Zahraniční kancelář CzechTrade
Maroko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Bc. Atarsia Jakub

CzechTrade Maroko

Bc. Jakub Atarsia vedoucí zahraniční kanceláře
4,5 km, Avenue Mohammed VI, 10, Rue Ait Melloul, Villa Merzaa
10000, Souissi-Rabat
Royaume du Maroc
www.czechtrade.ma

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace o Maroku

Marocké království je v posledních letech nejstabilnější severoafrickou zemí, se kterou výrazněji neotřáslo ani tzv. arabské jaro. Současný panovnický rod vládne zemi už od roku 1666, samotné království existuje od počátku 9. století. 

Země patří do arabské oblasti, udržuje si však relativně pevné ekonomické i politické vazby se Západem, s EU i s USA. Ve své historii nikdy nenastoupilo Maroko cestu budování socialismu, a proto bylo před rokem 1990 do značné míry stranou pozornosti zemí sovětského bloku, na rozdíl například od sousedního Alžírska. Přesto i v tomto období existovala ekonomická spolupráce mezi bývalým Československem a Marokem, na kterou je možno navazovat. 

V posledním desetiletí marocká ekonomika vykazuje výrazný růst HDP (v průměru 5 % za rok), doprovázený relativně nízkou mírou inflace (2 %), rozvojem domácí poptávky i veřejných investic. K hlavnímu exportnímu sortimentu patří fosfáty (Maroko má největší zásoby na světě), oděvy, elektrosoučástky a kabely, mořské produkty, zelenina a ovoce. Řada nadnárodních společností využívá lacinější marockou pracovní sílu. Tradičně mají v Maroku své závody světoví výrobci oděvů, od 90. let se v marockých bezcelních zónách usazují zástupci automobilového průmyslu, ale i dalších odvětví (mj. aeronautiky).

Čeští exportéři mohou využít aktivních a dynamických vazeb marocké ekonomiky s evropskou. Tyto vazby jsou tradičně nejsilnější s Francií a se Španělskem. I v Maroku je však zájem zahraniční obchod diversifikovat na další členské země EU. Je na českých exportérech, aby tento zájem využili.

Podrobné teritoriální informace o marocké ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT

Desatero pro obchodování

 1. Francouzsky, španělsky a anglicky
  Těmito jazyky se v Maroku domluvíte, i když je oficiálním jazykem arabština. Je třeba si připravit materiály v jazyce preferovaném vaším obchodním partnerem.
 2. Setkejte se osobně
  Maročané neuzavírají obchody na dálku a obchodního partnera chtějí osobně poznat. Při vstupu na marocký trh je proto nezbytné počítat nejméně s jednou, ale spíše s více cestami do Maroka.   
 3. Rozvážně volte téma konverzace
  Small talk je nedílnou součástí obchodního jednání. Důležitá je ale volba tématu. Vyhněte se otázce náboženství, vztahu Maročanů ke králi a jeho rodině či problému sporného území Západní Sahary.
 4. Zajímejte se o historii
  Maročan je hrdý na minulost své země a vysoce ocení, pokud host projeví zájem i případné znalosti z tohoto oboru.
 5. Náboženská tolerance
  Respektujte islámské náboženské zvyky stejně tak, jako Maročané tolerují evropská náboženství. Naopak obtížně přijímají ateismus.
 6. Důkladně naplánujte datum
  Není vhodné uzavírat obchod v období během Ramadánu a jiných náboženských svátků. Podobně nelze počítat s obchodními jednáními v pátek odpoledne – tento čas je vyhrazen modlitbám.
 7. Přizpůsobte se
  V Africe je vnímám čas jinak než v Evropě, proto tolerujte pozdní příchod partnera a počítejte s tím, že se jednání může protáhnout.
 8. Nebuďte naivní
  Maročan zpravidla nepoužívá slůvko „ne“ a naopak je ve snaze vyhovět partnerovi schopen slíbit i nesplnitelné. Počítejte s touto skutečností, abyste předešli vážným nedorozuměním.
 9. Oblečte se formálně
  Zvláště pro ženy platí, že pokud zakryjí ramena a kolena a nemají hluboký výstřih, nečiní Maročanům problém, na rozdíl od jiných muslimských států, s ní jednat.
 10. Informujte se
  Sežeňte si o svém obchodním partneru co nejvíce informací. Pokud má Maročan pracovní zkušenosti z Evropy nebo USA, bude mít jednání s ním spíše evropský charakter.

VSTUPUJETE NA MAROCKÝ TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

Vyhledání obchodních partnerů

V prvním kroku je třeba vyhledat vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery na místním trhu. K nalezení vhodných obchodních partneru lze využit obvykle cesty, mezi něž patří dotaz na některou z obchodních komor v Maroku či místní firemní asociace, dále přes placené databáze firemních kontaktů, které ale nejsou tak obsáhlé jako je tomu Česku.

V Maroku zatím není tolik rozšířený internet, byť poměrně dobře funguje, jako je tomu v Evropě, vyhledávaní partnera pomocí této sítě je tedy méně účinné.

