Exportní aliance CzechTrade

V aliancích se sdružují firmy za účelem efektivní prezentace v zahraničí. Jejich produkty či služby se vzájemně doplňují. Společně a s CzechTrade jsou při vstupu na zahraniční trhy silnější. 

Elements For Smart City

Aliance nabízí zejména hard řešení pro rozvoj chytrých měst. Jsou to technologie pro opravu komunikací, čištění vody a vzduchu, ochranné nátěry, nabízí též řešení pro informování občanů a turistů a další.

Czech Water Alliance

Aliance spojuje české firmy, které působí v oblasti exportu služeb a technologií ve vodním hospodářství.

Czech Beer Alliance

Czech Beer Alliance sdružuje české pivovary a podporuje české pivovarnictví.

ProVeg Czech Export Alliance

ProVeg Czech Export Alliance podporuje export rostlinných potravin.

Členové alinace sdílí know-how i náklady a využívají synergie plynoucí z jejich spolupráce. CzechTrade zajistí každé alianci vlastního gestora, který ji provede procesem založení, a poskytne především podporu fungování aliance s cílem prosadit ji na zahraničních trzích.

SPOLEČNĚ A S CZECHTRADE SILNĚJŠÍ PŘI VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY

  • Proexportní aktivity jsou plánované vždy na míru každé exportní aliance CzechTrade tak, aby nejlépe plnily obchodní cíle v zahraničí.
  • Do proexportních aktivit lze zařadit například podnikatelskou misi, tvorbu podpůrných marketingových materiálů, účast na konferencích v zahraničí nebo jiných B2B panelech.
  • Gestor v CzechTrade je klíčovou osobou pro každou alianci, pomáhá připravovat plán proexportních aktivit a je zároveň kontaktem v rámci dalších státních organizací v ČR i v zahraničí.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ EXPORTNÍ ALIANCE CZECHTRADE?

  • Nejméně tři firmy s českým IČ, které si nekonkurují, ale nabízejí ucelené řešení nebo doplnění portfolia produktů.
  • Ustanovení jednoho ze svých členů lídrem aliance.
  • Podpis etického kodexu, smlouvy o ustanovení Exportní aliance a dohody o spolupráci s CzechTrade.
  • Vytvoření plánu proexportních aktivit na daný kalendářní rok společně s gestorem.

Každá Exportní aliance CzechTrade může čerpat při realizaci svých proexportních aktivit zvýhodnění nákladů. Čerpání probíhá dle schváleného projektu na konkrétní kalendářní rok.