Zahraniční kancelář CzechTrade
Kazachstán a Kyrgyzstán

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Mgr., Ing. Jurčík Petr

CzechTrade Kazachstán a Kyrgyzstán

Mgr., Ing. Petr Jurčík ředitel zahraniční kanceláře
Posolstvo Cheshskoy Respubliki, Prospekt Dostyk 192
050051, Almaty
Kazakhstan
www.czechtrade.kz

Nejbližší akce z teritoria

Aktuality z teritoria

Jak Vám Můžeme Pomoci?

Informace o Kazachstánu

Kazachstán je devátou největší zemí světa. Je jednou ze zemí s nejbohatšími zdroji přírodního bohatství. Bohaté zásoby ropy, zemního plynu, zlata, uranu, wolframu, molybdenu, fosforu, hořčíku, olova a dalších rud patří mezi největší na světě.

Ekonomika Kazachstánu měla v posledních letech značný přísun finančních prostředků z prodeje nerostných surovin a panuje zde ochota tyto peníze dále investovat. Navíc je zde dlouhodobě poměrně stabilní politický systém, a proto se Kazachstán stává v mnoha odvětvích pro české firmy zajímavým obchodním partnerem. Také proto byl Kazachstán zvolen jako jedna z prioritních zemí pro export České republiky.

Vláda Kazachstánu v posledních letech přijala řadu opatření na podporu domácích i zahraničních investorů a pro usnadnění podmínek pro podnikání v Kazachstánu. Zahraniční investoři vložili od vzniku nezávislého Kazachstánu do jeho ekonomiky více než 75 mld. USD, což v přepočtu na jednoho obyvatele znamená nejvíce ze zemí SNS. Země EU se na výše uvedené částce podílely cca 40 %. Evropská unie je také největším obchodním partnerem Kazachstánu, bohužel české firmy nejsou zatím v této zemi tak aktivní, jak by mohly. Kazachstán skýtá do budoucna značný růstový potenciál a představuje pro české firmy zajímavou destinaci s mnoha obchodními příležitostmi.

V Kyrgyzstánu jsou důležité k prosazení nabízeného zboží dobré osobní kontakty. Tyto kontakty je nutné periodicky upevňovat, neboť klíčové osoby důležité pro prodej nabízené produkce mohou odcházet i přicházet. Kyrgyzstán je oproti Kazachstánu ekonomicky zaostalejší a obecně se dá říci, že platební morálka je zde v porovnání s Kazachstánem horší. Vstřícnost po obchodování ze strany místních subjektů je naopak vyšší, nicméně doporučujeme firmám, aby při jednání s firmami měli taktéž předjednány možné financování svého exportu. Používanou měnou při obchodních platbách je kyrgyzský som a americký dolar.

Podrobné teritoriální informace o kazašské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Kazachstán svou rozlohou zasahuje do 2 časových zón GMT +5 a +6 hod.
Většina země, vč. zahraniční kanceláře CzechTrade ve městě Almaty, náleží do pásma GMT +6 hod.

Desatero pro obchodování

Kazachstán

 1. Obchod má v Kazachstánu významnou společenskou rovinu a je silně postaven na osobním styku. Osobní kontakt, zvláště na začátku obchodního případu, je velmi důležitý. V této fázi si získáváte důvěru obchodního partnera, která je v Kazachstánu pro úspěšnost obchodu zcela zásadní.
 2. Jednání začíná podáním ruky. Pokud váš partner stiskne vaši ruku zároveň i druhou rukou, je to z jeho strany projev přátelství, důvěry a úcty. Je to stará kazašská tradice. Nepoužívají to dnes už všichni, někteří bohatí byznysmeni tuto tradici již nectí, ale ve většině případů se dodržuje.
 3. Jednacím jazykem je téměř vždy ruština. S angličtinou moc nepochodíte. Kazaština je státním jazykem, ruština oficiálním a business jazykem.
 4. Katalogy a prospekty se snažte připravit v ruštině.
 5. Nejlepším komunikačním prostředkem je telefon a fax. Pokud zašlete mail, doporučuji po několika hodinách zavolat a zeptat se, zda dotyčný mail obdržel, a kdy je možné očekávat odpověď.
 6. V komunikaci buďte aktivní, je nutné se neustále připomínat. Pokud neodpoví na mail nebo fax, neznamená to ještě jejich nezájem.
 7. Pro získání prvotních kontaktů, důvěry, i pro prestiž, je dobré se zúčastnit odborného veletrhu.
 8. Rozhodování tady většinou trvá déle, než je u nás zvykem. Vyzbrojte se trpělivostí.
 9. Pro účast v tenderech nebo výběrových řízeních je dobré se spojit s kazachstánským partnerem nebo firmou. Bez dobrých kontaktů a znalosti tohoto prostředí většinou neuspějete. V businessu se často využívají přátelské a příbuzenské vazby.
 10. Je častým zvykem zajít si po jednání posedět do restaurace, na „daču“ nebo do „baně“. Kazaši jsou milovníci a mistři „tostů“ (přípitků), proto si nějaký „tost“ raději vždy dopředu připravte.

Důležité informace a doporučení

 • Pro občany ČR není potřeba do Kazachstánu při pobytu do 30 dnů vízum.   
 • Při vjezdu do Kazachstánu vyplňte vždy migrační kartičku. Rozdávají ji v letadle nebo je k dispozici před pasovou kontrolou na celnici. Účel cesty musí souhlasit s údajem na vízu! Pokud máte turistické vízum, nepište do migrační kartičky služební cesta nebo práce!
 • Při odchodu z pasové kontroly při vstupu do Kazachstánu zkontrolujte, abyste měli v migrační kartičce dvě razítka. Jedno v levé části, druhé v pravé horní části migrační kartičky! Pokud vám nedají razítko v pravé části, reklamujte to ihned, jinak se do 5 dnů budete muset jít registrovat na cizinecké policii v místě pobytu, kde vám příslušné razítko doplní.
 • Před cestou se informujte u partnera o obvyklých cenách taxi z letiště a po konkrétním městě. Hodně tak ušetříte.

