Zahraniční kancelář CzechTrade
Střední Amerika a Karibik

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. 

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Klačková Michaela

CzechTrade Střední Amerika a Karibik

Michaela Klačková vedoucí zahraniční kanceláře
Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo,
11320, Ciudad de México
México
www.czechtrade-centroamerica.com

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Informace ze Střední Ameriky a Karibiku

Střední Amerika se skládá ze sedmi států: Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika a Panama. Úředním jazykem je španělština, výjimkou je Belize s angličtinou. Žije tu na 50 milionů obyvatel.

Ve 40milionovém Karibiku je jazyková diverzita širší. Úředními jazyky jsou španělština, angličtina, francouzština, nizozemština a kreolština. Region se skládá ze 13 samostatných států a téměř dvou desítek závislých území. Nejvýznamnějšími ekonomikami jsou Dominikánská republika, Jamajka, Trinidad a Tobago, Portoriko a Kuba.

Byznysově jsou země Střední Ameriky a Karibiku úzce propojené, čehož bylo docíleno i prostřednictvím regionálních uskupení, která usnadňují vzájemnou obchodní výměnu.

Propojenost regionů
Region Střední Ameriky spolu s Dominikánskou republikou je seskupen do Středoamerického integračního systému SICA, díky němuž došlo ke konsolidaci regionálního obchodu s finálním zbožím a službami. V plánu je i vytvoření celní unie v rámci celého regionu. Již funguje mezi Guatemalou a Hondurasem a v procesu je připojení Salvadoru. Patnáct karibských zemí pro změnu vytváří společenství CARICOM, pro nějž je synonymem jednotný vnitřní trh (volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu), společná vnější obchodní politika a spolupráce ve vybraných průmyslových oblastech.

Obchodní výměna s Evropskou unií a Českem
Evropská unie je po USA druhým největším obchodním partnerem Střední Ameriky a Karibiku. Česká republika za první tři kvartály roku 2022 celkově do Střední Ameriky a Karibiku vyvezla zboží v přibližné hodnotě 2,23 miliardy korun, což představuje po Mexiku a Brazílii třetí nejvyšší vývoz v rámci Latinské Ameriky a Karibiku. Mezi Evropskou unií a Střední Amerikou v roce 2013 vstoupila v platnost asociační dohoda, která odstraňuje většinu dovozních cel do regionu pro firmy z EU. V případě Karibiku téměř polovina zemí regionu (včetně Dominikánské republiky a Trinidad a Tobago) podepsala v roce 2008 dohodu o hospodářském partnerství s Evropskou unií, CARIFORUM-EU. Jejím cílem je do roku 2033 odstranit veškerá cla na dovoz evropských produktů do karibských signatářských zemí (s výjimkou vybraného ovoce a zeleniny, ryb, alkoholických nápojů, nábytku a chemikálii). Dohoda za prvních deset let od jejího vzniku přispěla ke zvýšení obchodní výměny o 28 % (na 12 miliard eur), přičemž export z EU představuje téměř 8 miliard eur. Při vývozu zboží do zámořských území členských států EU platí stejné podmínky jako při pohybu zboží v rámci Unie.  

Ekonomika a hlavní ekonomická odvětví
V Karibiku a Střední Americe se nachází země s nejvyšší HDP na obyvatele v kontextu Latinské Ameriky a Karibiku (vyniká například Panama). Ekonomika regionu Střední Ameriky je tvořena převážně službami a lehkým průmyslem. V přepočtu na obyvatele Kostarika láká nejvíce přímých zahraničních investic na světě, a to konkrétně do farmaceutického, elektrotechnického průmyslu a výroby zdravotnických zařízení. Panama díky Panamskému průplavu čerpá ze strategické geografické polohy, čímž se stala jedním z nejdůležitějších logistických hubů na světě. V regionu se nachází až 200 zón volného obchodu. Velký důraz je kladen i na zemědělství (na příklad v Guatemale tvoří až 40 % veškerého exportu země), energetiku (v řadě zemí více než 50 % energie pochází z obnovitelných zdrojů, v Kostarice je to přes 90 %), digitalizaci státní zprávy i zdravotnictví (Kostarika se řadí mezi top 5 latinskoamerických zemí s nejrozvinutějším e-government), městské mobility (elektrifikace veřejné dopravy) a těžební sektor (v Panamě se nachází jeden z největších měděných dolů na světě).

