Pracovní pozice

Přehled aktuální nabídky pracovních pozic v naší agentuře.

RECEPČNÍ

NÁPLŇ PRÁCE:

 • roznáška denního tisku do kanceláří;
 • zapisování došlé pošty na intranet;
 • uvádění návštěv do zasedacích místností;
 • zajištění občerstvení pro návštěvy (nápoje)

POŽADUJEME:

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office);
 • znalost angličtiny výhodou;
 • samostatnost, komunikativnost;
 • příjemné vystupování a vzhled

NABÍZÍME:

 • nástup od 2. 10. 2017;
 • práce na dohodu o pracovní činnosti (max. 20 hod./týden)
 • odměna 80,- Kč/hod.;
 • místo výkonu práce Praha;
 • práci v rozvíjející se vládní agentuře

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu vyberova-rizeni@czechtrade.cz
Do životopisu, prosím, uveďte toto prohlášení: „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu výběrového řízení na nabízenou pozici.“

MANAŽER/KA AKTIVITY PRO PROJEKT „NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ“ FINANCOVANÝ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Manažer/ka aktivity pro projekt „Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií“ financovaný z OP PIK – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou
CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI:

 • zajišťování podkladů k přípravě společné účasti MSP (účastníci) na veletrzích v zahraničí, formální posouzení předložených přihlášek
 • akvizice účastníků
 • poskytování komplexní metodické podpory účastníkům veletrhů
 • koordinace činností dodavatelů a účastníků veletrhů
 • kontrola dodržování podmínek projektu ze strany účastníků
 • kontrola způsobilosti výdajů v rámci realizovaných veletrhů, realizace poskytování zvýhodněné služby účastníkům
 • komunikace s veletržní správou v rámci zajištění účasti včetně vedení operativní evidence, databází a statistik, koordinace finančních toků projektu v rámci jednotlivých účastí
 • účast na veletrzích, kontrola jejich průběhu a vizuální identity vystavovatelů vč. povinné publicity OP PIK
 • příprava a zpracování závěrečných zpráv a finančních výstupů z veletrhů

UCHAZEČ O PŘIJETÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU MUSÍ:

 • a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt,
 • b) dosáhnout věku 18 let,
 • c) být plně svéprávný,
 • d) být bezúhonný,
 • e) dosáhnout minimálně vysokoškolského vzdělání v bakalářském stupni,
 • f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu pod písmenem d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu pod písmenem c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
POŽADUJEME:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni (podmínkou)
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 (podmínkou)
 • nejméně 2 roky zkušeností s dotační podporou v oblasti strukturálních fondů EU (zkušenost s OPPI výhodou)
 • základní orientaci v Zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • orientaci v metodických dokumentech OP PIK a znalost uživatelského prostřední MS2014+ (výhodou)
 • znalost dalšího světového jazyka (výhodou)
 • dobrou znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • organizační a koordinační schopnosti
 • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost, iniciativu, flexibilitu a schopnost řešit problémy
 • odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení

NABÍZÍME:

 • samostatnou, atraktivní a odpovědnou práci
 • časté zahraniční pracovní cesty
 • místo výkonu práce: Praha (Dittrichova 21, Praha 2)
 • práci na plný úvazek (40 hodin/týden)
 • pracovní poměr na dobu určitou (v souladu s podmínkami stanovenými projektem „Nové marketingové modely veletržních účastí“ financovaného z OP PIK, dle současných podmínek nejdéle do 31. 12. 2018) – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou
 • odměňování v souladu s pravidly stanovenými pro příspěvkové organizace, Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 NV č. 564/2006 Sb. (11. platová třída)
 • předpokládaný termín zahájení pracovního poměru: listopad 2017

V případě zájmu o nabízenou pozici nám nejpozději do 13. 10. 2017 zašlete motivační dopis v anglickém jazyce, strukturovaný životopis v českém jazyce a scan mezinárodně uznávané jazykové zkoušky/certifikátu z anglického jazyka na min. úroveň B2 (ne starší 1 roku; pokud uchazeč nemůže doložit úspěšné absolvování jazykové zkoušky a bude členy výběrové komise vybrán jako potenciálně vhodný kandidát, bude jazykové přezkoušení provedeno v rámci výběrového řízení) na email: vyberova-rizeni@czechtrade.cz. Součástí strukturovaného životopisu musí být prohlášení „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici“.
PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

MANAŽER/KA AKTIVITY PRO PROJEKT „NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ“ FINANCOVANÝ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Manažer/ka aktivity pro projekt „Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií“ financovaný z OP PIK.

