Benelux

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

země Beneluxu obsluhují dvě zahraniční kanceláře CzechTrade. Působnost zahraniční kanceláře v nizozemském Rotterdamu je rozšířena i do Lucemburska. Zahraniční kancelář v belgickém Bruselu působí zároveň jako CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU.

Informace z teritoria

BelgieBelgie

Přestože počtem obyvatel 10,5 milionu je Belgie srovnatelná s Českou republikou a rozlohou je dokonce 2,5 krát menší, v oblasti světového obchodu a investic patří tato země mezi velmoci. Belgie je 14. největším dovozcem a 11. vývozcem světa, podílí se 2 % na světovém vývozu a dovozu a více než 4 % na světových tocích přímých zahraničních investic. K důvodům patří nepochybně výhodná poloha země v centru západní Evropy mezi Německem, Francií, Velkou Británií a Nizozemskem s přímým přístupem k moři a druhým největším evropským přístavem Antverpami.

Území dnešní Belgie má také několikasetleté obchodní tradice. Země je dlouhodobě otevřena světovému obchodu a investicím a má řadu vazeb na třetí trhy (tradičně zejména v Africe), což skýtá možnosti pro reexport. V poválečném období investovala v Belgii řada zahraničních firem a mnohé z nich zde zřídily své evropské centrály (včetně nákupních oddělení), mimo jiné díky skutečnosti, že se Brusel stal hlavním městem Evropské unie. Multikulturní charakter této země na rozhraní germánské a románské části Evropy ji také činí atraktivní jako testovací trh pro nové výrobky.

V rámci zemí EU, se v roce 2018 Belgie shodně umístila na 11. místě v celkovém dovozu i celkovém vývozu zboží a služeb do ČR. Podíl na dovozu činil 2,3 %, na vývozu pak 2,4 %.

Podrobné teritoriální informace o belgické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

LucemburskoLucembursko

Počtem obyvatel 480 tisíc sice Lucembursko patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě.

Lucembursko je přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků. Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Nízká inflace, stabilní ekonomika a především ráj bankéřů a financí investorů má i svou stinnou stránku. Tou je komplikovaná administrativa a dlouhé lhůty pro vyřizování operativy. Podle Světové banky se Lucembursko dostalo v roce 2017 na 70. místo dle náročnosti založení byznysu, v „Doing Business“ pak na číslo 63. 
Komplikovaný daňový systém (23 různých daňových odvodů) pro lucemburské fyzické i právnické osoby může být samozřejmě velmi drahou záležitostí. Nebo naopak více než výhodnou – od otevření účtu až přes daňové optimalizace u dividend.

Podíl Lucemburska na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí. Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je čtvrtým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

NizozemskoNizozemsko

Nizozemsko se svou dobyvatelskou a koloniální historií je obecně vnímáno jako obchodní velmoc.
V kombinaci s jejich šetrností co do vloženého času a peněz máme tu čest jednat s vynikajícími obchodníky, extrémně schopnými vyjednavači a jasnými pragmatiky. Zkrátka a dobře – obchod a peníze mají v krvi a není vůbec jednoduché zde obchod začít a ještě těžší si partnerství udržet. Na druhou stranu - vložená snaha a především trpělivost je po zásluze odměněna a pokud se Vám podaří nizozemského partnera získat, máte otevřenou bránu do celé západní Evropy.
Snad právě díky mořeplaveckým dějinám a mícháním kultur a jazyků, na které jsou nizozemci zvyklí, je pro nizozemce mezinárodní obchod mimořádně důležitý. Vždyť v exportů zemědělských produktů jsou na druhém místě ve světovém žebříčku a vývoz obecně dává práci 2,1 milionu lidí. Import ve své důležitosti nezůstává pozadu – mnoho nizozemských společností ze zahraničí dováží produkty k dalšímu zpracování, které jsou nadále reexportovány.

Obchodování s Českou republikou
Obchodní bilance vzrostla oproti roku 2017 o 2,3 miliardu EUR.

