Datum:08.04.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Egypt - vlajka Egypt

Egyptský prezident Sísí představil sedm priorit pro další funkční období

Prezident Abdel Fatah El-Sísí složil v úterý 2. dubna 2024 před Sněmovnou reprezentantů v Novém administrativním hlavním městě přísahu na své třetí funkční období. To bude trvat do roku 2030. Zároveň podrobně popsal sedm priorit země pro hospodářský a ekonomický rozvoj Egypta v nadcházejících letech.

Prezident Abdel Fatah El-Sísí zahájil inaugurační projev poděkováním egyptskému lidu za důvěru při řízení země. „Kdyby nebylo obrovského úsilí vynaloženého egyptským lidem v minulých letech, země by nemohla ustát globální výzvy," poznamenal. El-Sísí.

Prezident se zavázal naplnit ambice egyptského lidu a dosáhnout většího růstu ve všech hospodářských a kulturních odvětvích, a proměnit Egypt v moderní demokratický stát.

Podrobně popsal sedm priorit na období 2024–2030. Na zahraničněpolitické úrovni bude kladen důraz na bezpečné vyrovnání se s globálními hrozbami, a na upevňování vazeb na země, které jsou lídry světové politiky.

Na vnitřní úrovni zahrnují tyto priority implementaci doporučení národního dialogu, týkajícího se politických, ekonomických a sociálních aspektů. A to současně se zahájením komplexní institucionální reformy, která by snížila výdaje a zajistila udržitelnost veřejného dluhu.

Mezi ekonomické priority země patří rozšíření role soukromého sektoru, rozšiřování rozlohy zemědělských pozemků, podpora místní výroby, posílení vývozu. Dále přeměna Egypta na centrum tranzitního obchodu, centrum výroby zeleného vodíku a obnovitelných energiíí. Velkou pozornost bude věnovat dokončení projektů alternativního bydlení pro obyvatele slumů, a také výstavbě měst čtvrté generace. Dále se prezident zavázal maximalizovat ekonomickou roli Suezského průplavu.

Hospodářskými odvětvími, kterým se dostane větší péče, budou cestovní ruch a ICT. Ta jsou spojena s vytvářením pracovních příležitostí a zlepšováním vzdělání obyvatelstva. S ohledem na sociální bezpečnost bude navýšen rozpočet programu peněžních dotací pro sociálně vyloučené obyvatele, a bude dokončena iniciativa Slušný život, která se zaměřuje na rozvoj venkova.

Priority Egypta, které budou klást důraz na ekonomický rozvoj, jsou příležitostí a výzvou i pro exportéry a investory z České republiky. V případě, že vstupujete na tento trh nebo zde rozšiřujete své obchodní aktivity, neváhejte oslovit naši káhirskou kancelář, a sjednat si individuální asistenci a pomoc při výběru a oslovení obchodních partnerů v Egyptě.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Egypt.
Zdroj: Egypt Today, https://www.egypttoday.com

Další aktuality