Datum:24.11.2023
Průmyslový obor: Software a ICT služby
Teritoriální zaměření:
Filipíny - vlajka Filipíny

První filipínská konference Cybersphere odhaluje národní strategii pro kybernetickou bezpečnost a digitální transformaci

Více než 500 účastníků z 10 zemí se sešlo, aby diskutovali o klíčových pilířích pro zajištění digitální budoucnosti Filipín - kybernetická bezpečnosti, e-governance a konektivitě.

Tajemník Ústavu informačních a komunikačních technologií (DICT) Ivan John E. Uy zdůraznil roli vlády, soukromého sektoru a občanských skupin při budování kyberneticky odolného národa na první Cybersphere konference na Filipínách, které se konalo začátkem září. Dvoudenní akce přilákala přes 500 účastníků a 30 vystavovatelů z 10 zemí.

Singapurské APAC Expo má výhradní právo pořádat mezinárodní konferenci a výstavu během příštích pěti let s podporou DICT a Centra pro koordinaci a vyšetřování počítačové kriminality (CICC).

V oblasti kybernetické bezpečnosti DICT vyvinul Národní plán kybernetické bezpečnosti na období let 2023–2028, který zdůrazňuje přístup založený na rizicích a zaměřuje se na identifikaci kritických informačních infrastruktur na základě jejich významu a potenciálního ekonomického dopadu v případě porušení.

Konference byla přijata s velkým nadšením, protože posloužila jako efektivní platforma pro všechny zúčastněné strany, aby se dozvěděly o nejnovějších trendech a diskutovaly o problémech souvisejících s kybernetickou bezpečností a cloudovými technologiemi.

Generální ředitel APAC Expo Andrew Marriott byl optimistický, že Cybersphere Filipíny bude i nadále růst s očekávaným růstem trhu s událostmi a situacemi právě v kyberprostoru. „Budoucí růst filipínské ekonomiky vypadá velmi pozitivně, proto upřímně doufám, že bude využito mnoha investičních příležitostí, abychom mohli pokračovat v rozvoji odolné národní sítě ICT," řekl Marriott.

Kromě DICT a CICC Andew Marriott také vyjádřil vděčnost dalším vládním agenturám, které konferenci podpořily, mezi nimi například filipínskou národní policii, PNP-ACG a PNP-ITMS, NBI a Filipínskou radu pro podporu cestovního ruchu. Za soukromý sektor poděkoval sponzorům GCash, PLDT, Unionbank, Nabua Law, Globaltronics a DOOH.

Kyberprostor a kybernetická bezpečnost je jedním z hlavních pilířů, kde kancelář CzechTrade Filipíny bude aktivně pracovat v příštích letech. Konference, která měla velký úspěch, se bude opakovat i v příštím roce a z našeho pohledu je právě správný čas začít se věnovat případné účasti na této konferenci.

Zde ve Filipínách jsme schopni ve vašem zastoupení vyřídit mnoho věcí přímo na místě, připravit případný program před a po konferenci včetně schůzek a setkání se specifikovanými firmami. Také jsme v blízkém kontaktu s pořádající společností, kde jednáme o zvýhodněných podmínkách právě pro české společnosti, které přivedeme v roce 2024.

Jakékoliv informace, které byste potřebovali, vám obratem poskytne naše kancelář CzechTrade Filipíny. Těšíme se na dotazy.


Ondřej Puchinger, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Filipíny.

Zdroj: MB TECHNEWS/ PNA,Philippine News Agency

Další aktuality