Zahraniční kanceláře CzechTrade
Čína

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Čína chce být výrobní supervelmocí. Přečtěte si článek o příležitostech pro české firmy.

Čína během Pandemie

Aleš Červinka, ředitel zahraniční kanceláře v Pekingu, radí jak uspět na Čínském trhu.

Čína během Pandemie - video

Informační Video

Aleš Červinka vám představí Čínský trh a poradí jak na něm uspět

Informační Video - video

Kontakty

Ing. Červinka Aleš

CzechTrade Čína - Šanghaj

Ing. Aleš Červinka ředitel regionálního centra
Room 807, New Town Center, 83 Loushanguan Road
200336, Shanghai
China
www.czechtrade-china.cn
Ing. Hollý Michal

CzechTrade Čína - Peking

Ing. Michal Hollý ředitel zahraniční kanceláře
Embassy of the Czech Republic, 2 Ritan Lu, Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District
100600 P.R.C., Beijing
China
www.czechtrade-china.cn

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak Vám můžeme pomoci?

Informace z teritoria

Informace o Číně

Čína - to je dynamický, rychle rostoucí a vzhledem ke své velikosti především perspektivní trh. Je to však také trh s velmi tvrdou místní a mezinárodní konkurencí a vzhledem ke kulturní a jazykové odlišnosti i poměrně náročné teritorium. Česká republika zde není příliš známá, nicméně historicky Čína patřila mezi tradiční a významné o

bchodní partnery bývalého Československa (především ve strojírenství). Čína také figuruje na seznamu prioritních zemí schváleném vládou ČR v rámci Exportní strategie ČR pro období 2012-2020.

Uplatnění na čínském trhu najdou výrobky vysoce sofistikované, těžko okopírovatelné hi-tech produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou. České firmy mají řadu takovýchto špičkových výrobků, které mají s vynaložením určitého úsilí a investic velkou šanci na čínském trhu uspět. Důkazem toho je fakt, že se již řada českých společností dokázala i přes všechny překážky v Číně prosadit.

Podrobné teritoriální informace o čínské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz/cina.

Časové pásmo
Celá země používá jedno časové pásmo GMT +8 hodin.

Desatero pro obchodování

 1. Nic není jednoduché, ale všechno je možné. Přizpůsobte svou strategii místnímu prostředí. Připravte se na dlouhé pracovní obědy a večeře, nebojte se čínských hůlek a čirokové pálenky. Stejně tak se hodně fotí.
 2. Bez aktivní přítomnosti na čínském trhu neprorazíte. Je zapotřebí do Číny často cestovat, účastnit se obchodních jednání a budovat vztahy (i neformální – přátelské), které jsou pro obchodování naprosto klíčové. Ideálním řešením je vyčlenit někoho, kdo Číně rozumí a bude se stoprocentně věnovat jen čínskému trhu. Je zapotřebí si k Číně vytvořit pozitivní vztah.
 3. Buďte zdvořilí a trpěliví. To, co by v Evropě trvalo hodinu, bude v Číně trvat i sedmkrát déle. Je potřeba si vyhradit dostatek času a nebýt ve stresu. Zároveň je dobré se slušně ujistit (raději několikrát), že vám obchodní partner skutečně rozumí. Naprosto normální jsou časté změny již dohodnutých věcí.
 4. Důležité je ctít hierarchii. Nezapomeňte, že jednou z hlavních doktrín pro Číňany je konfucianismus, který je založen na hierarchii vztahů. Je nutno nalézt v čínské firmě osobu, která skutečně rozhoduje.
 5. Dárky jsou znamením respektu. Dary jsou projevem úcty, odhodlání a nadšení při udržování vztahů. Obyčejně je zvykem otevírat dary až v soukromí. Důležité je rovněž balení, pozor na barvy a číslovky.
 6. Udržujte komunikaci. V pravidelných intervalech informujte čínskou stranu o novinkách, aby bylo vidět, že se stále rozvíjíte.
 7. Byznys je propojen s politikou. Jsou odvětví, kde se rozhoduje na politických úrovních, ale je potřeba mít na zřeteli, že jdete do Číny dělat pouze byznys. Není vůbec vhodné vést politické debaty na téma komunistické strany, Tibetu, Taiwanu či lidských práv.
 8. Je potřeba pochopit koncept „tváře“. Čínský partner vám nikdy neřekne ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby neztratil tvář. Stejně tak čínské nadšení pro Váš výrobek může znamenat pouze snahu o zachování Vaší tváře.
 9. Angličtina je naprosto nedostačující. Pro působení v Číně je zapotřebí mít propagační materiály, vizitky a webové stránky v čínštině. Stejně tak je vhodné mít na obchodní jednání tlumočníka. Samotná znalost několika základních čínských slovíček je velmi oceňována. 
 10. Vše je digitální. Čína je v informačních technologiích velmi pokročilá a téměř vše se dnes odehrává přes mobilní telefon. Multifunkční sociální síť WeChat je naprosto klíčová v každodenním užívání a komunikaci.

