Maďarsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

 

Informace z teritoria

MaďarskoMaďarsko

Doporučení pro vstup na maďarský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V Maďarsku bohužel neexistuje žádná veřejná databáze, ve které by se dalo spolehlivě hledat dle činnosti či oboru firem. Podobné vyhledávače obsahují spoustu inaktivních firem a jednotlivé prověřování může zabrat spoustu času. Nejsou zdarma dostupné ani základní firemní údaje jako majitelé, počet zaměstnanců, obrat posledních tří let, atd. K prvotnímu vyhledávání je nejlepší Google.

  Zahraniční kancelář CzechTrade Budapešť (ZK Budapešť) vám může pomoct v sestavení longlistu potenciálních partnerů, ke které používá nejen placené databáze a vyhledávání přes Google dle 6–8 klíčových výrazů, ale prochází seznamy vystavovatelů odborných veletrhů, kontaktuje odborné svazy a asociace pro doporučení, využívá vlastní aktualizované databáze a osobní kontakty.
   
 2. Oslovení
  Prvotní oslovení partnerů proveďte emailem, cold cally v Maďarsku nejsou moc populární a ve většině případů vás stejně odkážou na emailovou komunikaci. Dopisem v maďarštině se určitě dostanete rychleji a dál, vyvarujte se však překladači Google, který překládá do maďarštiny s hrubými chybami, využívejte ho pouze k získání přehledu o obsahu webové stránky, emailu nebo textu. Nebojte se nastavit oznámení o přečtení emailu.

  V posledních letech je vidět velké zlepšení v jazykových dovednostech v obchodní sféře, používá se převážně angličtina. Nejjednodušší komunikace je v případě pracovníků multinacionálních firem, manažerů, nákupčích hlavně mladší generace. U starší generace je běžná i němčina a mnohdy narazíte i na slovensky mluvící osobu. V oborech jako IT, farmaceutika, energetika a ve většině průmyslových odvětví je komunikace v angličtině běžná, chytá se i potravinářství. Státní správa je skoro zcela založená na komunikaci v maďarštině.

  Ve vašem oslovujícím dopise nezapomeňte zmínit reference, které jsou klíčové k úspěchu v Maďarsku a konkurenční výhody, které vás odlišují od ostatních. Ideální je vyjmenovat tři silné stránky. K emailu připojte představení vaší firmy v angličtině v PDF, ceníky, marketingové materiály, případně certifikace a informace o dodání, balení, atd. Platí, že čím víc informací na první dobrou poskytnete, tím lépe. Komunikujte vždy z firemní emailové adresy, privátní domény jako gmail.com a seznam.cz nepůsobí profesionálně, ani věruhodně.

  V rámci asistenční služby vám ZK Budapešť může nejen přeložit oslovující dopis, případně jednostránkové představení společnosti, ale i oslovit vybrané potenciální partnery s přidanou hodnotou, kterou oslovení od státní agentury, v maďarštině obnáší.

  Po rozeslání emailů ZK Budapešť doporučuje telefonické ověření, kdy je potřeba zjistit, zda dané osobě váš email přišel a vyžádat si zpětnou vazbu. Maďaři jsou houževnatí obchodníci, ale pokud komunikace umlkne na týden, neznamená to automaticky nezájem a není nezdvořilé se připomenout. Pokud má partner zájem o spolupráci, je vhodné si domluvit Skype call, nebo osobní setkání v případě, pokud to okolnosti obou stran umožní.

  V Maďarsku již probíhá rozvolňování restriktivních opatření, obchodní život se vrací do normálu, ale mnoho multinacionálních firem udržuje home office až do podzimu, v určitých případech do konce roku. Komunikace tak může být pomalejší, zejména v letním období červenec–srpen, kdy je obecně velice těžké dosáhnout pokroků. Maďarsko se „probudí“ z prázdnin až po státním svátku 20. srpna.
   
 3. Strategie obchodování
  Na rozdíl od Německa a Rakouska, v Maďarsku prodej přes agenty a na provizi není běžná forma podnikání. Distributoři preferují dostat exkluzivitu od první chvíle. Pokud máte představu o jiném obchodním modelu, je důležité si o tom promluvit hned při prvních jednáních.
   
 4. Příprava materiálů
  Ke vstupu na trh budete určitě potřebovat podklady a marketingové materiály v maďarštině. Bohužel, spousta překladatelských agentur v České republice pracuje s hrubými chybami, které vás mohou stát čas i peníze navíc. Neváhejte se obrátit na ZK Budapešť pro doporučení spolehlivých překladatelů nebo posouzení kvality překladu před sériovým tiskem katalogů. Pokud se rozhodnete zřídit si vlastní webovou stránku, zvolte doménu s koncovkou .hu místo .eu a .net.

Odkazy:

 

Aktuální informace o situaci v Maďarsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz. 

 

Obecné informace o teritoriu

Jak společnosti MORAM CZ v rámci exportu pomohla maďarská zahraniční kancelář CzechTrade v jejich exportních aktivitách se dozvíte v krátkém rozhovoru.

 

Maďarská republika patří k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. To je dáno jednak historickými politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (Visegrádské partnerství, společný vstup do Evropské unie apod.), jednak jejich geografickou blízkostí. Vzhledem k tomu, že Maďarsko stejně jako Česká republika jsou členskými státy EU, odpadly tak mnohé překážky vzájemného obchodu.

Co se týče současných exportních příležitostí maďarského trhu, maďarská ekonomika a její domácí produkce jsou do jisté míry limitovány velikostí svého trhu. Domácí koupěschopná poptávka je v některých směrech odkázána na dovoz zboží z dalších států, což představuje pro české výrobce možnost uplatnit zde své výrobky. České zboží je v Maďarsku dobře známé, a proto může být maďarská ekonomika i do budoucna perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o maďarské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

MaďarskoMaďarsko
 1. Maďar je duchem obchodník.
 2. Na jednání se velmi dobře připravte, protože proti vám bude sedět dobře připravený houževnatý stratég.
 3. Je důležité – i s pomocí agentury CzechTrade – zjistit před jednáním s  partnerem co nejvíc relevantních informací; Maďaři znají podrobně situaci na trhu, konkurenci a její ceny.
 4. Maďaři upřednostňují osobní setkání, rádi cestují, jsou otevřenější, ale jejich důvěru si získáte až časem. Doporučujeme proto časté osobní návštěvy a setkání.
 5. Jako jednací jazyk preferují svoji mateřštinu. Mladší generace obchodníků je ochotna jednat i v angličtině.
 6. Maďarští obchodníci mluví otevřeně i o nepříjemných věcech, nebojí se říci „ne“.
 7. Ačkoliv rádi jednají způsobem „platí vše, co bylo ústně dohodnuto“, doporučujeme raději uzavřít dohody i písemnou formou.
 8. S maďarským partnerem nevyhledávejte politická témata a nevyjadřujte se k  aktuální vnitropolitické situaci, mohli byste narazit.
 9. V současné době počítejte s platebním termínem prodlouženým na 60–90 dnů. Bonitu svého partnera si předem prověřte.
 10. Obchodního úspěchu dosáhnete jen profesionálním přístupem, prokázáním flexibility a s produktem nebo službou nejvyšší úrovně.