Maďarsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

MaďarskoMaďarsko

Jak společnosti MORAM CZ v rámci exportu pomohla maďarská zahraniční kancelář CzechTrade v jejich exportních aktivitách se dozvíte v krátkém rozhovoru.

Maďarská republika patří k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. To je dáno jednak historickými politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (Visegrádské partnerství, společný vstup do Evropské unie apod.), jednak jejich geografickou blízkostí. Vzhledem k tomu, že Maďarsko stejně jako Česká republika jsou členskými státy EU, odpadly tak mnohé překážky vzájemného obchodu.

Co se týče současných exportních příležitostí maďarského trhu, maďarská ekonomika a její domácí produkce jsou do jisté míry limitovány velikostí svého trhu. Domácí koupěschopná poptávka je v některých směrech odkázána na dovoz zboží z dalších států, což představuje pro české výrobce možnost uplatnit zde své výrobky. České zboží je v Maďarsku dobře známé, a proto může být maďarská ekonomika i do budoucna perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o maďarské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

MaďarskoMaďarsko
  1. Maďar je duchem obchodník.
  2. Na jednání se velmi dobře připravte, protože proti vám bude sedět dobře připravený houževnatý stratég.
  3. Je důležité – i s pomocí agentury CzechTrade – zjistit před jednáním s  partnerem co nejvíc relevantních informací; Maďaři znají podrobně situaci na  trhu, konkurenci a její ceny.
  4. Maďaři upřednostňují osobní setkání, rádi cestují, jsou otevřenější, ale jejich důvěru si získáte až časem. Doporučujeme proto časté osobní návštěvy a setkání.
  5. Jako jednací jazyk preferují svoji mateřštinu. Mladší generace obchodníků je ochotna jednat i v angličtině.
  6. Maďarští obchodníci mluví otevřeně i  o  nepříjemných věcech, nebojí se říci „ne“.
  7. Ačkoliv rádi jednají způsobem „platí vše, co bylo ústně dohodnuto“, doporučujeme raději uzavřít dohody i písemnou formou.
  8. S maďarským partnerem nevyhledávejte politická témata a nevyjadřujte se k  aktuální vnitropolitické situaci, mohli byste narazit.
  9. V  současné době počítejte s  platebním termínem prodlouženým na 60–90 dnů. Bonitu svého partnera si předem prověřte.
  10. Obchodního úspěchu dosáhnete jen profesionálním přístupem, prokázáním flexibility a  s  produktem nebo službou nejvyšší úrovně.

Nejbližší související akce

Aktuální exportní příležitosti v MAĎARSKU, POLSKU a na UKRAJINĚ 24. 3. 2020 Exportní konference
Česká republika
Praha 1
Přihlásit