Vietnam

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

VietnamVietnam

Ve Vietnamské socialistické republice existuje ústavně jediná politická strana - komunistická, ale přesto se jedná o tržní ekonomiku. Vietnam je členskou zemí ekonomického sdružení ASEAN a od začátku roku 2007 také členem WTO. Rozsáhlé přímé zahraniční investice jsou hnací silou ekonomického rozvoje země a mají stěžejní význam pro současný rychlý rozvoj a modernizaci vietnamské společnosti.

V polovině roku 2019 byla po dlouholetém vyjednávání podepsána dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem. Jedná se o velmi významný posun směrem k uvolnění celních překážek na obou stranách, pochopitelně má tato dohoda především pomoci exportní politice Vietnamu, ale ani země EU nepřijdou zkrátka.

Vietnam již se skoro 100 miliony obyvatel je velmi progresivní a neustále se rozvíjející trh s postupným nárůstem střední třídy. Pro uplatnění na trhu je důležité mít konkurenceschopný produkt, jasně stanovený cíl a trochu trpělivosti.

Podrobné teritoriální informace o vietnamské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +7 hodin

Desatero pro obchodování

VietnamVietnam
  1. Trocha nedůvěry neuškodí. Nedůvěřivost Vietnamců si nesmíte brát nijak osobně, neboť ve Vietnamu se důvěřuje pouze členům rodiny a do jisté míry i dlouholetým a nejbližším přátelům. Stejná nedůvěra je na místě i z vaší strany!
  2. Ano může znamenat i ne. Upřímnou pravdu, která je pro vás nepříjemá, neočekávejte. Namísto sdělení, že váš produkt je drahý, nebo že je nezajímavý, se vietnamský partner bude spíše vyhýbat setkání nebo nebude přijímat hovor. Při jednání je třeba počítat se skutečností, že Vietnamci nejenže neradi přiznávají, že něčemu nerozumí, ale také neradi říkají ne. Proto je třeba si odpovědi typu "asi ano" vykládat jako "spíše ne" a "možná" jako "určitě ne". Vietnamci velmi zřídka projeví nesouhlas cestou konfrontace. Otázka typu „Je to jasné?“ nebo „Rozumíte?“ je zbytečná, neboť odpověď bude vždy „Ano!“.
  3. Slova nemají velkou váhu. Buďte připraveni na to, že vietnamští obchodníci si často libují v nezávazných slibech a rozhodnutích. Za každé tvrzení si proto pro jistotu doplňte slovo „možná“. Větu „Až budete v Hanoji, tak mě navštivte.“ si vykládejte pouze jako zdvořilostní frázi. Domluvíte-li si schůzku déle než jeden den dopředu, je třeba termín krátce před setkáním ještě potvrdit, jinak může být schůzka považována za zrušenou.
  4. Buďte nezávislí. K základním podmínkám úspěchu patří nejen získání dobrého partnera, ale především pevné řízení ze strany české firmy. Závislost zahraničních podnikatelů na Vietnamcích, kteří ovládají jejich řeč, je nejčastější příčinou problémů. Ve Vietnamu úspěšné korejské a japonské firmy si své projekty řídí a organizují od A do Z zásadně samy.
  5. Emoce. Počítejte s tím, že při jednání Vietnamci příliš neprojevují své emoce a neodhalují tím své pocity. Případné nadměrné zvyšování hlasu se vnímá jako ztráta sebekontroly.
  6. Image. Dbejte na svojí image. Zvláště při prvním setkání si váš partner bude všímat především věku, společenského postavení, jaké máte oblečení, značku telefonu atd. Zároveň se příliš nespoléhejte na svůj první dojem a dbejte na to, aby se vietnamský protějšek nedostal do trapné situace a neztratil tvář. Image – tvář je velmi důležitá.
  7. Obchod jako boj. Západní podnikatelé předpokládají, že je v obchodování třeba dosáhnout výsledku “win-win”, tj. spokojenosti na obou stranách. Pro většinu Vietnamců je obchod vždy tvrdou hrou. Je vítěz a je poražený. Zejména od zahraničního partnera se očekává, že při obchodě či investici ve Vietnamu bude jeho zisk nulový, ne-li záporný.
  8. Korupce. S provizním systémem se setkáte ve Vietnamu často. Zatímco ve státní firmě či úřadu je tento problém běžný, naštěstí se netýká soukromých firem.
  9. Nepodceňujte „protivníka“. Malá znalost a nereálné představy některých českých podnikatelů o vietnamské společnosti a podnikatelském klimatu jsou bohužel velmi časté.
  10. Patriotismus. Patriotismus je ve Vietnamu velmi silný. Není proto vhodné vyhledávat politická témata, ani poukazovat na některé nedostatky současného Vietnamu, případně vyjadřovat odpor k některým specialitám vietnamské kuchyně. Vietnamská tradice a kultura je velice vážená a adaptabilita naopak velmi nízká, což je patrné na komunitním způsobu života Vietnamců v zahraničí.

Nejbližší související akce

ASIA WATER 2020 - NOVUMM KET 2020/026K 31. 3. 2020 - 2. 4. 2020 Veletrh NOVUMM KET
Malajsie
Kuala Lumpur,
Malajsie
Více informací