvíce povzbudivý je počet uzdravených osob, který je už vyšší než 22 tisíc pacientů. Optimismus posiluje také snížení počtu nově nakažených za posledních 24 hodin (k 31. březnu), kterých je o 1 300 méně než o den dříve.

Vláda původně předpokládala, že kulminace případů nastane do konce března. Nadále věří, že by se měla projevit drastická opatření a postupně docházet ke snížení počtu nově nakažených.

Nejvíce postiženými oblastmi jsou stále Madrid, Katalánsko a Baskicko. Očekává se další nárůst případů a to vzhledem k zahájení intenzivního testování.

Od 22. března je omezen vstup cizinců na území Španělska (výjimkou budou občané EU, kteří se přesouvají do místa trvalého bydliště, diplomaté a občasné s trvalým / přechodným bydlištěm ve Španělsku) a od čtvrtka 26. března dojde k uzavření všech hotelů na celém území.

Lepší koordinace s EU
Uplynulé období bylo ve jménu nových opatření a to jak v ekonomické, tak sociální sféře.

Španělská vláda také neustále vyjednává s lídry EU o více koordinovanějším postupu členských zemí a možné ekonomické a materiální podpoře pro aktuální boj s virem a resuscitaci hybernované ekonomiky.

Co se týče již zmíněných opatření, v sobotu došlo k prodloužení stavu nouze a to do 11. dubna 2020.

Od 27. 3. jsou uzavřeny všechny firmy (vyjma firem ze strategických sektorů nutných pro zachování chodu státu: distribuce a prodej potravin, farmacie, energetika, vodohospodářství a bezpečnost).

Pracovníci uzavřených firem byli posláni domu na placené volno, které si budou muset v budoucnu napracovat v rámci přesčasových hodin. Toto prozatímní uzavření bude platit do 9. dubna.

Původní ekonomická opatření byla zaměřena hlavně na podporu malých a středních podniků a živnostníků, opatření přijatá v úterý 31. 3. 2020 se věnují spíše ochraně zaměstnanců a sociální oblasti:

 • v oblasti hypoték a spotřebitelských půjček mohou lidé a živnostníci postiženi touto krizí odložit placení splátek o 3 měsíce. V případě potřeby jsou také poskytnuty bezúročné půjčky na nájem, které se budou moci splatit v rozmezí 6 až 10 let;
 • dále byla potvrzena možnost čerpat finanční prostředky z penzijního pojištění;
 • co se týče nájmu a poplatků za služby, je zakázáno přerušení dodávek energií z důvodu neuhrazených plateb. Dále došlo k automatickému prodloužení stávajících nájemních smluv o dalších 6 měsíců a v průběhu této doby je zakázáno vystěhovat nájemníky z důvodu neplacení nájmu;
 • taktéž došlo k posunutí o 6 měsíců povinných odvodů živnostníků za následující měsíce.

Původní ekonomická opatření pro firmy
Vláda 18. března přijala ekonomický balíček pro firmy a malé a střední podniky. Španělská vláda vyčlenila 200 miliard euro (20 % HDP země) na zmírnění ekonomických dopadů pandemie.

Na co byla opatření zaměřena:

 • omezení vstupu zahraničního kapitálu a to hlavně ze zemí mimo EU, týkajících se investic ve strategických sektorech (energetika, zdravotnický sektor, telekomunikace, vodohospodářství atd.). Snahou je ochránit tyto průmyslové sektory proti spekulantům
 • živnostníci, jejichž aktivita byla pozastavena vzhledem k platným vládním opatřením a přišli o minimálně 75% průměrné fakturace, se mohou přihlásit na pracovní úřady a mají nárok na podporu ve výši 661 euro měsíčně.
 • Zvýšení likvidity: Španělská vláda uvolní okolo 100 miliard eur (což odpovídá zhruba 10 % HDP království) na půjčky pro malé a střední podniky, které se ocitly v komplikované situaci kvůli šíření COVID-19 v zemi.
 • Regulace ERTE: Zpružnění související s nouzovým stavem tzv. ERTEs (dočasného přerušení pracovních smluv). Konkrétně se jedná o odstranění minimální doby, kdy dočasně propuštěný zaměstnanec může pobírat dávky v nezaměstnanosti. Kromě toho se současné dávky nebudou započítávat v systému dávek do budoucna (ve Španělsku je počet měsíčních dávek závislý na počtu odpracovaných měsíců). Společnosti nebudou muset vyplácet kompenzaci zaměstnancům po dobu platnosti ERTE.
 • Práce z domova: Vláda doporučuje společnostem umožnit svým zaměstnancům práci z domova dokonce i v těch sektorech, kde to obvykle není možné.
 • Snížení daňového zatížení: Prodloužení termínu splatnosti daňových dluhů o 6 měsíců platí pro společnosti se ziskem menším než 6 milionů euro a dluhem do 30 000 euro.
 • Vláda chce schválit prodloužení termínu splatnosti pojistného na sociální zabezpečení o minimálně 2 měsíce. Za výplatu nemocenských dávek a kompenzaci pracovní absence kvůli karanténě bude zodpovídat Ministerstvo práce a sociálních věci Španělska.
 • Úvěry: uvolnění 400 milionů eur pro Instituto de Crédito Oficial (Národní úvěrová instituce) hlavně pro úvěry malým a středím podnikům a soukromým podnikatelům zejména v sektorech dopravy, cestovního ruchu a hotelnictví, které snížení poptávky v důsledku pandemie zasáhne nejvíce.