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI:

 • zajišťování podkladů k přípravě společné účasti MSP (účastníci) na veletrzích v zahraničí, formální posouzení předložených přihlášek
 • akvizice účastníků
 • poskytování komplexní metodické podpory účastníkům veletrhů
 • koordinace činností dodavatelů a účastníků veletrhů
 • kontrola dodržování podmínek projektu ze strany účastníků
 • kontrola způsobilosti výdajů v rámci realizovaných veletrhů, realizace poskytování zvýhodněné služby účastníkům
 • komunikace s veletržní správou v rámci zajištění účasti včetně vedení operativní evidence, databází a statistik, koordinace finančních toků projektu v rámci jednotlivých účastí
 • účast na veletrzích, kontrola jejich průběhu a vizuální identity vystavovatelů vč. povinné publicity OP PIK
 • příprava a zpracování závěrečných zpráv a finančních výstupů z veletrhů

UCHAZEČ O PŘIJETÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU MUSÍ:

 • a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt,
 • b) dosáhnout věku 18 let,
 • c) být plně svéprávný,
 • d) být bezúhonný,
 • e) dosáhnout minimálně vysokoškolského vzdělání v bakalářském stupni,
 • f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu pod písmenem d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu pod písmenem c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

POŽADUJEME:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni (podmínkou)
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 (podmínkou)
 • nejméně 2 roky zkušeností s dotační podporou v oblasti strukturálních fondů EU (zkušenost s OPPI výhodou)
 • základní orientaci v Zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • orientaci v metodických dokumentech OP PIK a znalost uživatelského prostřední MS2014+ (výhodou)
 • znalost dalšího světového jazyka (výhodou)
 • dobrou znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • organizační a koordinační schopnosti
 • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost, iniciativu, flexibilitu a schopnost řešit problémy
 • odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení

NABÍZÍME:

 • samostatnou, atraktivní a odpovědnou práci
 • časté zahraniční pracovní cesty
 • místo výkonu práce: Praha (Dittrichova 21, Praha 2)
 • práci na plný úvazek (40 hodin/týden)
 • pracovní poměr na dobu určitou (v souladu s podmínkami stanovenými projektem „Nové marketingové modely veletržních účastí“ financovaného z OP PIK, dle současných podmínek nejdéle do 31. 12. 2018)
 • odměňování v souladu s pravidly stanovenými pro příspěvkové organizace, Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 NV č. 564/2006 Sb. (11. platová třída)
 • předpokládaný termín zahájení pracovního poměru: listopad 2017

V případě zájmu o nabízenou pozici nám nejpozději do 13. 10. 2017 zašlete motivační dopis v anglickém jazyce, strukturovaný životopis v českém jazyce a scan mezinárodně uznávané jazykové zkoušky/certifikátu z anglického jazyka na min. úroveň B2 (ne starší 1 roku; pokud uchazeč nemůže doložit úspěšné absolvování jazykové zkoušky a bude členy výběrové komise vybrán jako potenciálně vhodný kandidát, bude jazykové přezkoušení provedeno v rámci výběrového řízení) na email: vyberova-rizeni@czechtrade.cz. Součástí strukturovaného životopisu musí být prohlášení „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici“.

PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

SW ANALYTIK

POŽADUJEME:

 • Zkušenosti s prací v týmu.
 • Zkušenosti s vývojem na Microsoft.NET platformě.
 • Zkušenosti s řízením a vyhodnocováním kvality služeb.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • Spolupráce při definování úkolů pro dodavatele outsourcingu - primárně ohledně vývoje.
 • Přebírání práce dodavatele outsourcingu a vyhodnocování kvality dodávaných služeb.
 • Spolupráce na řízení služeb dodavatele outsourcingu.
 • Koordinace projektů oddělení ICT, případně jiných projektů s dopadem do ICT prostředí.
 • Řízení sběru požadavků, sbírání požadavků a tvorba zadání pro dodavatele outsourcingu.
 • Spolupráce při řešení incidentů, řízení dodavatelů při řešení incidentů.
 • Řízení vývojářských a testovacích prostředí agentury v kooperaci se členy infrastrukturního týmu.
 • Spolupráce na vytváření uživatelské dokumentace.
 • Spolupráce na tvorbě a naplňování ICT strategie CzechTrade.
 • Operativní tvorba reportingů (GUI/T-SQL), aplikační podpora uživatelů.
 • Školení uživatelů.
 • Řízení rizik.