Do Karibiku ročně zavítá 30 miliónů zahraničních návštěvníků (jen v Dominikánské republice je to 6,5 miliónu), což turistický ruch řadí mezi klíčové sektory v regionu. V jednotlivých zemích tvoří 35 až 95 % HDP. S turistickým ruchem také souvisí rozvoj stavebnictví a infrastruktury (modernizace cest, letišť, přístavů, digitalizace soukromého i veřejného sektoru). Region se vyznačuje výrobní nesoběstačností, s čímž souvisí potřeba importu zboží (potraviny, alkoholické nápoje, stavební materiál, stroje, dopravní prostředky, ICT zařízení).

Časové pásmo
Region Střední Ameriky a Karibiku svou rozlohou zasahuje do 4 časových zón GMT -6 až -4 hod. Většina zemí v regionu nestřídá letní a zimní čas. U středoamerických zemí je o 7 (český zimní čas) až 8 hodin (český letní čas) méně v porovnání s Českou republikou, u karibských zemí je rozdíl 5 (český zimní čas) a 6 hodin (český letní čas). 

Desatero pro obchodování

 1. Připravte se na kulturní diverzitu
  V Karibiku a Střední Americe se setkáte s latinskoamerickou kulturou, silným vlivem z USA i s obyvateli s evropskými kořeny. 
 2. Získat informace není nemožné
  Kontakt nebo odpověď na vaši obchodní nabídku můžete získat rychleji než ve větších latinskoamerických zemích. Nezapomínejte na sílu sociální sítě Linkedin. 
 3. Buďte na trhu první
  Využijte nepřítomnost konkurence v některých průmyslových odvětvích. Řada z nich se soustředí na velké latinskoamerické země. 
 4. Národy whatsappových mágů
  Whatsapp je důležitý byznysový komunikační prostředek. Čekáte na e-mailovou odpověď věčnost? Napište partnerovi přes Whatsapp a problém bude hned vyřešen. 
 5. Španělština je výhodou nikoliv nezbytností
  Díky jazykové rozmanitosti mezi regiony a závislosti na dovozu zboží z celého světa si tamější podnikatelé uvědomují důležitost angličtiny. 
 6. Obchodujte napřímo bez prostředníka
  Mnohdy na trzích chybí lokální distributoři a importéři, proto si tamější výrobní společnosti dováží produkty napřímo. Navíc zvyšující ceny zámořské dopravy zkracují dodavatelské řetězce. 
 7. Mlčení neznamená neuctivost 
  Nereaguje vám obchodní partner? Zřejmě pro vás nemá odpověď, jakou byste očekávali. Buďte trpěliví, a hlavně nevyvíjejte okatý nátlak. 
 8. Nedůvěru si nechejte pro sebe a kritiku si ponechejte stranou
  Pokud vůči partnerovi projevíte pochybnosti, či ho budete kritizovat (i kdyby měla být na místě), zřejmě se setkáte s nechápavými reakcemi – mezi přáteli (jak vás vnímá) nedůvěra přece neexistuje. Úcta je stavebním kamenem úspěšné spolupráce. 
 9. Využijte videomeetingů
  Během pandemie se společnost výrazně otevřela k navazování spolupráce na dálku. První kroky je tak možné udělat i bez osobního setkání. Osobní návštěva je však stále k úspěšnému nastartování byznysu žádoucí. 
 10. Šaty dělají člověka
  Dbejte nejen na firemní, ale i na svou vnější reprezentaci.

Perspektivní obory

 • stavebnictví a stavební materiály
 • potravinářský průmysl
 • smart cities, smart mobilita
 • zemědělství a lesnictví
 • voda, odpady a životní prostředí
 • software a ICT služby
 • energetika