Zahraniční kanceláře CzechTrade
Ukrajina

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Návrat českých firem

Oksana Antonenko, vedoucí zahraniční kanceláře v Kyjevě, mluví o návratu českých firem na Ukrajinu.

Návrat českých firem - video

Czechtrade na Ukrajině

České firmy se na Ukrajině snaží obnovit své podnikání.

Czechtrade na Ukrajině - video

Kontakty

Antonenko Oksana

CzechTrade Ukrajina - Kyjev

Oksana Antonenko ředitelka zahraniční kanceláře
40/10, Ivan Franko Str,
01054, Kyiv
Ukraine
www.czechtrade.kiev.ua
Mgr. Vraspír Vojtěch

CzechTrade Ukrajina - Lvov

Mgr. Vojtěch Vraspír ředitel zahraniční kanceláře

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace o Ukrajině

Informace o Ukrajině

Ukrajinské hospodářství již čtvrtým rokem vykazuje náznaky mírné stabilizace, meziroční nárůst HDP se pohybuje v rozmezí 2,5 - 3,5 % a dle prognóz by se pozitivní dynamika měla udržet a dokonce bude narůstat. Zlepšení makroekonomické situace přispělo k aktivizaci obchodní činnosti českých podniků na místním trhu a k meziročnímu nárůstu obchodní bilance mezi ČR a Ukrajinou v průběhu let 2016–2018 v řádech desítek procent. Ukrajina se drží kolem 20. místa dle hodnoty obratu vzájemného obchodu.

Od 1. ledna 2016 země začala implementovat Prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu (DCFTA), která je součástí Asociační dohody s Evropskou unií, což se stalo důležitým milníkem v obchodních vztazích Ukrajiny a evropských zemí včetně ČR.  Dohoda má za cíl umožnit propojení obou trhů, přiblížit ukrajinské standardy těm, které platí v EU, a podpořit diverzifikaci a zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinského exportu i ekonomiky jako celku. V rámci tohoto mezinárodního dokumentu byla zcela zrušena nebo snížena dovozní cla u většiny komodit (u ostatních se počítá s úplným uvolněním až po uplynutí přechodného období), byla významně zredukována administrativní zátěž podnikání, větší transparentnosti nabyl proces zadávání veřejných zakázek, obrovského pokroku bylo dosaženo v zavádění elektronických nástrojů do podnikání, byly veřejně zpřístupněny elektronické obchodní rejstříky, registr bankrotů, soudních rozhodnutí a tak dále. Místní podnikatelské a veřejné prostředí prochází nevyhnutelnými změnami a reformami, jež ho přibližují k standardům vyspělých demokratických zemí

V současné době se na ukrajinském trhu otevírají lákavé příležitosti v dodávkách pro sektor úsporných technologií, jelikož jedním z prioritních úkolů ukrajinské vlády je snížení energetické náročnosti domácího hospodářství až na polovinu. Obrovské možnosti skýtá sektor zemědělství a potravinářství, který je jedním z tahounů ukrajinské ekonomiky (zemědělství se podílí přibližně 11 % na HDP a cca 40 % na exportu země). Mezi další prioritní obory patří projekty v oblasti vodního hospodářství a čištění odpadních vod, dopravní infrastruktury, zdravotnictví. Rovněž tak existuje stálá poptávka po kovoobráběcích strojích ze strany místních strojírenských a dalších výrobních závodů.

Podrobné teritoriální informace o ukrajinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

