Zahraniční kancelář CzechTrade
Maďarsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Videa

Kontakty

Egressy Dóra, MA

CzechTrade Maďarsko

Dóra Egressy, MA vedoucí zahraniční kanceláře
Cseh Köztársaság Nagykövetsége, Rózsa u. 61.
H - 1064, Budapest
Hungary
www.czechtrade.org.hu

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace z Maďarska

Maďarská republika patří k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. To je dáno jednak historickými politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (Visegrádské partnerství, společný vstup do Evropské unie apod.), jednak jejich geografickou blízkostí. Vzhledem k tomu, že Maďarsko stejně jako Česká republika jsou členskými státy EU, odpadly tak mnohé překážky vzájemného obchodu.

Co se týče současných exportních příležitostí maďarského trhu, maďarská ekonomika a její domácí produkce jsou do jisté míry limitovány velikostí svého trhu. Domácí koupěschopná poptávka je v některých směrech odkázána na dovoz zboží z dalších států, což představuje pro české výrobce možnost uplatnit zde své výrobky. České zboží je v Maďarsku dobře známé, a proto může být maďarská ekonomika i do budoucna perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o maďarské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

 1. Maďar je duchem obchodník 
 2. Buďte připravení
  Na jednání se velmi dobře připravte, protože proti vám bude sedět dobře připravený houževnatý stratég.
 3. Buďte důslední
  Je důležité – i s pomocí agentury CzechTrade – zjistit před jednáním s  partnerem co nejvíc relevantních informací. Maďaři znají podrobně situaci na trhu, konkurenci a její ceny.
 4. Navažte osobní kontakt
  Maďaři upřednostňují osobní setkání. Rádi cestují, jsou otevřenější, ale jejich důvěru si získáte až časem. Doporučujeme proto časté osobní návštěvy a setkání.
 5. Jazyková vybavenost
  Jako jednací jazyk preferují svoji mateřštinu. Mladší generace obchodníků je ochotná jednat v angličtině.
 6. Maďaři nechodí okolo horké kaše
  Maďarští obchodníci mluví otevřeně i o nepříjemných věcech, nebojí se říci „ne“.
 7. Připravte písemné dohodnutí
  Ačkoliv rádi jednají způsobem „platí vše, co bylo ústně dohodnuto“, doporučujeme raději uzavřít dohody i písemnou formou.
 8. Politiku nechte doma
  S maďarským partnerem nevyhledávejte politická témata a nevyjadřujte se k  aktuální vnitropolitické situaci, mohli byste narazit.
 9. Platební termíny
  Počítejte s platebním termínem dlouhým 60–90 dnů. Bonitu svého partnera si předem prověřte.
 10. Poslední rada
  Obchodního úspěchu dosáhnete jen profesionálním přístupem, prokázáním flexibility a s produktem nebo službou nejvyšší úrovně.