NABÍZÍME:

 • Práci v rozvíjející se vládní agentuře s dlouholetou tradicí, která si zakládá na tom, aby nebyla vnímána jako úřad.
 • Místo výkonu práce v centru Prahy v místě s výbornou dopravní dostupností (metro + tramvaj + bus).
 • Pracovní poměr na dobu určitou, v případě spokojenosti s výkonem na dobu neurčitou.
 • Odměňování dle pravidel stanovených pro státní příspěvkové organizace.
 • Prostor a podpora pro odborné a jazykové vzdělávání vč. možnosti certifikace.
 • Přítomnost nadstandardního hardwarového vybavení (serverové technologie i koncová zařízení).
 • Práci s moderními SW technologiemi z rodiny Microsoft.
 • Firemní akce.
 • Plovoucí pracovní doba (± 1 hodina).
 • Příjemné pracovní prostředí, neformální pracovní kolektiv.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Příspěvky na stravovací poukázky a rehabilitaci.
 • Zajímavý systém finančních bonusů k základnímu platu.

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení nám, prosím, zašlete strukturovaný životopis, jehož součástí musí být toto prohlášení: „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu výběrového řízení na nabízenou pozici.“, na níže uvedený kontakt.
Kontakt: vyberova-rizeni@czechtrade.cz.

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STŘEDISKOVÝCH ROZPOČTŮ A PROVOZU

ZKRÁCENÝ POPIS PRACOVNÍ POZICE:

 • vedoucí malého oddělení
 • administrativní práce a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek dle zákona 134/2016 Sb., včetně zakázek e-tržiště a centrálního zadavatele
 • spolupráce na sledování střediskových rozpočtů v návaznosti na interní objednávkový systém
 • vedení agendy dodavatelských smluv a objednávek,
 • komplexní zajišťování spisové služby
 • komunikace s dodavateli a vystavování objednávek

POŽADUJEME:

 • středoškolské/vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
 • uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook)
 • řidičský průkaz skup. B (aktivní řidič)
 • komunikativnost, zodpovědnost, pečlivost, odpovědnost za výkon
 • orientace v základních právních předpisech výhodou
 • znalost alespoň základních účetních principů výhodou
 • zkušenost s veřejnými zakázkami a hospodářskou správou vč. spisové služby výhodou
 • znalost angličtiny a ekonomická praxe výhodou

NABÍZÍME:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
 • odměňování dle pravidel stanovených pro státní příspěvkové organizace
 • příspěvky na stravování, rehabilitaci a kulturu
 • 5 týdnů dovolené
 • místo výkonu práce Praha
 • práci v rozvíjející se vládní agentuře 

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu vyberova-rizeni@czechtrade.cz .  
Do životopisu, prosím, uveďte toto prohlášení: „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu výběrového řízení na nabízenou pozici.“ 

INTERNÍ AUDITOR

POŽADUJEME:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru
 • znalost finančního řízení organizační složky státu, příspěvkové organizace
 • znalost právních předpisů ve veřejné správě
 • min. tříletou auditorskou praxi
 • základní znalost anglického jazyka
 • aktivní znalost používání PC (MS Office, internetové vyhledávače)
 • schopnost samostatně pracovat a rozhodovat se
 • kognitivní schopnosti, systémové myšlení, preciznost
 • praxe s auditem projektů financovaných z fondů EU vítána

NÁPLŇ PRÁCE:

 • provádění interních finančních auditů, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním
 • provádění auditů kontrolních systémů příspěvkové organizace (tj. účinnost vnitřního kontrolního systému a hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti prováděných operací)
 • vyhodnocování rizik v rámci integrovaného systému řízení rizik
 • spolupráce s externími kontrolními a auditorskými orgány
 • poskytování interního poradenství v souvislosti s výsledky auditů

NABÍZÍME:

 • pracovní poměr na dobu určitou
 • zkrácený pracovní úvazek (0,5)
 • místo výkonu práce Praha
 • odměňování dle pravidel stanovených pro příspěvkové organizace
 • pět týdnů dovolené

Motivační dopis se strukturovaným životopisem, jehož součástí musí být toto prohlášení: „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu výběrového řízení na nabízenou pozici.“, zašlete na níže uvedený kontakt.
Kontakt: vyberova-rizeni@czechtrade.cz.