Proto zahraniční kancelář CzechTradu Maroko vám nabízí pomoc s tímto krokem a dle definice potenciálního obchodního partnera tyto společnosti vyhledat a zaslat výběr firme. Stejně tak CzechTrade Maroko může pomoci s prověřením vaší databáze kontaktů a eliminovat neplatné.

Výběr vhodných firem

Dalším krokem je výběr vhodných firem k oslovení. Pokud firmu vyhledáváte sami, zaměřte se na ty, které na webových stránkách uvádějí reference pro segment vašeho zájmu. Cílový zákazník je ve většině případů obsluhován lokálním dovozcem či distributorem, na kterého je třeba se zaměřit jako na potenciálního partnera, nikoli na koncového zákazníka. 

Poměrně velká část místních firem nemá žádný web nebo ho provozu pouze v arabštině, popřípadě francouzštině. Pokud firma neprovozuje překlad webové prezentace do angličtiny, neznamená to, že není vhodná stát se vaším obchodním partnerem.

Je důležité zjistit a oslovit správnou osobu, ideálně člena managementu. Kontaktní informace na tyto lidi však nebývají u větších organizací veřejně přímo dostupné a je tedy potřeba se k nim propracovat. Opět v této fázi dokáže CzechTrade maroko podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů. Na vás bude rozhodnutí z oborového hlediska.

Oslovení

Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály e-mailem a následně telefonicky ověřit zájem o výrobek či službu. 

Marocké firmy je vhodné oslovit s informací o vlastní firmě, o výrobcích, které hodláte partnerovi nabídnout. Nezbytné je odvolat se na zdroj kontaktu, neboť dobré reference a doporučení mohou být v obchodě rozhodující. Pokud jde o reakci, buďte trpěliví. Odpověď urgujte slušnou formou. Nejvhodnější je zeptat se, zda jsou zaslané materiály dostačující. Pokud marocká firma ani do měsíce nezareaguje, nemá o nabídku zájem.

Kultura a arabský květnatý způsob myšlení a vyjadřování vedou ke skutečnosti, že Maročan zpravidla nepoužívá slůvko „ne“. Naopak, ve snaze vyhovět partnerovi, je při různých příležitostech připraven slíbit i věci, jejichž splnění lze těžko očekávat. Tento rys může zvláště u nezkušených evropských obchodníků způsobit vážné nedorozumění a je s ním třeba počítat.

Ověření partnera a příprava materiálů

Připravte si kvalitní prezentační materiály nejlépe ve francouzštině či arabštině, popřípadě v angličtině. I v tomto vám může pomoci marocké zastoupení CzechTrade.

V případě, že vás osolovil marocký partner, doporučujeme marockou firmou prověřit. 

Perspektivní obory

 • energetika, zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
 • výrobky pro silno/slaboproud
 • subdodávky pro automobilový průmysl
 • dopravní infrastruktura – zvláště zařízení pro železniční a leteckou dopravu
 • čištění a úprava vody
 • výpočetní technika
 • zemědělské stroje
 • stroje, nástroje a nářadí k rukodělné výrobě
 • sklářské výrobky (zakázkové sklo), bižuterie
 • dodávky pro turistický průmysl (hotelový nábytek, zařízení hotelových kuchyní, …)

Reference

 • E-qualit system, a.s.

  „Bez vašeho kolegy v Casablance, bychom nikdy nebyli schopni, takto rychle začít obchodovat s Marokem. Jeho profesionální přístup a pracovitost si zaslouží naší pochvalu. Je perfektně jazykově vybaven a musím ocenit jeho ochotu a flexibilitu nám v Maroku pomáhat. Zajistil všechno, co jsme si představovali a pro co jsme do Maroka přicestovali."

  Jaroslav Haršany

  www.magbag.cz

 • RACIO

  „Tímto bychom Vám i kolegům z ambasády chtěli  poděkovat za profesionální přístup a perfektní organizaci naší účasti na veletrhu Food Expo v Casablance. Věřím, že jsme se neviděli naposledy a že se nám podaří ze získaných kontaktů něco vytěžit a přiletíme na osobní jednání, případně se budeme účastnit dalšího veletrhu."

  Radoslav Marek

  www.racio.cz

 • CHLUM-TEX spol. s r.o.

  „Díky vaší podpoře a práci se nám podařilo dohodnout obchod v Maroku. Velmi oceňujeme vaši asistenci a vaši znalost trhu, jelikož právě to přispělo k vytipování vhodného partnera."

  Jakub Kruliš

  sales manager

  aratex.eu

 • OXALIS, spol. s r.o.

  „Děkuji agentuře CzechTrade, zejména řediteli marocké kanceláře Támeru El-Sibai, za skvělou asistenci při přípravách a za celkovou podporu a péči během potravinářského veletrhu v Casablance. Bez jeho aktivního přístupu a tlumočení v arabštině bychom měli problém zajistit vzorky včas. Akce byla pro naši společnost velmi přínosná. Afrika je pro nás zatím neznámým trhem, proto získané první zkušenosti a informace plánujeme využít v další exportní expanzi.“

  Petra Overall

  Senior Export Manager