Vietnam

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

VietnamVietnam

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

Vietnam eviduje k 29. březnu 188 nakažených. Oproti minulému týdnu vzrostl počet o 82 potvrzených případů. Nejvyšší počty stále drží Hanoj (70) a Ho Či Minovo Město (45), nicméně případy se v těchto městech značně zvýšily oproti dalším zasaženým oblastem.

Ve Vietnamu zatím nedošlo k žádnému úmrtí z důvodu COVID-19. V kritickém stavu se nacházejí již 3 pacienti. Dobrou zprávou je, že vyléčeno bylo již 21 pacientů.

„Momentální situace vyvrcholila především v nemocnici Bach Mai v Hanoji a v Buddha baru v HCMC. Premiér se v těchto místech dožadoval striktních a rychlých restrikcí. Momentálně dochází ke stopování více jak 80 000 lidí, kteří tyto místa v posledních dnech navštívili,“ říká Ivan Nikl, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Ho Či Minovo Město. Mimo tyto ohniska Vietnam již evidoval řadu nových případů především v karanténách. Pokud se podaří ohniska eliminovat, mohlo by v blízké době dojít k uklidnění situace.

Zrušeny kulturní a sportovní akce
Oproti minulým restrikcím byla přidána řada dalších. S účinností od 28. března do 15. dubna se vláda rozhodla zrušit veškeré kulturní, sportovní a další společenské akce. Shromažďování mimo kanceláře, školy a nemocnice je taktéž omezeno. Náboženské a další aktivity shromažďující více jak 20 osob jsou momentálně také zakázané. Došlo k dočasnému uzavření všech zařízení nabízející zboží a služby vyjma těch nabízející zboží a služby nezbytné.

Oproti minulým restrikcím byla přidána řada dalších. S účinností od 28. března do 15. dubna se vláda rozhodla zrušit veškeré kulturní, sportovní a další společenské akce. Shromažďování mimo kanceláře, školy a nemocnice je taktéž omezeno. Náboženské a další aktivity shromažďující více jak 20 osob jsou momentálně také zakázané.

Došlo k dočasnému uzavření všech zařízení nabízející zboží a služby vyjma těch nabízející zboží a služby nezbytné. „Výběr těchto nezbytných zařízeních je v kompetenci každé provincie či většího města zvlášť. Hanoj udělila výjimku supermarketům, obchodům se smíšeným zbožím a trhům, které se zaměřují pouze potraviny,“ dodává Ivan Nikl. Dále do výjimky spadají lékárny, zdravotnická zařízení, banky a benzínky. Obchodní centra mohou nechat otevřené pouze zařízení výše zmíněné.

Omezení letů
Ministerstvo dopravy dostalo za úkol snížit vnitrostátní letecké spoje především z Hanoje a z HCMC. Dalším cílem je dočasně pozastavit nebo alespoň přeorganizovat veřejnou dopravu, vyjma přepravy zboží. Dalším cílem i ostatních ministerstev je zpřísnit a zbezpečnit kontroly na vodních, silničních a leteckých hranicích, především na hranicích Vietnamu s Laosem a Kambodžou.

Místní úřady byly vyzvány, aby posílily kontroly a dohled nad osobami, které podstupují izolaci ve svých domovech. Mimo jiné vláda požádala Ministerstvo zdravotnictví, aby zavedlo nová opatření na posílení podpory a péče pro zdravotní pracovníky, především ty v nejvyšším ohrožení. Ministerstvo zdravotnictví se momentálně snaží zvýšit dodávku zdravotnického materiálu na hranice s Laosem a Kambodžou. Vláda požádala regionální orgány, aby zvýšily investice do zdravotnických zařízeních a léčebných kapacit. Dotčené orgány na tom momentálně tvrdě pracují.

Autor: Ivan Nikl, CzechTrade Ho Či Minovo Město, 30.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru ve Vietnamu a k mimořádným opatřením

Obecné informace o teritoriu

Ve Vietnamské socialistické republice existuje ústavně jediná politická strana - komunistická, ale přesto se jedná o tržní ekonomiku. Vietnam je členskou zemí ekonomického sdružení ASEAN a od začátku roku 2007 také členem WTO. Rozsáhlé přímé zahraniční investice jsou hnací silou ekonomického rozvoje země a mají stěžejní význam pro současný rychlý rozvoj a modernizaci vietnamské společnosti.

V polovině roku 2019 byla po dlouholetém vyjednávání podepsána dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem. Jedná se o velmi významný posun směrem k uvolnění celních překážek na obou stranách, pochopitelně má tato dohoda především pomoci exportní politice Vietnamu, ale ani země EU nepřijdou zkrátka.