Export
Export ČR do NL je v celkové výši 7,5 miliard EUR (2018). Roční růst je od roku 2014 o 4 %.
Česká republika je pro Nizozemsko 15. největším exportním partnerem a export do ČR tvoří 1 % nizozemského vývozu (1. je Německo s 19 %, dna druhé příčce jsou zbývající 2 státy Beneluxu s 15 % a třetí je Velká Británie s 10 %). Nutno podotknout, že všech 12 zemí tvoří až na USA. Jižní Koreu, Singapur a Čínu země EU a Švýcarsko a o 13. příčku se ČR dělí s Ruskem, Rakouskem a Maďarskem.
Především se jedná o telekomunikační přístroje (13 % vývozu o objemu 1,3 miliardy EUR), počítače (11 % vývozu o objemu 700 milionu EUR) a vozidla pro silniční dopravu (9,4 % vývozu o objemu 684 milionu EUR).

Import
Import ČR z NL je v celkovém objemu 5,2 miliard EUR (2018). Roční růst je od roku 2014 o 5 %.
Česká republika je 18. nejsilnějším importním partnerem Nizozemska. V žebříčku ji předstihli kromě zemí EU na příklad Rusko, USA, Čína nebo Brazílie.
Především se jedná o elektrické přístroje (12 % dovozu ve výši 1,9 miliard EUR), dále pak telekomunikační přístroje (6,2 % dovozu ve výši 661 milionu EUR) a kancelářské a automatizované datové procesory (610 milionu EUR).

Nizozemsko je i přes svou rozlohu (42,5 tisíc km², což je téměř polovina České republiky) j jednou z nejsilnějších a především nejstabilnějších ekonomik světa. Země s nejpropracovanějším (a bezesporu s nejkomplikovanějším) daňovým systémem, země extrémně s akcentem na sociální záležitosti včetně ochrany zaměstnance a péčí o nezletilé a seniory, země se stabilní – vnitřní i vnější politikou a země, kde je možné téměř cokoli.

Podrobné teritoriální informace o nizozemské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

