MedTecLIVE 2024

Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti na veletrhu MedTecLIVE 2024. Veletrh je zařazený mezi podporované akce v projektu NOVUMM2KET spolufinancovaného z OP TAK - program Marketing. Malé a střední podniky mohou čerpat podporu na svou prezentaci. Více o podmínkách čtěte v sekci Programy EU, OP TAK https://www.czechtrade.cz/programy-eu/op-tak-%E2%80%93-projekty-novumm-2-a-novumm2ket/novumm-ket

MedTecLIVE2024 je světově nejvýznamnějším veletrhem v oblasti vývoje, technologií a výroby ve zdravotnickém průmyslu. Veletrh je určen odborné veřejnosti jako jsou zástupci firem, obchodníci, nákupčí a odborníci. 

Prezentace firem se zaměřením na subdodávky pro výrobce zdravotnických technologií, dále výrobce lékařských přístrojů, zdravotnických technologií a materiálů.

ZAMĚŘENÍ:

1. Subdodávky pro výrobce zdravotní techniky a spotřebních materiálů (zpracování plastů – vstřikování, vytlačování, silikonové komponenty, přesné zpracování kovů, montáž – čisté výrobní prostory a možnost sterilizace).

2. Moderní výrobní technologie (pro výrobce zdravotní techniky a zdravotnických spotřebních materiálů).

Více informací o veletrhu na https://www.medteclive.com/en/about-the-fair

Link pro přihlášení na akci: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default

Prezentujte se na veletrhu MedTecLIVE  2024 s finanční dotací z projektu NOVUMM2KET.

Dotační podmínky

 • Veletrhu se musí zúčastnit min. 5 firem, z toho min. 3 na společné expozici
 • Podporujeme malé a střední podniky se sídlem či provozovnou mimo hl. m. Prahu
 • Projekty jsou spolufinancovány z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2024–2027
 • Povinná participace účastníka (spoluúčast) je pouze 30 %
 • Možnost získání podpory na konference, semináře, sympozia a další přidružené akce
 • Do participace MSP lze uznat způsobilý výdaj na obousměrnou letenku do max. výše 10 000,- Kč
 • MSP je poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb až do výše 160 000,- Kč 

Formy firemní prezentace

Inovace vzhledu, materiálů a rozložení společné expozice v projektu NOVUMM2KET

Účast ve společné české expozici CzechTrade

 • Firma se prezentuje spolu s dalšími českými vystavovateli ve společném stánku v gesci CzechTrade. Využívá se společné zázemí s kuchyňkou
 • Výhodou je jednotný vzhled a větší, viditelnější expozice
 • CzechTrade zajišťuje pronájem plochy, registraci a technické přípojky jako podporu MSP
 • Vytvoření Centrálního jednacího sektoru v rámci společné expozice

Samostatná účast s dotací

 • Při splnění podmínky, že se tři firmy účastní společné expozice, je možné podpořit samostatné vystavovatele v individuálních stáncích
 • Vystavovatel si zajistí s veletržní správou fakturaci plochy, registračního poplatku, technických přípojek, popřípadě dalších služeb přímo na agenturu CzechTrade, která za firmu tyto faktury uhradí. Účastníkovi nelze zpětně proplatit jím zaplacené náklady
 • Firma si zajišťuje výstavní plochu, design a realizaci stánku sama napřímo s veletržní správou nebo dodavatelem
 • Výhodou je libovolné umístění a grafika stánku

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, podpory, vhodnosti veletrhu pro Váš výrobek či službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. 

V případě zájmu o účast na akci vyplňte přihlášku skrze dotační portál na AIS MPO nebo se ozvěte gestorce akce Evě Novotné.

 

 

 


Termín:

18. 6. 2024 - 20. 6. 2024

Druh akce:

Veletrh NOVUMM2KET

Místo konání:

Stuttgart, Německo

Oborová specializace:

Zdravotnická technika

Teritoriální zaměření:

Německo

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Registrace ukončena

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Ing. Novotná Eva
Ing. Eva Novotná manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM2KET" spolufinancovaný z OP TAK