VSTUPUJETE NA MAĎARSKÝ TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V Maďarsku bohužel neexistuje veřejná databáze, ve které by se dalo spolehlivě hledat dle činnosti či oboru firem. Podobné vyhledávače obsahují spoustu inaktivních firem a jednotlivé prověřování může zabrat spoustu času. Nejsou zdarma dostupné ani základní firemní údaje jako majitelé, počet zaměstnanců, obrat posledních tří let, atd. K prvotnímu vyhledávání je nejlepší Google.
  Zahraniční kancelář CzechTrade Maďarsko vám může pomoci v sestavení longlistu potenciálních partnerů, ke které používá nejen placené databáze a vyhledávání přes Google dle 6 až 8 klíčových výrazů, ale prochází seznamy vystavovatelů odborných veletrhů, kontaktuje odborné svazy a asociace pro doporučení, využívá vlastní aktualizované databáze a osobní kontakty. 
 2. Oslovení
  Prvotní oslovení partnerů proveďte e-mailem, cold cally v Maďarsku nejsou moc populární a ve většině případů vás stejně odkážou na emailovou komunikaci. Dopisem v maďarštině se určitě dostanete rychleji a dál, vyvarujte se však překladači Google, který překládá do maďarštiny s hrubými chybami, využívejte ho pouze k získání přehledu o obsahu webové stránky, e-mailu nebo textu. Nebojte se nastavit oznámení o přečtení e-mailu.
  V posledních letech je vidět velké zlepšení v jazykových dovednostech v obchodní sféře, používá se převážně angličtina. Nejjednodušší komunikace je v případě pracovníků multinacionálních firem, manažerů, nákupčích hlavně mladší generace. U starší generace je běžná i němčina a mnohdy narazíte i na slovensky mluvící osobu. V IT, farmaceutice, energetice a ve většině průmyslových odvětví je komunikace v angličtině běžná, chytá se i potravinářství. Státní správa je skoro zcela založená na komunikaci v maďarštině.
  Ve vašem oslovujícím dopise nezapomeňte zmínit reference, které jsou klíčové k úspěchu v Maďarsku a konkurenční výhody, které vás odlišují od ostatních. Ideální je vyjmenovat tři silné stránky. K e-mailu připojte představení vaší firmy v angličtině v PDF, ceníky, marketingové materiály, případně certifikace a informace o dodání, balení, atd. Platí, že čím víc informací na první dobrou poskytnete, tím lépe. Komunikujte vždy z firemní e-mailové adresy, privátní domény jako gmail.com a seznam.cz nepůsobí profesionálně, ani věrohodně.
  V rámci asistenční služby vám můžeme nejen přeložit oslovující dopis, případně jednostránkové představení společnosti, ale i oslovit vybrané potenciální partnery s přidanou hodnotou, kterou oslovení od státní agentury a v maďarštině, obnáší.
  Po rozeslání e-mailů doporučujeme telefonické ověření, kdy je potřeba zjistit, zda dané osobě váš e-mail přišel a vyžádat si zpětnou vazbu. Maďaři jsou houževnatí obchodníci, ale pokud komunikace umlkne na týden, neznamená to automaticky nezájem a není nezdvořilé se připomenout. Pokud má partner zájem o spolupráci, je vhodné si domluvit Skype call, nebo osobní setkání. 
 3. Strategie obchodování
  Na rozdíl od Německa a Rakouska, v Maďarsku prodej přes agenty a na provizi není běžná forma podnikání. Distributoři preferují dostat exkluzivitu od první chvíle. Pokud máte představu o jiném obchodním modelu, je důležité si o tom promluvit hned při prvních jednáních. 
 4. Příprava materiálů
  Ke vstupu na trh budete potřebovat podklady a marketingové materiály v maďarštině. Bohužel, spousta překladatelských agentur v Česku pracuje s hrubými chybami, které vás mohou stát čas i peníze navíc. Neváhejte se obrátit na naši maďarskou kancelář pro doporučení spolehlivých překladatelů nebo posouzení kvality překladu před sériovým tiskem katalogů. Pokud se rozhodnete zřídit si vlastní webovou stránku, zvolte doménu s koncovkou .hu místo .eu nebo .net.

Odkazy:

Perspektivní obory

 • potravinářský průmysl
 • strojírenství - výroba strojů
 • energetika
 • voda, odpady a životní prostředí

Reference

 • SILISAN

  „Díky profesionální práci Vaší pobočky CzechTrade v Budapešti jsme nejdříve získali přehled o sektoru FMCG a o významných hráčích, kteří v Maďarsku operují, a to spolu s kontakty na osoby s rozhodujícími pravomocemi. Navíc během vstupního jednání jsme využili asistence a simultánního tlumočení, což zásadně přispělo k rychlému dokončení obchodní transakce o dodávkách potravinářského zboží.“

  Ladislav Ištok

  Business Development Manager ve společnosti SILISAN, spol. s r.o.

  silisan.cz