BelgieBelgie
 1. Multikulturní země - Belgie má 3 regiony Vlámsko, Valonsko, Brusel a používá 3 jazyky - francouzštinu, vlámštinu a němčinu. Proto je možné využít Belgii jako testovacího trhu pro nové výrobky.
 2. Komunikace a trpělivost – Je potřebné průběžně s partnerem komunikovat či se za firmou do Belgie vydat. Belgické firmy si dávají na čas a pouze trpělivost růže přináší. Navazování kontaktu je dlouhodobou záležitostí. Neváhejte se partnerům často připomínat.
 3. Účast na veletrzích -  Belgické firmy můžete potkat i na veletrzích v okolních zemích jako  Francie, Nizozemsko či Německo. Některé veletrhy rotují v rámci zemí Beneluxu.
 4. Marketing -  Důležitá je propagace a samotný vizuál produktu. Při propagaci použijte jazyk pro tu část země, v níž se belgická firma nachází. Obecně Belgičané akceptují i dokumentaci v angličtině.
 5. Privátní značky – Aktuálním trendem jsou privátní značky. Česká firma musí být připravena na dotaz, zda chce svůj výrobek prodávat pod cizí značkou.
 6. Inzerce v belgickém tisku  - Izolovaně není zpravidla účinná, měla by být součástí marketingové kampaně a respektovat rozdělení na frankofonní nebo vlámsky mluvící partnery.
 7. Vysílání vlastních pracovníků -   v případě vysílání pracovníků do Belgie či poskytování služeb na belgickém trhu českými OSVČ je nutné se registrovat v systému LIMOSA. Informace o postupu naleznete na www.limosa.be.
 8. Připravenost obchodního jednání – Pro Belgičany je příznačná organizovanost a produktivita práce, obchodní partneři jsou zpravidla na jednání dobře připraveni, očekávají podobný přístup z druhé strany.
 9. Reference – Reference ze západní Evropy jsou velkým plus při získávání kontraktu v Belgii.
 10. Vstupní brána - Belgie je díky přístavům a vazbám na bývalé kolonie bránou do celého světa.
LucemburskoLucembursko
 1. Jazyk - Při prvním emailovém kontaktu doporučujeme vyvarovat se angličtiny a použít raději jeden ze tří úředních jazyků. Dále pak navrhnout komunikaci v angličtině. Lucemburčany, kteří jsou hrdí na svou jazykovou vybavenost, toto potěší.
 2. Národní cítění – Oceněné budou vaše znalosti lucemburské historie, politiky a kultury. Potěší samozřejmě pár frází v lucemburštině. Určitě nesrovnávejte Lucemburčany s Francouzi, Němci nebo Belgičany!
 3. Profesionalita - Lucemburčané jsou velmi rezervovaní a striktně oddělují osobní a obchodní vztahy. Zmíníte-li vaše rodinné zázemí, nezabíhejte do detailů a rozhodně se neptejte na osobní život vašeho obchodního partnera.
 4. Formálnost - Lucemburčané jsou velmi formální, a to, i když se znáte déle. Bez ohledu na jazyk těla e-mailu používejte oslovení „madame“ či „monsieur“. Dbejte na formálnost v oblékání a etiketu.
 5. Work – life balance - V Lucembursku je kladen velký důraz na vyváženost mezi prací a volným časem. 40 odpracovaných hodin týdně je dle zákona maximum, práce v neděli je opravdu jen výjimečně.
 6. Dochvilnost - V Lucembursku platí německá dochvilnost. Pokud víte, že na schůzku z jakéhokoli důvodu přijdete i o pár minut později, osobě zavolejte, omluvte se a vysvětlete důvod zpoždění.
 7. Hierarchie - Hierarchie, administrativní postupy a byrokracie je v Lucembursku velmi silně zakořeněny. Každá společnost má vnitřní struktury procesů, kterých se až dogmaticky drží.
 8. Nic neuspěchat - Lucemburčané nemají rádi rychlá rozhodnutí, vše si pečlivě zvažují. Preferují budování dlouhodobých vztahů před jednorázovými obchody.
 9. Obchodní stolování - Obchodní obědy a večeře jsou důležitou součástí navazování bližších vztahů. Projevte zájem o místní tradiční speciality. Obědy jsou zpravidla plánovány mezi 12:30 – 13:00, večeře začínají většinou až po 8. hodině.
 10. Obchodní rejstřík – Zjistěte si podrobné a aktuální informace o svém obchodním partnerovi z obchodního rejstříku, který je k dispozici v němčině, francouzštině a angličtině.
NizozemskoNizozemsko
 1. Buďte připraveni - Nizozemci velmi oceňují informovaného partnera. Všeobecný přehled či hluboké znalosti na ně dokáží udělat dojem. Zjistěte si předem informace o partnerovi, se kterým jednáte.
 2. Fungujte on-line - Vaše internetová prezentace, facebook, twitter a především LinkedIN jsou oblíbeným zdrojem informací pro vaše potenciální partnery.
 3. Chtějte přesné stanovisko - Nizozemci jsou velmi slušní a vychovaní, než by způsobili nepříjemnou atmosféru, tak raději místo jasného stanoviska „mlží“. Chtějte jasné ano či ne, ale bez nátlaku.
 4. Flexibilita - Nizozemci mají své tempo. Často se stává, že dlouho nereagují, ale jakmile zareagují, chtějí vaší reakci a 100% připravenost ihned.
 5. Business se nedělá u stolu - Dlouhodobí obchodní partneři chodí společně na společenské a kulturní akce či golf. Neodmítejte pozvání.
 6. Určete si hranice - Nizozemci jsou velmi otevření a někdy to může hraničit se zasahováním do vašeho privátního prostoru. Nebojte se určit si hranice.
 7. Small talk - Připravte se na třetinu komunikace o obchodu a zbylé dvě třetiny na témata osobnějšího charakteru. Nebojte se diplomaticky nasměrovat hovor tam, kam potřebujete.
 8. Důležitá je důvěra - Nizozemci jsou k novým věcem obecně nedůvěřiví, proto vás chtějí během důvěrnější konverzace poznat.
 9. Doporučení - Efektivní v navazování dalších vztahů jsou dobré reference od místního partnera. Negativní reference může být fatální, stejně jako mohou být skvělé reference pozitivní.
 10. Angličtina - Anglicky v Nizozemí mluví téměř každý. Oproti tomu internetové stránky bývají v angličtině spíše ojediněle. Samozřejmě je pro Nizozemce nejkomfortnější používat mateřštinu.

Nejbližší související akce

ESEF 2020 17. 3. 2020 - 20. 3. 2020 Veletrh
Nizozemsko
Utrecht,
Nizozemsko
Více informací
Exportní potenciál trhů FRANCIE, NIZOZEMSKA a BELGIE 17. 4. 2020 Exportní fórum
Česká republika
Olomouc
Přihlásit