Dle oficiálních informací existuje v celém Španělsku 3,2 milionů živnostníků a je to právě tato skupina, jejíž existence je z pohledu ekonomů nejvíce ohrožena. Pandemie také silně ohrožuje subjekty působících v turistickém ruchu, což je pro Španělsko jedním z hlavních pilířů ekonomiky.

Autor: Petra Jindrová, CzechTrade Madrid, 1.4.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru ve Španělsku a k mimořádným opatřením

 

Obecné informace o teritoriu

Španělsko, se svými 47 miliony obyvatel, je 5. největším trhem Evropské Unie. V posledních letech místní ekonomika udržuje stabilní růst, který je jedním z nejdynamičtějších v porovnání s jinými Západoevropskými členy EU. Další makroekonomické ukazatele, ať se již jedná o inflaci či nezaměstnanost, se podařilo dostat na rozumnou úroveň a důkazem zdárného hospodaření je i fakt, že Španělsko úspěšné splnilo své závazky vůči Evropské Unii a v blízké době by mělo opustit režim procedury nadměrného deficitu EU, který byl ve Španělsku uplatněn v roce 2009.

I přes geografickou vzdálenost, patří Španělské království k důležitým obchodním partnerům České Republiky. Od našeho vstupu do Evropské Unie kontinuálně roste obchodní výměna mezi oběma státy, a co je důležité, s pozitivním saldem na straně českých exportérů. V roce 2018 český export hravě překonal hranici 5 mld. euro a celkový obrat překročil 8 mld. euro.

Pevnost provázanosti ekonomik dokazují také realizované investice. Dle poslední analýzy fDi Markets  investovaly španělské firmy do Česka celkem 238.47 mld. euro (2003 – 2019) a vytvořily tím více jak milion pracovních míst. Španělské společnosti jsou v ČR nejvíce aktivní ve zpracovatelském průmyslu, následuje retail, stavebnictví a ICT. I míra investičních aktivit českých subjektů ve Španělsku také postupně roste a to hlavně v realitním sektoru, automobilovém průmyslu a v logistice.

Ačkoliv se jedná o vysoce decentralizovaný trh, charakteristický velkými rozdílnostmi co do legislativy, kultury, vkusu a obchodních zvyklostí, neměl by být při dobývání zahraničních trhů opomíjen, jelikož skýtá mnoho příležitostí pro české firmy. Ty vidíme hlavně v oblastech ICT a Smart Cities; v rámci subdodávek u finančně náročných projektů v oblasti energetiky, strojírenství a dopravy (nejen na území Španělska, ale také v regionu Latinské Ameriky, tak ve státech střední a východní Evropy); v sektoru zdravotnické techniky; pokročilých materiálů i hotelnictví a turismu.

Podrobné teritoriální informace o španělské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

ŠpanělskoŠpanělsko
 1. Připravte si prodejní argumenty
  Očekává se jasné a stručně představení nabízeného výrobku či služby, včetně cenových podmínek. Cenová nabídka má být jednoznačná a doprovázená prodejní argumentací.
 2. Bez španělštiny se neobejdete
  Ačkoliv je angličtina používaná ve větších firmách, v případě prvního kontaktu a akvizičních materiálů se bez španělštiny neobejdete.
 3. Nezapomínejte na průběžnou komunikaci
  Zdvořilá telefonická komunikace je preferovaná i po zaslání emailu a průběžný telefonický kontakt je často klíčem k navázání obchodních vztahů.
 4. Nepodceňuje svůj zevnějšek
  Španělé preferují klasické odívaní (oblek s kravatou) a čistý a upravený vzhled. Potrpí si na módu a eleganci. Tímto prismatem posuzují i svého obchodního partnera.
 5. Očekává se loajalita k firmě
  Španělská společnost si nepotrpí na tituly, důležitější bývá postavení. Respektovány jsou starší osoby, jejichž postavení v hierarchii firmy je obvykle vyšší. 
 6. Důraz na design a grafické zpracování 
  Nejen design výrobku, ale také grafické zpracování promo materiálů a firemních prezentací jsou důležitým kritériem pro výběr partnera. Připravte si originální prezentaci, která zaujme.
 7. Pošlete kompetentního pracovníka 
  Je očekávána pružná reakce na poptávku. Po ukončení jednání bývá ústní dohoda stvrzena písemně
 8. Nechovejte se nadřazeně 
  Od Středoevropanů se neočekává smlouvání ani příliš temperamentní jednání. Nebývá vítána nadřazenost. Není vhodné diskutovat na téma politika, katolická víra, separatistické tendence regionů či býčí zápasy.
 9. Budujte vztah s partnerem 
  Investice do budování osobního vztahu ke klientovi se vyplatí. Většina firem je ochotna spolupracovat až po delší známosti s partnerem. Vhodná témata ke krátké konverzaci během přestávek jsou rodina, gastronomie, cestování, sport.
 10. Prověřte si bonitu svého partnera 
  Totéž je vhodné činit opakovaně v pravidelných půlročních intervalech. Věnujte pozornost uzavírání smlouvy, kterou konzultujte s právníky se znalostí španělského obchodního práva.

Nejbližší související akce

ALIMENTARIA 2020 - nový termín 14. 9. 2020 - 17. 9. 2020 Veletrh
Španělsko
Barcelona,
Španělsko
Více informací

Články a rozhovory