Datum:16.02.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Chile - vlajka Chile

Chile generuje více energie, než je schopno distribuovat. Nyní projektuje novou přenosovou síť

V Chile finalizují přípravy na výstavbu elektrické přenosové soustavy pro energii z OZE. Díky projektu dojde k energetickému propojení měst Antofagasta na severu a Santiago ležící v centrální části země. Investice převyšuje dvě miliardy dolarů a jedná se o největší projekt v historii Chile.

Severní regiony Chile jsou charakteristické nejen rekordně nízkými ročními úhrny srážek, ale také pro jedny z nejvyšších hodnot UV záření na světě. Přírodní podmínky jsou tak vhodné pro výrobu elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických elektráren. Jejich budouvání podporuje i vláda, jejíž prioritou je dosáhnout již v roce 2050 uhlíkové neutrality.

Největším odběratelem elektřiny na severu Chile je přirozeně těžební průmysl, ani jeho spotřeba však nedokázala zabránit neustále narůstajícímu přebytku energie vznikající v této části země. V roce 2022 se jednalo o nevyužitých 1471 GWh, což byl trojnásobek ve srovnání s rokem předcházejícím.

Největší výzvou pro Chile tak není samotná výroba energie z obnovitelných zdrojů, ale její přenos v rámci země pomocí odpovídající infrastruktury. Největší poptávka po elektřině přirozeně vzniká v Metropolitním regionu Santiago, kde žije přibližně 40 % populace a působí většina průmyslu. Řešením má být právě přenosová soustava Kimal-Lo Aguirre, jejíž výstavba by měla začít již v roce 2025 a být dokončena v roce 2029. Kapacita přenosu bude až 3 GW a délka vedení téměř 1500 kilometrů.

Objednatelem projektu je chilská vláda. Nejlepší nabídku na výstavbu předložilo konsorcium firem Yallique, které sestává z 11 společností, přičemž nejvýznamnější z nich jsou Transelec, ISA InterChile, Chile HVDC Transmission a China Southern Power Grid International. Již byl s kladným výsledkem posouzen dopad projektu na životní prostředí a nyní jsou zpracovávány námitky od obcí k umístění vedení.

Naše kancelář CzechTrade Chile aktivně pomáhá českým subjektům při vstupu na místní trh. Pokud působíte v oblasti energetiky a máte zájem nabídnout své inovativní výrobky a služby chilské protistraně, neváhejte se na nás obrátit.


Zdroj: Diario financiero
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

Další aktuality