 1. Česká produkce má na Ukrajině dobrý ohlas
  Ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný produkt.
 2. Jednacím jazykem může být ruština, znalost ukrajinštiny je výhodou 
  Místní znalost ukrajinštiny u cizince ocení. Angličtina funguje především v oborech IT, bankovnictví a ve velkých obchodních nebo výrobních společnostech. Doporučujeme nechat přeložit propagační a technické materiály, webové stránky do ruštiny a ještě lépe do ukrajinštiny.
 3. Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi
  Stálým problémem místního podnikatelského prostředí zůstává roztříštěnost a netransparentnost místních podzákonných předpisů.
 4. Ověřte si, zda je na váš výrobek potřebný místní certifikát
  Přestože od roku 2016 platí mezi Ukrajinou a EU platí Dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, při dovozu některých komodit je stále požadováno vyřízení místního certifikátu, což je nutné předem ověřit.
 5. Pravidlo 180 dnů
  Zvláštností při obchodování s ukrajinskými partnery je nutnost dodat zboží do 180 dnů ode dne úhrady zálohy, resp. zaplatit zboží do 180 dnů ode dne dodání - při nedodržení se uplatňuje sankce pro ukrajinského rezidenta, u nerezidenta v některých případech zařazení na sankční seznam.
 6. Při vstupu na ukrajinský trh se vyplatí využít služeb místního partnera nebo zástupce
  Se znalostmi problematiky vaší produkce, který vás dokáže zastupovat ve veřejných řízeních a má přehled o celém segmentu trhu.
 7. Platba předem je vhodným nástrojem na získání důvěry
  Při prvním kontraktu doporučujeme jako vhodný platební nástroj platbu předem, akreditiv, po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
 8. Obchodně lze na Ukrajině jednat po celý rok
  S výjimkou konce roku, poté celé první poloviny ledna kalendářního roku (pravoslavné Vánoce). Období letních dovolených začíná stejně jako školní prázdniny již začátkem června a kulminuje v červenci a srpnu.
 9. U ukrajinských partnerů je třeba počítat s nedochvilností
  Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rámci 10-20 minut. Zpoždění je často odůvodňováno dopravními těžkostmi, což lze zejména v Kyjevě považovat za oprávněný důvod.
 10. Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních
  Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13.00 až 15.00 hod., pracovní večeře začíná obvykle v 19.00 hod.

VSTUPUJETE NA UKRAJINSKÝ TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE


 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na Ukrajině sice existují placené a veřejné databáze firemních kontaktů, ale často obsahují tzv. „spící“ podniky, které fakticky nepodnikají, což souvisí s poměrně vysokým podílem stínového segmentu v ukrajinské ekonomice. Z toho důvodů při vyhledání kvalitních podniků jsou dobrým zdrojem místní oborová sdružení a asociace, rovněž lze doporučit katalogy vystavovatelů příslušných oborových veletrhů, které jsou zpravidla veřejně přístupné.
  Ukrajinské firmy vyhledejte ve veřejně přístupném rejstříku podniků Ukrajiny a ověřte datum založení, společníky a osoby s právem uzavření kontraktů. Jelikož databáze ukrajinských podniků má pouze ukrajinskou jazykovou verzi, s vyhledáním a zajištěním výpisu z rejstříku může pomoci naše zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě.
 2. Oslovení
  První oslovení ukrajinské společnosti doporučujeme provést telefonicky a ověřit elektronickou adresu, na niž lze poslat dopis a prezentaci. Často se stává, že elektronická adresa uvedená na firemním portálu je zastaralá nebo celofiremní, a pokud neuvedete v předmětu jméno příslušného zaměstnance, nebude vašemu dopisu pravděpodobně věnována žádná pozornost.
  Velkou výhodou při telefonickém oslovení je znalost ukrajinštiny/ruštiny, jelikož se anglicky domluvíte především ve sférách IT, bankovnictví, medií. Předem si opatřete překlad propagačních a technických materiálů, webových stránek do ruštiny a ještě lépe do ukrajinštiny.
 3. Navázání komunikace
  Po rozeslání e-mailů do desíti dnů oslovte kontaktovanou osobu a ověřte, jestli e-mail obdržela a vyžádejte si zpětnou vazbu. Ukrajinský partner vám může nabídnout komunikaci přes Viber, Skype atd., tyto aplikace jsou velmi rozšířené u zástupců malých a středních místních podniků i při obchodních jednáních.
  Řada ukrajinských podniků stále pracuje v omezeném administrativním provozu tak, že v kancelářích drží službu jeden-dva zaměstnanci, zbytek je v režimu home office. Nicméně místní výrobní závody a továrny fungují téměř bez omezení. Zaměstnavatelé zabezpečují personál osobními hygienickými prostředky a rovněž tak zajišťují přepravu mezi domem a výrobou.
 4. Dovoz komodit
  Při dovozu některých komodit na trh Ukrajiny existují netarifní omezení v podobě místních certifikátů a atestů. Tento seznam se postupně zužuje, jelikož Ukrajina dle Asociační dohody sbližuje místní normy se standardy EU. Nicméně se jedná nyní o nejvážnější technickou překážku dovozu zboží na Ukrajinu, která může být jak časově tak i finančně poměrně náročnou.

Odkazy:

Perspektivní obory

 • zemědělský a potravinářský průmysl,
 • energetika a úsporné technologie,
 • voda, odpady a životní prostředí,
 • strojírenský průmysl,
 • dopravní průmysl a infrastruktura,
 • civilní letecký průmysl,
 • zdravotnická technika,
 • obranný průmysl.