Kyrgyzstán

 1. Obchodování v Kyrgyzstánu má také společenský charakter, je potřeba vytvořit si potřebné osobní kontakty.
 2. Při jednání s potenciálním partnerem nikdy nemluvte o jiném možném partnerovi pro Vás obchod a při konečném rozhodnutí vyberte v zemi pouze jednoho stálého partnera, se kterým budete obchodovat.
 3. Jednacím jazykem je v Kyrgyzstánu ruština. Angličtina je čím dál více rozšířená, nicméně doporučujeme brát na jednání spíše ruskojazyčné osoby.
 4. Katalogy a prospekty připravte v ruštině.
 5. Respektujte místní zvyky s ohledem na roli islámu v tamní společnosti – dárky v podobě alkoholu jsou mnohdy nevhodné.
 6. Při komunikaci je potřeba se neustále připomínat, je běžné, že mailová komunikace nebývá efektivní.
 7. Doba pro potřebné rozhodnutí je výrazně delší než v ČR.
 8. S ohledem na horší ekonomickou situaci výrazně pomůže, pokud partnerovi nabídnete taktéž možnosti financování.
 9. Při zájmu o státní zakázky je lepší najít si místního partnera.
 10. Dovozní a celní podmínky se řídí pravidly Euroasijské celní unie, což mnohdy zjednodušuje podmínky obchodování.

Doporučení při vstupu na trh

Doporučení pro vstup na trh v Kazachstánu

 1. Seznámení se s teritoriem, obchodními zvyklostmi
  V Kazachstánu nese obchod osobní rovinu a nejedná se o jednorázovou záležitost. S ohledem na omezené ekonomické možnosti je třeba tento aspekt brát tím více v úvahu a připravit se na dlouhé vyjednávání spojené s dohady především ohledně finanční stránky, které jsou pro obchod klíčové, nicméně místní partneři se vás snaží napřed pozitivně naladit a ekonomické aspekty zmiňují jako poslední.
 2. Elektronická forma komunikace není rozšířená
  Přestože epidemie znesnadnila podmínky pro cestování a čím dál více se ve světě do popředí dostávají různé formy elektronické komunikace, v Kazachstánu se tato forma příliš neprosadila. I přes omezení letecké dopravy osobní návštěva v teritoriu bude nevyhnutelná. Řadu věcí pro vás je schopna realizovat naše zahraniční kancelář, proto se na nás neváhejte obrátit. Klienta můžeme zastoupit při osobním jednání s kzašským partnerem.
 3. Specifikace segmentů pro kazašský trh
  Neočekáváme, že oblasti, které jsou klíčové pro chod země, budou ekonomickou krizí příliš zasaženy, jelikož tyto se vždy obchodovaly v cizí měně a příjmy země jsou taktéž převážně valutové. Týká se to především těžby ropy, dobývání nerostů, energetiky či potravinářských technologií. Možnosti v těchto segmentech vidíme podobné, jako tomu bylo doposud, jelikož v zemi se prakticky žádné technologie pro danou oblast nevyrábí. V ostatních oblastech bude hrát velkou roli kurz místní měny a kupní síla obyvatelstva, která bude v následujícím období určitě nižší.
 4. Ruština stále hlavním obchodním jazykem
  Ruština má v Kazachstánu naprosto hlavní postavení a nemá smysl ani v segmentech, kde je znalost angličtiny rozšířená (např. IT), oslovovat místní partnery v angličtině. Kancelář CzechTrade v Almaty vám s případným tlumočením na jednání ráda pomůže, avšak je třeba, aby zaslané materiály byly výhradně v ruštině.
 5. Znovuzavedení vízové povinnost pro občany ČR
  Kazachstán se rozhodl regulovat vstup občanů cizích zemí a zavedl vízovou povinnost pro většinu států světa s platností do 1.11.2020. Vyřízení víza není nijak složitá záležitost, naše kancelář vám případně poskytne příslušnou konzultaci.

Perspektivní obory

 • energetika
 • hutní výroba
 • strojírenství - dodávky strojů a techniky
 • zdravotnická technika
 • zemědělství
 • voda, odpady a životní prostředí

Reference

 • Elektropřístroj

  „Chci poděkovat agentuře CzechTrade za  naprosto perfektní organizaci a zajištění celého průběhu mise do Kazachstánu. Během těch pár dní nám byl pracovník zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty skvělým průvodcem a poskytovatelem informací."

  Miroslav Prokeš

  jednatel společnosti

  www.epm.cz

 • TOPOS a.s.

  „Příležitostně s CzechTrade spolupracujeme a potkáváme se zejména na výstavách. Účastnil jsem se klasických seminářů a tentokrát jsem zavítal na online o Kazachstánu a Kyrgyzstánu. S panem Jurčíkem jsme se několikrát setkali a nyní máme připravenou expedici velké linky do Almaty, tak jsem se chtěl dozvědět o současné situaci. I když dávám přednost osobnímu kontaktu, i tento způsob je zajímavý a oceňuji, že šetří čas a náklady. Seminář se mi líbil a dá se říct, že překonal mé očekávání."

  Ing. Milan Slabý

  obchodní ředitel ve společnosti TOPOS a.s.

  www.topos.eu