Zahraniční kancelář CzechTrade
Chile

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. 

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Ing. Jílek Jiří

CzechTrade Chile

Ing. Jiří Jílek ředitel regionálního centra
El Golf 254, Las Condes
Santiago de Chile, 7560969
Chile
www.czechtrade.cl

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Informace z Chile

Chile je ekonomicky jednou z nejsilnějších v Latinské Americe. Důkazem je mimo jiné také HDP na obyvatele v paritě kupní síly, který v následujících letech dosáhne jako u první jihoamerické země hranice 30 000 dolarů. 

Chile je téměř 10x větší než Česká republika a čítá skoro 19 milionů obyvatel. Je členem elitního klubu OECD a má s Evropskou unií sjednanou dohodu o volném obchodu.

Mnoho Chilanů je navázáno na Evropu, ať už svými předky či získaným vzděláním a tím se zde spojuje evropská zodpovědnost a pracovitost s latinskoamerickou srdečností.

Atraktivnost Chile podtrhuje její ekonomická otevřenost a podpora soukromého podnikání. Na Latinskou Ameriku má velmi nízký stupeň korupce a značnou transparentnost veřejného sektoru. Soukromým subjektům prakticky neklade administrativní ani celní překážky pro spolupráci se zahraničními partnery a dovozy.

Chile si od října 2019 prochází významnými společenskými změnami
Obyvatelé reagují na nerovné nastavení poměrů ve společnosti. Proces vyvrcholil hlasováním o nové ústavě, která měla nahradit tu stávající z dob vojenské diktatury, kladoucí velký důraz především na volný trh. Představený koncept byl však v referendu v září 2022 zamítnut. Ukázalo se, že pro většinu Chilanů je svobodný trh, jenž umožnil ekonomický rozvoj Chile a na nějž jsou podnikatelé pyšní, stále důležitým prvkem hospodářství a nenechají si na něj sáhnout. I přesto je pro novou, levicově nastavenou vládu prioritou boj proti sociálním nerovnostem neústavní cestou a ve vzduchu se tak vznáší nejistota.

Pandemie do Chile přinesla množství lockdownů a restrikcí, které se naplno uvolnily až po 2,5 letech od jejího vypuknutí. Vláda se snažila výpadky příjmů obyvatel nahradit fiskálními transfery, což sice podpořilo spotřebu a zabránilo propadu poptávky, ale také negativně ovlivnilo ekonomiku na další roky.

Chile je středem zájmu řady exportérů z celého světa
Největší dynamiku v posledních letech zažil především obchod s Čínou, která se vyprofilovala jako hlavní exportní i importní partner. V Chile jsou dále přítomny velké společnosti z USA a EU, a proto je nutné počítat s vysoce konkurenčním prostředím. Skutečnost je vyvážena relativně dobrou finanční situací jak země, tak řady soukromých subjektů, vysokou úrovní bankovnictví a dodržováním pravidel běžných ve vyspělém světě. 

Československé a české výrobky mají v Chile historicky velmi dobrý zvuk
Osobní vozy dováží Škoda Auto, Baťa tu prodává obuv. Velké šance se naskýtají českým dodavatelům unikátních technologií a produktů, u nichž je hlavní konkurenční výhodou vysoká přidaná hodnota výrobku, či zaměření na ekologii.

K prosazení na tomto perspektivním a vysoce ceněném trhu je nezbytná aktivní činnost. Dosažení úspěšného obchodu zabere v průměru více času než v Evropě a nelze toho dosáhnout bez osobních jednání s dobrou přípravou.

Podrobné teritoriální informace o chilské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT -4 hodiny
letní čas: GMT -3 hodiny

