Datum:05.02.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Egypt - vlajka Egypt

Egypt ruší požadavek egyptského vlastnictví pro dovoz zboží pro komerční obchodování

Dobrá zpráva pro exportéry do Egypta. Společnosti, které jsou většinově nebo zcela vlastněné cizími státními příslušníky nebo zahraničními subjekty, mohou nyní požádat o dovozní licenci za účelem dalšího komerčního prodeje.

Koncem roku 2023 vydal Egypt zákon, kterým ruší požadavek na 51procent minimálního egyptského vlastnictví firem, a umožňuje dovoz zboží i společnostem, které budou zcela vlastněné zahraničními akcionáři.

Podle tohoto zákona jsou egyptské společnosti se zahraničními akcionáři, které drží většinu jejich akcií až do výše 100 %, oprávněny žádat o dovozní licenci, pokud splňují další kvalifikační podmínky pro licenci, jako jsou minimální kapitál nebo obrat. Doba platnosti licence pro tyto subjekty však bude omezena na 10 let s možností prodloužení o dalších 10 let. Stávající společnosti částečně vlastněné zahraničními akcionáři (až 49 %) dostávají licenci s platností na pět let, kterou lze prodloužit na neomezenou dobu. Novela vstoupila v platnost 30. října 2023.

Historické pozadí
Historicky si Egypt kladl poměrně přísné podmínky pro získávání dovozních licencí, aby zmírnil tlak a poptávku po cizí měně, a podporoval místní výrobu na rozdíl od dovozu hotových výrobků. Až do roku 2017 bylo požadováno, aby společnosti s licencí k provádění dovozních činností byly stoprocentně vlastněné egyptskými státními příslušníky, aby měly nárok na dovozní licenci.

Později, v roce 2017, Egypt částečně posunul svou pozici tím, že umožnil egyptským společnostem vlastněným ze 49 % zahraničními akcionáři získat licenci. Jednalo se o významné snížení požadavku státní příslušnosti podle zákona o registru dovozců ze 100 % na 51 %. Navzdory tomuto částečnému zmírnění požadavků na státní příslušnost čelili zahraniční investoři působící na místním trhu, zejména velcí hráči na trhu, řadě výzev při strukturování svých dovozních operací, kvůli čemu opakovaně apelovali na egyptskou vládu.

V květnu 2023 uspořádala Nejvyšší investiční rada v čele s prezidentem republiky řadu jednání se zahraničními investory, aby konzultovala možné reformy ke zlepšení investičního klimatu.

Následně dne 16. května 2023 přijala Nejvyšší investiční rada 22 rozhodnutí, z nichž jedním bylo změnit zákon o registru dovozců tak, aby zahraniční investoři mohli získat licenci na 10 let. V souladu s tím pak egyptská vláda a parlament vypracovaly a schválily dodatek zákona.

Způsobilé subjekty
Podle dodatku zákona jsou nyní akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným registrované v Egyptě, zcela nebo většinově vlastněné zahraničními akcionáři, oprávněny žádat o licenci, pokud splní kvalifikační podmínky.

Licence
Dle novely nesmí dovozní licence vydávané společnostem zcela vlastněným zahraničními akcionáři (nebo většinově vlastněnými zahraničními akcionáři) v úhrnu přesáhnout 10 let s možností prodloužení doby platnosti licence o dalších 10 let. Egyptský kabinet ministrů. To znamená, že nejlepším scénářem je, že se společnosti podaří obnovit licenci a životnost společnosti je 20 let. Toto prodloužení není zaručeno, protože je udělováno případ od případu. Požadavky a podmínky pro získání tohoto dodatečného prodloužení o 10 let se posuzují případ od případu.

Dopad na současné dovozce
Uplatnění novely příslušným sektorovým regulátorem se teprve uvidí. Případné vydání prováděcího předpisu s dalšími podrobnostmi může také poskytnout větší jistotu aplikace. Novela by technicky neměla negativně ovlivnit stávající dovozní struktury, které až ze 49 % vlastní cizinci.

Pro více informací o dovozu zboží do Egypta, fungování na egyptském trhu, a možnosti vyhledání místních obchodních kontaktů, můžete kdykoliv kontaktovat naši kancelář CzechTrade v Káhiře, která vám pomůže individuálně se všemi vašimi exportními požadavky do Egypta.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Egypt.
Zdroj: Lexology.com https://www.lexology.com

Další aktuality