Chile

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

ChileChile

„Chile je považované za nejvýkonnější ekonomiku Latinské Ameriky, měřeno tvorbou HDP na obyvatele (více než 15 000 USD). Spolu s Kolumbií jsou jako jediní z jihoamerických zemí členem elitního klubu OECD. Chile má s Evropskou unií sjednanou dohodu o volném obchodu.

Země je téměř 10x větší než Česká republika a čítá skoro 19 milionů obyvatel. Zhruba 90 % Chilanů má evropské předky, takže se zde velmi dobře skloubila evropská zodpovědnost s latinskoamerickou srdečností.

Atraktivnost Chile podtrhuje její ekonomická otevřenost, na Latinskou Ameriku velmi nízký stupeň korupce a značná transparentnost operací pro státní sektor. Po mnoho let bohatnoucí stát chystá velké investice do klíčového těžebního průmyslu, energetiky (včetně energetiky obnovitelných zdrojů), zlepšení infrastruktury i dalšího vzdělávání obyvatelstva. Z hlediska bezpečnostního rizika je tato země zajímavá i pro dodávky speciálního materiálu a techniky. Objevují se stále větší tlaky na ekologii a dodržování pravidel ochrany životního prostředí, které jsou běžné ve vyspělých státech. Soukromému sektoru nejsou kladené prakticky žádné administrativní překážky pro spolupráci se zahraničními partnery a dovozy.

Země je dlouhodobě na ekonomickém vzestupu, má nízkou míru inflace i nezaměstnanosti a je politicky stabilní.

Chile je středem zájmu řady exportérů z celého světa, především z USA a Číny, proto je nutné počítat s jednoznačně konkurenčním prostředím. Skutečnost je vyvážena relativně dobrou finanční situací jak země, tak řady soukromých subjektů, dále vysokou úrovní bankovnictví a dodržováním pravidel běžných ve vyspělém světě. 
Československé a české výrobky mají v Chile historicky velmi dobrý zvuk, jakož i opět dovážená osobní auta Škoda. Je tedy na co navazovat. Velké šance se zde naskýtají českým dodavatelům unikátních technologií a produktů.

K prosazení je však nezbytná aktivní činnost českých exportérů na tomto perspektivním a vysoce ceněném trhu.

Podrobné teritoriální informace o chilské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT -4 hodiny
letní čas: GMT +3 hodiny

Desatero pro obchodování

ChileChile
  1. Chilané jsou „nejevropštějším“ národem Latinské Ameriky. Buďte proto dochvilní a respektujte dohodnuté termíny, ačkoliv z druhé strany nemusí být vždy opláceno stejnou mincí.
  2. Na jednání se velmi dobře argumentačně vybavte, v žádném případě nepodceňujte přípravu. Řada obchodníků studovala v USA, Evropě nebo na prestižních chilských univerzitách, jejichž úroveň je i z mezinárodního hlediska považovaná za velmi vysokou.
  3. Nezanedbejte formální stránku jednání. Především při prvních kontaktech buďte vždy perfektně upravení, v dobře vyhlížejícím obleku a oceňuje se také kvalitní kosmetika (i u mužů).
  4. První jednání bývají věcná, nikoliv však chladná. Postupně se atmosféra uvolňuje a po vzájemném „oťukání se“ možno přejít i na témata osobnějšího charakteru, jako je např. rodina, která je v Chile stále považovaná za nesmírně důležitou.
  5. Budování dlouhodobějšího vztahu a získání důvěry partnera je základem obchodního úspěchu. V každém případě se snažte být příjemní, sebevědomí, avšak vaše vystupování nesmí být povýšené. Respektujte svého zákazníka jako plnohodnotného partnera.
  6. Vyvarujte se hodnotit stále velmi choulostivé téma vojenské diktatury generála Pinocheta a sami toto téma nenastolujte. Společnost zůstává velmi výrazně rozdělená na jednoznačné zastánce vojenského režimu nebo naopak jeho odpůrce. 
  7. Vašeho partnera vždy potěší důkladnější znalost i pouhých střípků z chilské historie (mimo již zmíněné diktatury), kultury, sportovních úspěchů, přírodních krás či jakékoliv pozitivní hodnocení této země či jejích obyvatel. Chilané jsou hrdým národem a v mnoha aspektech velmi oprávněně.
  8. Ve velkých firmách sice může jednání probíhat v angličtině, přesto i zde je velkou výhodou používat jako jednací jazyk španělštinu. U menších a malých firem je španělština nezbytností. Stejně tak propagační materiály a katalogy ve španělštině jsou pro místní partnery mnohem přijatelnější než tiskoviny v angličtině.
  9. Přes „evropský“ charakter místních obchodníků je třeba se obrnit trpělivostí a jejich mnohdy i jen zdvořilostní zájem nelze nijak přeceňovat. Nutno najít správnou míru mezi zdravým nátlakem na partnera a jeho nemístným „hnaním do kouta“ tím, že vyžadujete rychlé rozhodnutí. Chilan si vždy potřebuje vše řádně promyslet a to vyžaduje čas a z vaší strany i trpělivost.
  10. Místní obchodník vždy ocení i jen drobnost na jednáních, připomínající firmu nebo zemi protistrany. Rýsuje-li se velmi nadějně navázání dlouhodobé profitabilní spolupráce, je vhodné i pozvání k návštěvě České republiky a vaší firmy. Většinou taková návštěva přispěje k rozptýlení posledního zbytku obav.

Nejbližší související akce

Expo COP25 Chile 2019 2. 12. 2019 - 13. 12. 2019 Veletrh
Chile
Santiago de Chile, CHILE,
Chile
Více informací
FIDAE 2020 31. 3. 2020 - 5. 4. 2020 Veletrh
Chile
Santiago de Chile,
Chile
Více informací