DESATERO PRO OBCHODOVÁNÍ

 1. Buďte dochvilní a respektujte dohodnuté termíny
  Chilané převzali od Evropanů mnohé rysy. Chilan si potřebuje obchod promyslet. Buďte trpěliví, nenaléhejte na něj, nebude se cítit komfortně.
 2. Na jednání se argumentačně vybavte. 
  Nepodceňujte přípravu. Řada obchodníků studovala v USA, Evropě nebo na prestižních chilských univerzitách, jejichž úroveň je i z mezinárodního hlediska vysoká. 
 3. Nezanedbejte zevnějšek a volte vhodný oděv
  Především při prvních kontaktech buďte vždy perfektně upravení, v dobře vyhlížejícím obleku. Chilané ocení kvalitní kosmetiku i u mužů. 
 4. První jednání bývají věcná, nikoliv chladná
  Postupně se atmosféra uvolňuje a po vzájemném oťukání možno přejít k osobnějšímu charakteru, jako je rodina, která je v Chile nesmírně důležitá. 
 5. Budujte dlouhodobějšího vztah a získejte si důvěru u obchodního partnera
  Buďte příjemní, sebevědomí, avšak vaše vystupování nesmí být povýšené. Respektujte svého zákazníka jako plnohodnotného partnera. 
 6. Vyvarujte se hodnotit politiku
  Diktatura Augusta Pinocheta zůstává choulostivým tématem. Společnost zůstává nejen v této otázce rozdělená na jeho zastánce a odpůrce. Sami toto téma nenastolujte.
 7. Nastudujte si drobnosti o zemi
  Chilany vždy potěší znalost i pouhých střípků z historie, kultury, sportovních úspěchů, přírodních krás či pozitivní hodnocení této země a jejích obyvatel. Chilané jsou hrdým národem a v mnoha aspektech oprávněně. 
 8. Španělština je výhodou
  Ve velkých firmách sice může jednání probíhat v angličtině, není to však standardem na všech pozicích, a i zde je velkou výhodou používat jako jednací jazyk španělštinu. Při jednání se střední a malou firmou je znalost španělštiny nezbytná. Stejně tak propagační materiály ve španělštině jsou přijatelnější než v angličtině. Doporučujeme stručnost a elektronickou podobu a španělskou mutaci vašeho webu. 
 9. Chilané upřednostňují osobní setkání
  Přestože dlouhotrvající lockdowny vedly k nucenému přesunu do online prostředí, stále je pro Chilany příjemnější osobní setkání. Neodpovídání na e-maily nemusí znamenat nezájem. Ani s vysoce postavenými zástupci firem se nebojte konverzovat přes WhatsApp, jsou na to zvyklí. V některých velkých společnostech stále můžou přetrvávat pandemická opatření. 
 10. Buďte přátelští. Pozvěte svého protějška do Česka
  Místní obchodník ocení drobnou pozornost na jednáních, odkazující na firmu nebo zemi protistrany. Rýsuje-li se nadějně navázání dlouhodobé spolupráce, pozvěte Chilany k návštěvě do České republiky a vaší firmy. Návštěva obvykle přispěje k vyvrácení posledního zbytku obav.

VSTUPUJETE NA Chilský TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

 1. Průzkum trhu
  Průzkum trhu by se měl zaměřit na hledání odpovědí zejména na otázky: Už se obdobné produkty na trhu prodávají? Pokud ano, od jakých firem, z kterých zemí, za jakou cenu? V čem tkví (ne)úspěch obdobných produktů na trhu? Čím je váš produkt či služba zajímavá a odlišuje vás od konkurence? Kdo je cílovou skupinou pro vaše výrobky? Jaká je reálná velikost trhu pro produkt či službu? Dokážete s cenou v Chile obstát?
 2. Vyhledání obchodních partnerů
  Nalezení vhodných kontaktů pro spolupráci, lze využít placených databází, celních statistik, internetových vyhledávačů (nejpoužívanější Google Chile), profesní sociální sítě LinkedIn, kontaktů na oborové asociace.
 3. Komunikace s obchodními partnery
  Chilané stále upřednostňují osobní setkání. Komunikovat online s potenciálními partnery je možné pomocí nejrozšířenějších aplikací, jako jsou WhatsApp, Skype, LinkedIn a jiné.
 4. Příprava kvalitních podkladů
  Věnujte čas přípravě kvalitních podkladů pro oslovení ve španělštině. Překlady do chilské španělštiny je lepší před tiskem materiálů nechat zkorigovat rodilým mluvčím. Doporučujeme přeložit do španělštiny i webové stránky.

 

Perspektivní obory

 • Bohatnoucí stát i firmy investují značné částky do klíčového těžebního průmyslu, energetiky, včetně obnovitelných zdrojů, zlepšení infrastruktury i dalšího vzdělávání obyvatel. Rozvinutost země podtrhuje zájem o vesmírný program a četné observatoře světového významu. Z hlediska bezpečnosti jsou zajímavé dodávky prvků aktivní a pasivní ochrany. Sílí nátlak na ekologizaci dolů, optimalizaci procesů v nich a na dodržování pravidel ochrany životního prostředí běžných ve vyspělých státech. V souvislosti s pandemií zažily nebývalý rozmach e-commerce a logistika. Dovoz zboží až do domu se stal nedílnou součástí každodenního života Chilanů a je zde prostor pro další rozvoj. 
 • Největším tématem pro národní hospodářství v nadcházející dekádě je rozvoj průmyslu, který v Chile zatím chybí a je nahrazován importem. Silným tématem je vodohospodářství, neboť země se potýká s tisíciletým suchem a poptávka po vodě v domácnostech i průmyslu neustále roste. 
 • Pro české exportéry je obtížné na tomto trhu konkurovat cenou, ale nabízí se uplatnění pro unikátní technologická řešení s vysokou přidanou hodnotou, které by chilské partnery mohly zaujmout svojí inovativností.


Oborové analýzy