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb

Doporučení pro vstup na trh v Číně za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Zmapování trhu
  Čína je velmi specifický a komplikovaný trh, i když se světem nešíří pandemie. Je potřeba si ujasnit, že je to opravdu trh, na který se chcete pokusit vstoupit. Je důležité si udělat alespoň základní přehled o trhu, konkurenčním prostředí, cenové hladině, legislativních bariérách, celní a daňové zátěži atd. a vyhodnotit potenciální konkurenceschopnost svého produktu. Je možné využít i momentálně bezplatných služeb zahraničních kanceláří CzechTrade, které jsou v Číně celkem tři (Peking, Šanghaj a Chengdu) a jsou schopné s takovýmto průzkumem trhu pomoci.
 2. Vstup na čínský trh 
  V dalším kroku je vhodné si ujasnit způsob vstupu na trh. Zda zvolit vlastní přítomnost (finančně a časově poměrně náročné) či zvolit vstup v zastoupení pomocí distributora/agenta. Další variantou je pak vstup prostřednictvím e-commerce, který je obzvláště nyní na vzestupu a tento segment trhu zdaleka není plně saturovaný. S vyhledáním potenciálních obchodních partnerů opět mohou pomoci zahraniční kanceláře CzechTrade (ZK CT). Vyhledané a oslovené kontakty předá české společnosti, nicméně jsou schopny i začít komunikaci a ověřit prvotní zájem o výrobek/službu. Tento krok doporučují, neboť je velmi nepravděpodobné, že by čínská firma reagovala na anglicky psaný email neznámé české společnosti. Všechny ZK CT jsou schopny telefonicky v čínštině oslovit dané firmy a navázat tak prvotní komunikaci. 
  Dalším doporučeným krokem je pak návštěva či účast na vybraných veletrzích a výstavách v Číně, kde je možnost setkat se již osobně s příslušnými potenciálními čínskými obchodními partnery, a zároveň tím získat i tolik potřebnou zpětnou vazbu na nabízený produkt či službu od čínských návštěvníků. Veletrhy jsou sice v tomto roce silně poznamenány koronavirem, nicméně se obecně očekává, že se budou výstavy opět konat koncem roku či v roce 2021.
 3. Čínština
  Čína je vyspělým trhem a šanci na úspěch mají opravdu jen světově konkurenceschopné produkty či technologie, luxusní produkty s dlouhou tradicí, anebo ty, které na trhu zatím nejsou. Nicméně i v tomto případě je nezbytná jazyková lokalizace, aneb bez čínštiny to nejde. I pro prvotní oslovení je potřeba mít alespoň krátké představení firmy a nabízených produktů v čínštině. V případě dalšího vývoje je na zvážení překlad webových stránek, katalogu produktů, vizitek do čínského jazyka.
 4. E-commerce
  Čína má 810 milionů internetové populace, přes 600 milionů obyvatel využívá internet k nákupům. Jedná se tedy s výrazným předstihem o největší online trh. Segment čínské e-commerce roste pravidelně tempem kolem 20 % za rok, nyní se však očekává další zrychlení. Rostoucí význam čínské e-commerce, která se již nyní podílí téměř ze 40 % na veškerém retailovém obratu, je zároveň dobrou zprávou pro české firmy. Vybudovat fungující e-shop na čínských platformách není jednoduché, ale je to levnější než například vybudovat retailovou síť. I nadále je navíc možnost využít cross-border e-commerce, kdy není nutné získávat čínské certifikace výrobků. Agentura CzechTrade tyto trendy sleduje a je připravena poskytnout českým firmám pomoc.

Odkazy:

 • Obecným doporučením je sledovat webové portály, které se na pravidelné bázi věnují aktuální situaci na čínském trhu. Například China Briefing, Dezan Shira & Associates či China Law Blog. Všechny poskytují kvalitní informace v anglickém jazyce.
 • Dalším doporučením je účastnit se webinářů, které jsou mnohdy zdarma a velmi přínosné. Pro české společnosti mohou být určitě zajímavé webináře organizované Czech Chamber of Commerce in Shanghai.

Perspektivní obory

 • Důlní průmysl
 • Strojírenství - výroba strojů
 • Letectví
 • Elektronika a elektrotechnika
 • ICT a Hi-tech (IoT, AI, Smart Cities, Robotika, Elektromobilita…)
 • Ochrana životního prostředí
 • Potravinářství
 • Zdravotní péče
 • Luxusní zboží
 • Spotřební zboží (kosmetika, produkty pro děti, sportovní zboží…)
 • E-commerce
 • Služby

Reference

 • TOMST

  „Spolupracujeme s ředitelem regionálního centra CzechTrade v Číně Alešem Červinkou, což je člověk na svém místě. Stejně jako v arabských zemích je i v Číně důležité mít záštitu státu. Vystavujete-li na společném stánku zaštítěným  Českou republikou, čínští partneři vás vnímají lépe."

  Tomáš Haase

  jednatel

  tomst.com

 • Aries

  „Spolupráce s pracovníky čínské pobočky CzechTrade a účast na veletrhu ISPO Beijing 2016 přinesla výsledky. Perfektní znalost prostřední, trhu, lokální kolegové, kteří nám v začátku významně pomohli například i s překlady marketingových a obchodních materiálů, byly prvky, bez kterých bychom si oťukávat čínský trh sotva troufli."

  Lenka Fejfarová

  cz.aries.eu

 • F AIR

  „Úloha CzechTrade v našem uplatnění na čínském trhu byla nezaměnitelná. Už od prvního setkání v roce 2013 nám agentura velmi aktivně pomáhala s organizací seminářů, výstav, prezentací i obchodních schůzek. Je to především osobní zásluha vedoucího zahraniční kanceláře v čínském Chengdu Ladislava Granera. Děkujeme."

  Michal Markovič

  www.f-air.cz