Vietnam již se skoro 100 miliony obyvatel je velmi progresivní a neustále se rozvíjející trh s postupným nárůstem střední třídy. Pro uplatnění na trhu je důležité mít konkurenceschopný produkt, jasně stanovený cíl a trochu trpělivosti.

Podrobné teritoriální informace o vietnamské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +7 hodin

Desatero pro obchodování

VietnamVietnam
  1. Trocha nedůvěry neuškodí. Nedůvěřivost Vietnamců si nesmíte brát nijak osobně, neboť ve Vietnamu se důvěřuje pouze členům rodiny a do jisté míry i dlouholetým a nejbližším přátelům. Stejná nedůvěra je na místě i z vaší strany!
  2. Ano může znamenat i ne. Upřímnou pravdu, která je pro vás nepříjemá, neočekávejte. Namísto sdělení, že váš produkt je drahý, nebo že je nezajímavý, se vietnamský partner bude spíše vyhýbat setkání nebo nebude přijímat hovor. Při jednání je třeba počítat se skutečností, že Vietnamci nejenže neradi přiznávají, že něčemu nerozumí, ale také neradi říkají ne. Proto je třeba si odpovědi typu "asi ano" vykládat jako "spíše ne" a "možná" jako "určitě ne". Vietnamci velmi zřídka projeví nesouhlas cestou konfrontace. Otázka typu „Je to jasné?“ nebo „Rozumíte?“ je zbytečná, neboť odpověď bude vždy „Ano!“.
  3. Slova nemají velkou váhu. Buďte připraveni na to, že vietnamští obchodníci si často libují v nezávazných slibech a rozhodnutích. Za každé tvrzení si proto pro jistotu doplňte slovo „možná“. Větu „Až budete v Hanoji, tak mě navštivte.“ si vykládejte pouze jako zdvořilostní frázi. Domluvíte-li si schůzku déle než jeden den dopředu, je třeba termín krátce před setkáním ještě potvrdit, jinak může být schůzka považována za zrušenou.
  4. Buďte nezávislí. K základním podmínkám úspěchu patří nejen získání dobrého partnera, ale především pevné řízení ze strany české firmy. Závislost zahraničních podnikatelů na Vietnamcích, kteří ovládají jejich řeč, je nejčastější příčinou problémů. Ve Vietnamu úspěšné korejské a japonské firmy si své projekty řídí a organizují od A do Z zásadně samy.
  5. Emoce. Počítejte s tím, že při jednání Vietnamci příliš neprojevují své emoce a neodhalují tím své pocity. Případné nadměrné zvyšování hlasu se vnímá jako ztráta sebekontroly.
  6. Image. Dbejte na svojí image. Zvláště při prvním setkání si váš partner bude všímat především věku, společenského postavení, jaké máte oblečení, značku telefonu atd. Zároveň se příliš nespoléhejte na svůj první dojem a dbejte na to, aby se vietnamský protějšek nedostal do trapné situace a neztratil tvář. Image – tvář je velmi důležitá.
  7. Obchod jako boj. Západní podnikatelé předpokládají, že je v obchodování třeba dosáhnout výsledku “win-win”, tj. spokojenosti na obou stranách. Pro většinu Vietnamců je obchod vždy tvrdou hrou. Je vítěz a je poražený. Zejména od zahraničního partnera se očekává, že při obchodě či investici ve Vietnamu bude jeho zisk nulový, ne-li záporný.
  8. Korupce. S provizním systémem se setkáte ve Vietnamu často. Zatímco ve státní firmě či úřadu je tento problém běžný, naštěstí se netýká soukromých firem.
  9. Nepodceňujte „protivníka“. Malá znalost a nereálné představy některých českých podnikatelů o vietnamské společnosti a podnikatelském klimatu jsou bohužel velmi časté.
  10. Patriotismus. Patriotismus je ve Vietnamu velmi silný. Není proto vhodné vyhledávat politická témata, ani poukazovat na některé nedostatky současného Vietnamu, případně vyjadřovat odpor k některým specialitám vietnamské kuchyně. Vietnamská tradice a kultura je velice vážená a adaptabilita naopak velmi nízká, což je patrné na komunitním způsobu života Vietnamců v zahraničí.

Články a rozhovory

Vietnam Vietnam
Litva Litva
Bulharsko Bulharsko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Polsko Polsko
Spojené státy americké Spojené státy americké
Čína Čína
Kazachstán Kazachstán
Brazílie Brazílie
Lotyšsko Lotyšsko
| 9. 3. 2020