Ázerbájdžán

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán

Doporučení pro vstup na trh v Ázerbájdžánu za současné situace a aktuální zpravodajství

Celková ekonomická situace v Ázerbájdžánu se v současné době více a více stabilizuje a je to dáno nejen např. v Ázerbájdžánu udržením ceny ropy v takové výši, aby nedošlo k propadu HDP, jehož růst je predikován pro rok 2020 ve výši cca 2 %, ale i velkými intervencemi vlád obou států do udržení měny a záchrany klíčově důležitých odvětví místní ekonomiky. 
Při snaze uspět v daném regionu, zahraniční kancelář CzechTrade Ázerbájdžán:

 1. Seznámit se s aktuálními informacemi o zemi na portálu www.businessinfo.cz. Zde se naši exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na oba trhy. 
 2. Naše zahraniční kancelář najde partnery, které nejlépe odpovídají zájmům klientů naší zahraniční kanceláře, a proto je potřeba, aby nás klient informoval o své produkci, o cílové skupině a také nám zaslal tzv. top 5 skutečností, které ho odlišují od konkurence. Na základě těchto informací, naprosto individuálně, připravíme tzv. „longlist“, který zašleme našemu klientovi. Společně s klientem pak vybereme tzv. top 3-5 firem, které v každé zemi oslovíme a upřesníme si především kontakty, zjistíme jaký je stav těchto společností v současné době a požádáme je o setkání, alespoň prostřednictvím Skype, či jiné aplikace. 
 3. Ve třetím kroku sjednáváme Skype, či např. ZOOM setkání mezi partnerem a klientem. Toto se nám daří asi u 60 % prověřených partnerů. Zájem z obou stran je o tento způsob komunikace velký, neboť si naši klienti s partery ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračovat v další komunikaci s naším klientem, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků našich klientů při samotném příletu do zemí naší působnosti. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, s kterými se klient chce, na základě předběžných rozhovorů, setkat.
 4. Dalším podpůrným prvkem, který naše ZK nabízí našim klientům je např. zviditelnění našich klientů na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Baku, kde se naši abonenti mohou více dozvědět o našich klientech.
 5. Pro naše klienty samozřejmě také nabízíme možnost účasti na akcích, které naše zahraniční kancelář ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu našich projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

Více informací o možnosti exportu do Azerbajdžánu najdete na www.businesinfo.cz.

 

Aktuální informace o situaci v Ázerbájdžánu naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Ázerbájdžán realizuje program strukturálních změn zaměřený na modernizaci průmyslové základny a rozvoj dopravní infrastruktury. Tyto změny představují řadu příležitostí pro české firmy. Česká republika má v Ázerbájdžánu dobré renomé v očích veřejnosti. České zboží z tradičních odvětví má mezi spotřebiteli velmi dobrou reputaci. Perspektivními obory pro náš vývoz jsou petrochemie, stavebnictví, a to jak v oblasti bytové výstavby, tak i dopravní infrastruktury, oblast zdravotnictví – farmacie, lékařské přístroje, zdravotnická technika, a dále zemědělská technika. Zajímavé možnosti se nabízejí i v oblasti českého lázeňství, a to nejen z hlediska zprostředkování pobytů v českých lázních, ale i možnosti investování ázerbájdžánských partnerů do ubytovacích zařízení v ČR.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

Desatero pro obchodování

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán
 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je běžně ruština, kterou ovládá téměř každý, zejména pak starší generace. Mladší lidé ovládají také angličtinu, nicméně ruština je běžnějším jednacím jazykem.
 2. Azeři jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace je však třeba oplatit. Při neformálních setkáních můžete mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Na jednání přijďte včas, i když se může stát, že se váš obchodní partner ještě nedostavil. Vaše přesnost bude zcela jistě oceněna. Zároveň tolerujte menší nedochvilnost partnera, kterou mohou způsobit např. neočekávaná dopravní omezení.
 4. Doporučujeme zahájit jednání s ázerbájdžánským partnerem neformálním způsobem, zeptat se na zdraví, zmínit nezmary počasí (Baku je velmi větrné město) apod. a později přejít k samotnému tématu jednání. Okamžité projednávání kontraktu nebo předmětu setkání bude považované za nezdvořilé.
 5. Při jednání se vyvarujte náboženským či politickým otázkám. Ačkoliv je většina obyvatel muslimského vyznání, nejsou nesnášenliví vůči křesťanům. Některé náboženské zvyky a obyčeje však mohou být považované za citlivé, a proto o nich bez důkladné znalosti nediskutujte. V politické oblasti je třeba se vyhnout např. otázce Náhorního Karabachu.
 6. Určitě se vyplatí využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s vlivnými osobnostmi, které působí v různých oblastech ázerbájdžánské ekonomiky.
 7. Na jednání se zástupci státní správy choďte vždy formálně oblečení, tj. v saku a s kravatou, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letních měsících dostavit méně formálně oblečení, avšak vždy upravení. Na jednání s vedoucími představiteli firem se dostavte vždy ve společenském obleku. Při neformálních setkáních není společenský oděv vyžadován.
 8. Na jednání se dobře připravte. Protějšek ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením společnosti, považovali by vás za nekompetentního zástupce, s nímž nelze probírat důležité body kontraktu.
 9. V Ázerbájdžánu jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco v Baku většinou platí pravidla zažitá v Evropě, v regionech plyne život pomaleji. Domluvit si schůzku s partnerem mimo hlavní město může být obtížnější, je třeba obrnit se trpělivostí.
 10. Před návštěvou regionu doporučujeme poradit se se zahraničním úřadem ČR nebo se zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku, kde získáte potřebné informace o dopravním spojení a o vhodnosti či nevhodnosti návštěvy daného regionu. Nedoporučuje se navštěvovat Náhorní Karabach, jednak z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že byste se nemohli vrátit zpět na území Ázerbájdžánu.