Exportní inkubátor

Umístění v Indii  |  Rozvoj podnikání přímo v teritoriu | Přítomnost vlastního zástupce firmy | Využití zázemí kancelářských prostor | Poradenské služby zahraniční kanceláře CzechTrade Indie

Exportní inkubátor může firma využít po dobu až 6 měsíců.
Jaké výhody přináší?

 • Plně vybavené kancelářské prostory 
 • Využití místní adresy pro komunikaci se zahraničními partnery
 • Využití adresy jako sídlo při registraci firmy
 • Možnost virtuální přítomnosti pracovníka firmy pro využití adresy inkubátoru jako sídla
 • Zvýhodněné partnerství a asistence zahraniční kanceláře při vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů, zajišťování obchodních schůzek a další dle potřeb firmy. 
   

Pro jaké firmy je Exportní inkubátor vhodný?

 • Obchodní a výrobní firmy bez omezení velikosti, které se již rozhodly v Indii působit a potřebují využít kancelářské prostory pro zakládání vlastní firmy/pobočky.
 • Firmy, které zvažují účast na indickém trhu a inkubační čas využijí pro získání nezbytných informací (optimalizace obchodního plánu, marketingu, vyhledání obchodních partnerů) k finálnímu rozhodnutí o působení na místním trhu.
 • Firmy, které provádějí transfer výroby do Indie nebo realizují investiční nebo výrobní projekt i start-up firmy. 
  Inkubátor není určen pro využívání permanentní zahraniční adresy firem provozujících e-shopy.
   

Vybavení kanceláře a kapacita prostor

 • Současně může být v inkubátoru pět firem a maximálně jeden pracovník z každé firmy 
 • Prostory o rozloze 100m2
 • Uspořádání formou sdílené kanceláře, sdílené recepce a zasedací místnosti
 • Technika: bezdrátové internetové připojení, tiskárna (tisk, skenování, kopírování) 
 • Zázemí: kuchyňka, ostraha objektu, úklid
  Objekt v dané fázi není určen pro výrobní účely firem.
   

Pravidla využívání Exportního inkubátoru

 • Doba inkubace je 3 až 6 měsíců 
 • Službu může firma využít pouze jednou
 • Inkubační dobu je možné vyčerpat pouze najednou a není možné ji přerušit
 • V případě naplnění kapacity bude nový žadatel včas informován o jiném termínu 
   

Služby poskytované v Exportním inkubátoru

 • Bezplatné využívání prostor kanceláří včetně techniky, zázemí a energie
 • Využití adresy inkubátoru jako sídlo při registraci firmy
 • Zahraniční kancelář CzechTrade v Indii poskytne firmám konzultační servis, který jim umožní efektivní naplňování business plánu (založení firmy, seznámení s místním podnikatelským a právním prostředím) 
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s právní kanceláří za účelem založení podnikatelského subjektu v Indii
   

Využití individuálních asistenčních služeb zahraniční kanceláře pro dosažení stanovených cílů

 • Vyhledání obchodních partnerů
 • Ověření zájmu o spolupráci s českou firmou
 • Zajištění schůzek s místními firmami a institucemi
 • Podpora při vyjednávání s místními úřady a institucemi
 • Možnost organizace akcí na míru ve spolupráci se ZÚ ČR
 • Organizace účasti na místních oborových akcích (veletrhy, konference apod.)
 • Zajištění podpůrných služeb, např. doprava, tlumočení, výroba odpovídajících marketingových materiálů.
   

Pravidla pro výběr firem

 • Žadatel musí být registrován v ČR (IČ), nebo žadatel registrovaný v Indii musí prokázat, že se jedná o pobočku českého subjektu
 • Firmy nesmí prostory pronajímat dalším subjektům
 • Upřednostněny budou firmy z výrobních odvětví a investoři s jasným plánem a materiálním zajištěním vstupu na indický trh
 • Vyslaný pracovník firmy musí být držitelem indického business víza.
   

Připravenost firem

 • Před zahájením působení na indickém trhu se firmám doporučuje ověření zájmu o jejich produkt nebo službu. Saturace indického trhu vytváří poptávku pouze po vysoce kvalitních produktech, produktech s vyšší přidanou hodnotou a inovativními prvky.
 • Vysílaní pracovníci musí hovořit anglicky, není nutná znalost lokálních jazyků.
 • Uchazeči musí brát v úvahu i další náklady spojené s dlouhodobým pobytem vyslaného pracovníka (ubytování, stravování, přeprava, pojištění apod.).
 • Firmy mohou vyslat do inkubátoru českého nebo i lokálního pracovníka.

 

Exportní inkubátor v Indii sídlí na adrese zahraniční kanceláře CzechTrade Indie v Bengalúru.